Blog

Pas de velden op het commentaarformulier van uw blog aan

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

Voor elke blog in uw account wordt automatisch een standaard commentaarformulier aangemaakt. U kunt hier aanpassen welke velden verplicht zijn of extra velden toevoegen in uw formuliertool.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Lead capture > Formulieren.
  • Om het commentaarformulier te vinden dat u wilt bewerken, zoekt u in de zoekbalk naar het commentaarformulier. Elk formulier krijgt de naam van de conventie [Blog Titel] Commentaarformulier.
  • Klik op de naam vanhet formulier ombewerkingen uit te voeren.
  • Klik op het sterretjenaast eenveld om het verplicht te maken of klik op het potloodicoon omde veldoptieste bewerken . U kunt extra velden toevoegen door naar hettabblad Velden in het linkerdeelvenster te gaan en te zoeken of te bladeren, en vervolgens een veld naar het formulier te slepen.
  • Wanneer u de gewenste bewerkingen hebt uitgevoerd, klikt u op Bewaar formulier.

Let op: uw blog commentaarformulier moet een Naam, E-mail en Commentaar veld bevatten.