Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Domains & URLs

Verwijder een subdomein in de domeinbeheerder

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

U kunt een subdomein niet verwijderen uit de domeinbeheerder als het momenteel is ingesteld als het primaire domein voor een van uw content-tools. U moet het domein eerst secundair maken en vervolgens verwijderen.

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Selecteer Domeinen& URL's in het linkerzijbalk-menu.
  • Zoek op hettabbladDomeinen het primaire domein dat u wilt vervangen en klik op hetvervolgkeuzemenu Bewerken en selecteer Primair domein vervangen.
  • Klik op het keuzemenuSelecteer een nieuw primair domein en selecteer uw nieuwe primaire domein. In hethier getoonde voorbeeld iswww.bishathecat.commomenteelingesteld alshet primaire domein voor Landing Pages, maar het zal worden vervangen door www.vinyasayogabeats.com zodatwww.bishathecat.com kan wordenverwijderd.replace%20primary%20domain%20
  • Klik opPrimair domein vervangenom uw keuzete bevestigen .Voor Marketing Hub Basis- of Professional-gebruikerswordthet domein dat u hebt vervangen, weergegeven als eenRedirect-domein. Voor Marketing Hub Enterprise gebruikers, het domein dat u hebt vervangen zal worden vermeld als eenSecundair domein.
  • Klik op Bewerken en selecteer vervolgens Ontkoppelen.
  • Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Verbinding verbreken om dit domein uit uw account te verwijderen.delete-secondary-domain