Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Landing Pages

Voeg de code van Google Tag Manager toe aan uw pagina's

Laatst bijgewerkt: december 21, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

Google Tag Manager biedt een codefragment dat kan worden toegevoegd aan uw pagina's in uw HubSpot instellingen. Voor meer informatie over Google Tag Manager, zie destarthandleiding van Google, die een pagina met veelgestelde vragen bevat .

Integreer met Google Tag Manager

Wanneer u HubSpot met Google Tag Manager integreert, zal de tag manager op pagina's met de HubSpot tracking code draaien. Dit omvat automatisch HubSpot-gehoste pagina's.

 • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
 • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Website > Pagina's .
 • Klik op de tab Integraties.
 • Selecteer Integratie met Google Tag Manager.
 • Voer uw Google Tag Manager-ID in het tekstveld in. Leer hoe u dit kunt vinden in uw Google Tag Manager-account.
 • Klik onderaan op Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

Voeg de Google Tag Manager-code handmatig toe

Deze stappen zijn alleen van toepassing op accounts die toegang hebben tot de header en footer HTML-instellingen van de site.

1. 1. Kopieer de code van Google Tag Manager

 • Log in op uw Google Tag Manager-account.
 • Klik op hetAdmin-tabblad.
 • Klik onder de kolom Container op de Container die uw tags bevat in de dropdown.
 • Klik opGoogle Tag Manager installeren.
 • Op het volgende scherm kunt u beide codefragmenten (1) en (2) kopiëren voor uw Google Tag Manager Container.

2. 2. Voeg de Google Tag Manager code toe aan HubSpot pagina's

Google adviseert de Javascript code snippet (gelabeld 1 in de bovenstaande screenshot) zo hoog mogelijk in de <head> van de pagina te plaatsen. Dit kan gedaan worden in uw instellingen in het Site header HTML veld.

Google adviseert ook om het <noscript>-fragment (gelabeld 2 in de bovenstaande screenshot) te plaatsen na de openende <body>-tag, maar het kanworden toegevoegd aan andere secties van de pagina, afhankelijk van de instellingen van een website. Zie Google Tag Manager's documentatie voor meer details.

Bij het toevoegen vancode aan de body van uw HubSpot pagina's site-wide, kunt u alleen de code direct voor de sluitende </body> tag toevoegen. Dit kan worden gedaan inuw instellingen in het Site footer HTML veld .

 • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
 • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naarWebsite > Pagina's.
 • Gebruik het Wijzigen dropdownmenu om een domein te kiezen, of kies Alledomeinen omde codetoe te voegen aan al uw HubSpot gehoste domeinen.

Let op: als u code toevoegt aan de header of footer HTML voor een specifiek domein, zal hetelke codedie uhebt geplaatst in header en footer HTML voor alle domeinen overschrijven. Lees meer over de volgorde waarin de code op uw pagina's wordt toegepast.

 • Voeg de codefragmenten toe die u hebt gekopieerd van Google Tag Manager:
  1. Voeg uw Javascript code snippet toe in het Siteheader HTML veld.
  2. Voeg uw <noscript> code snippet toe aan de Site footerHTML sectie.
 • Klik op Opslaanom uw wijzigingen toe te passen.