Email

Bekijk uw RSS en blog e-mail verzendgeschiedenis

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Nadat u een blog of een RSS-e-mail hebt aangemaakt, kunt u de gedetailleerde verzendingsgeschiedenis ervan bekijken.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar voor elke verzending, zowel geprobeerd als succesvol, en u kunt meer details krijgen over waarom bepaalde e-mails niet zijn verzonden. U kunt ook de verwachte tijd van de volgende verzending bekijken en het aantal blogartikelen dat zal worden opgenomen.

 • Navigeer in uw HubSpot-account naar Marketing > E-mail.
 • Klik linksboven op hetkeuzemenu E-mailtype en selecteer vervolgens Blog of RSS.
 • Om de verzendgeschiedenis van een e-mail te bekijken, klikt u op de naam van de e-mail.

email_rss_history_table

 • Pas de weergave van uw e-mailverzendgeschiedenis aan door de filters boven de tabel te wijzigen:
  • Om de gegevens van een bepaald tijdsbestek te bekijken, klikt u op het filter Datumbereik en selecteert u een datumbereik.
  • Om de gegevens die in de tabel worden weergegeven aan te passen, klikt u op Kolommen bewerken. Selecteer in het dialoogvenster eeneigenschap om deze toe te voegen aan desectie Geselecteerdekolommen. Klik in de sectieGeselecteerde kolommen op en sleep de eigenschappenom zeopnieuw te rangschikken.
  • Om e-mails te filteren die niet zijn verzonden omdat er geen nieuwe inhoud aan uw contactpersonen moet worden geleverd, verwijdert u het selectievakje E-mails die zijn overgeslagen weergeven.
 • Om meer informatie te krijgen over wanneer een e-mail niet is verzonden, gaat u met de muis over het infopictogram naast de fout.

email_rss_history_error