Integrations

Koppel apps los van HubSpot

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

U kunt een app die geïntegreerd is met uw HubSpot-account loskoppelen in uw integratie-instellingen.

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik rechts van de app die u wilt loskoppelen op hetvervolgkeuzemenuMeer en selecteer Ontkoppelen.
    connected-apps-disconnect-an-integrations
  • Klik in het dialoogvenster opVerbinding verbreken.

confirm-disconnect-app

Als u Salesforce wilt loskoppelen van HubSpot, moet u er rekening mee houden dat er extra stappen zijn. Lees meer over het loskoppelen van uw HubSpot-Salesforce-integratie.