Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Tracking Code

Aanpassen cookie tracking instellingen en privacybeleid waarschuwing

Laatst bijgewerkt: april 13, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Superbeheerders en gebruikers die toestemming hebben om de website-instellingen te bewerken, kunnen de cookie-tracking en privacybeleidsbanners voor bezoekers aanpassen om te voldoen aan de EU-cookiewetgeving en de General Data Protection Regulation (GDPR).

Met een privacy alert kunnen bezoekers ervoor kiezen om wel of niet gevolgd te worden in je HubSpot account met cookies. Deze functie werkt voor alle HubSpot pagina's en ook voor alle externe pagina's met je HubSpot tracking code geïnstalleerd.

Let op: Hoewel HubSpot instellingen voor cookie-tracking en privacybeleid heeft, is uw juridische team de beste bron om u nalevingsadvies te geven voor uw specifieke bedrijfsomstandigheden.


Hoe houdt HubSpot de activiteit van websitebezoekers bij?

HubSpot gebruikt cookies om uw website bezoekers en contacten te volgen. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de browser van een bezoeker wordt achtergelaten wanneer deze op je site komt. Wanneer de HubSpot software op je website draait, laat het een cookie achter op de browser van je bezoekers die HubSpot helpt hen te identificeren bij toekomstige bezoeken.

Moet ik mijn privacybeleid aanpassen?

Als uw bedrijf aanwezig is in Europa, of als u gegevens opslaat over contactpersonen in de Europese Unie (EU), moet u uw privacybeleid aanpassen om te voldoen aan de EU-wetgeving. De EU heeft de lidstaten opgedragen wetten opte stellen die websites verplichten toestemming van eindgebruikers te krijgenvoordat zij gegevens op de computer van een websitebezoeker opslaan. Deze regelgeving is bedoeld om uw websitebezoekers te helpen hun privacy te beschermen en te bepalen hoe hun online gedrag door anderen wordt gebruikt.

Volgens de GDPR moet een EU-burger die contact met u opneemt, ervan in kennis worden gesteld dat u cookies gebruikt om hem te volgen (in een taal die hij begrijpt), en moet hij toestemming geven om door cookies te worden gevolgd.

Met HubSpot kunt u dit privacybeleid instellen, het aan uw bezoekers tonen en hen vragen in te stemmen met het toestaan van cookies om te voldoen aan de EU-regelgeving.

Uw cookiebeleid instellen en bewerken

Let op: alleen Super Admins en gebruikers met toestemming om website-instellingen te bewerken kunnen cookiebeleid instellen en bewerken.

