Design Manager

Breng wijzigingen aan in een globale module in slechts één sjabloon

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

Om een enkele instantie van uwglobale module te bewerken, kunt u een lokale kopie van de module maken op een bepaald sjabloon.

Let op: deze functie is alleen beschikbaar voor individuele globale modules, niet voor globale groepen.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Bestanden en templates > Ontwerphulptools.
  • Zoek in het linkervakje uwsjabloon op en klik erop.
  • Klik op de globale module om wijzigingen aan te brengen in deze template.
  • Klik in het rechtervenster op hetvervolgkeuzemenu More (Meer) en selecteer Make alocal copy(Maak eenlokale kopie).
  • Klik op Maakeen lokale kopie. Zomaakt u een kopie van uw module en kunt u wijzigingen aanbrengen in de module die alleen in het sjabloon dat u aan het bewerken bent, voorkomt.
Local copy
  • Pas uw module naar behoefte aan.
  • Klik op Publiceren vanwijzigingen om uw wijzigingen live te bekijken.