Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Design Manager

Breng wijzigingen aan in een globale module in slechts één sjabloon

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

Om een enkele instantie van uwglobale module te bewerken, kunt u een lokale kopie van de module maken op een bepaald sjabloon.

Let op: deze functie is alleen beschikbaar voor individuele globale modules, niet voor globale groepen.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Bestanden en templates > Ontwerphulptools.
  • Zoek in het linkervakje uwsjabloon op en klik erop.
  • Klik op de globale module om wijzigingen aan te brengen in deze template.
  • Klik in het rechtervenster op hetvervolgkeuzemenu More (Meer) en selecteer Make alocal copy(Maak eenlokale kopie).
  • Klik op Maakeen lokale kopie. Zomaakt u een kopie van uw module en kunt u wijzigingen aanbrengen in de module die alleen in het sjabloon dat u aan het bewerken bent, voorkomt.
Local copy
  • Pas uw module naar behoefte aan.
  • Klik op Publiceren vanwijzigingen om uw wijzigingen live te bekijken.