Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Landing Pages

Gebruik flexibele kolommen in uw pagina's

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

Flexibele kolommen zijn secties van uw pagina die kunnen worden bewerkt en geherstructureerd met nieuwe modules in de pagina-editor. Leer hoeu een flexibele kolom kunt toevoegen aan uw sjabloon en modules kunt bewerken in uw flexibele kolom in de pagina-editor.

Let op: flexibelekolommen ondersteunen geen slimme inhoud en zijn niet beschikbaar in de blogtool. Voor nog meer controle over de lay-out van uw pagina's kunt u samen met uw webontwikkelaar een drag and drop gebied aan uw paginasjabloon toevoegen.

Voeg een flexibele kolom toe aan uw sjabloon

Voeg een flexibele kolom toe aan uw paginasjabloon ommodules toe te voegen, te verwijderen of te herschikken op uw pagina in de editor. Allemodules die zijn toegevoegd aan de flexibele kolom op de sjabloon zullen standaard beschikbaar zijn in de pagina-editor.

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Bestanden en templates > Ontwerphulptools.
 • Klik in de finder op uw bestaande sjabloon om deze te openen in de editor. Om een nieuw sjabloon aan te maken, klikt u op hetvervolgkeuzemenuBestand en selecteert u Nieuw bestand.
 • Klik in de inspecteur aan de rechterkant op + Toevoegen en zoek naar een flexibele kolommodule. Klik en sleep de module in de body van uw sjabloon.
 • Klik en sleep eventuele andere modules die u in de flexibele kolom wilt weergeven. Wanneer u met de muis over de flexibele kolom beweegt, ziet u blauwe rechthoeken verschijnen waar u de inhoud kunt laten vallen.
 • Als u een van de modules in uw flexibele kolommen naast elkaar wilt laten staan over meerdere kolommen, kunt u met de rechtermuisknop op uw flexibele kolommodule klikken en Splitflexkolom selecteren.

Let op: extra modules kunnen worden toegevoegd, bewerkt of verwijderd uit de flexibele kolom op paginaniveau.

flex columns splitFlexibele kolommen op uw pagina bewerken

Zodra u een nieuwe pagina hebt gemaakt met een sjabloon dat flexibele kolommen bevat, kunt u de structuur en de inhoud direct in de editor aanpassen.

 • Om modules aan uw pagina toe te voegen, kunt u in het paneel Toevoegen aan de linkerkant, klik op een module en dlappen in je lay-out.U ziet de content editor gemarkeerd met een module-icoontje waar u de nieuwe module kunt laten vallen.
 • Om een module uit uw flexibele kolomindeling te verwijderen, gaat u met de muis over de module en klikt u op hetpictogram voor hetverwijderen van de prullenbak .

flexible%20columns%20add%20module

Let op: u kunt alleen nieuwe modules toevoegen in gebieden op de pagina die gebruik maken van flexibele kolommen. Als u merkt dat u een module niet in een bepaald gebied kunt laten vallen, komt dat omdat dat gebied mogelijk geen deel uitmaakt van de flexibele kolom op uw sjabloon. Het kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een globale voettekst.

 • Om de indeling van de modules te wijzigen, gaat u met de muis over een van de modules in uw flexibele kolom en klikt u op hetpictogram van de flexibele kolom van de flexColumn .
 • U ziet eenvierpijlspictogram boven opde modules die u kunt verplaatsen. Uw muiscursor verandert ook in een vierpijlspictogram.
 • Klik om de modules die u wilt verplaatsen te verslepen, en zet deze op een nieuwe beschikbare positie op uw pagina. U ziet de content editor paars gearceerd in de ruimte waar de module wordt geplaatst.
 • Wanneer u klaar bent met het verplaatsen van uw modules, klikt u op Afsluiten van delay-outmodus.

flexible%20columns%20move%20modules


Nadat u klaar bent met het bewerken van uw modules en inhoud, klikt u op Opslaan ofPubliceren om uw wijzigingen live te bekijken.