Uw standaard cookiebeleid aanpassen

 • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
 • Ga in het menu aan de linkerkant naar Privacy & Toestemming.
 • Klik op het tabblad Cookies.
 • Klik op Standaardbeleid.
 • In het rechterpaneel hebt u de volgende opties:
  • Bezoekers op de hoogte stellen dat uw site cookies gebruikt: klik om de schakelaar aan te zetten om een melding aan uw bezoekers weer te geven om aan te geven dat uw site cookies gebruikt.
  • Opt-in vereisen: klik om de schakelaar aan te zetten om gebruikers te vragen zich in te schrijven voor het bijhouden van cookies.
  • Cookies per categorie weergeven: schakel de optie in om uw bezoekers per categorie de cookies te tonen die in hun browser worden opgeslagen. Dit is alleen beschikbaar als een opt-in vereist is. Meer informatie over de cookies en hun categorieën.
 • Als u de optie Bezoekers informeren dat uw site cookies gebruikt inschakelt, kunt u de volgende velden aanpassen:
  • Tekst kennisgeving voorwaarden: tekst weergegeven in uw privacy banner.
  • Knoplabel accepteren: knoptekst waarop bezoekers klikken om de voorwaarden van uw privacybanner te accepteren.
 • Als u zowel de optie Bezoekers informeren dat uw site cookies gebruikt als de optie Opt-in vereisen hebt ingeschakeld, kunt u ook de volgende velden aanpassen:
  • Knop label weigeren: buttontekst waarop bezoekers klikken om de voorwaarden van uw privacybanner te weigeren.
  • Disclaimer tekst: tekst die wordt weergegeven als opt-in is vereist voor tracking.
 • Als u de optie Cookies per categorie weergeven inschakelt, moet u de volgende velden voor elke cookiecategorie aanpassen. Om deze velden voor een specifieke categorie te bewerken, klikt u op de naam van de cookie-categorie om de bewerkingsopties uit te breiden:
  expand-cookie-category-fields
  • Cookie instellingen knop label: voer de tekst in waarop de bezoeker kan klikken in de cookiebeleid banner om de cookies per categorie te bekijken.
  • Label: voer voor elke categorie het label in dat u voor de categorie wenst. Dit zal verschijnen in het linkerpaneel en de bovenkant van het rechterpaneel in het dialoogvenster van het cookiebeleid.
  • Beschrijving: voer voor elke categorie de beschrijving in die u voor de categorie wenst. Deze verschijnt in het rechterpaneel van het dialoogvenster van het cookiebeleid.
  • Altijd actief toggle label: voor de categorie Noodzakelijke cookies voert u tekst in om aan te geven dat deze cookies actief zullen zijn. Omdat deze cookies noodzakelijk zijn, kunnen bezoekers deze individuele categorie niet uitschakelen wanneer ze de voorwaarden van uw privacy-banner accepteren.
  • Alles accepteren knop label: voer tekst in voor de knop waarop bezoekers kunnen klikken om alle categorieën van cookies te accepteren.
  • Knoplabelopslaan: voer tekst in voor de knop waarop bezoekers kunnen klikken om hun cookievoorkeuren op te slaan.

 • Als u klaar bent, klikt u op Publiceren en linksonder op Opslaan.
 • U hebt uw cookiebeleid banner ingesteld, maar niet gepubliceerd. Om een beleid te publiceren, klikt u op om de schakelaar rechts van het beleid aan te zetten. Klik onder de tabel aan de linkerkant op de link Voorbeeldmelding om te zien hoe het privacybeleid op uw site zal verschijnen.

  deafult-policy-publish-and-preview

Als u bezoekers wilt toestaan hun toestemming te bewerken, kunt u samenwerken met een ontwikkelaar om die functionaliteit te implementeren met behulp van de HubSpot Tracking Code API. Meer informatie over het implementeren van extra toestemming status en cookie verwijdering functies in HubSpot's ontwikkelaar documentatie.

Als u bezoekers wilt toestaan hun toestemming voor door de cookiebanner geïnstalleerde cookies in te trekken, bekijk dan de volgende stappen om een cookie-instellingsknop toe te voegen.

Let op: als je de HubSpot-advertentietool gebruikt om een pixel toe te voegen aan pagina's met de HubSpot-trackingcode, wordt de banner met je privacybeleid automatisch weergegeven wanneer de pixel op je pagina's afgaat. Als je bezoekers vraagt om in te stemmen met cookie-tracking, zal de pixel geencookies kunnen plaatsen totdat de bezoeker zijn toestemming bevestigt.

Een nieuw cookiebeleid toevoegen (optioneel)

U kunt ervoor kiezen om verschillende versies van uw cookie-toestemmingsbericht te tonen op basis van domeinen, subdomeinen, specifieke URL-paden, of zowel domeinen als URL-paden die u opgeeft. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om geen opt-in banner voor uw Amerikaanse site te hebben, en alleen een opt-in banner voor uw EU site.

 • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
 • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Cookies.
 • Clikken + Beleid toevoegen. In het rechterpaneel hebt u de volgende opties:
  • Beleid label: voer de titel van uw privacy banner in.
  • Domein: voer een domein of subdomein in waar uw banner zal verschijnen. Dit moet worden ingevoerd als eendomein zonder het protocol (bijvoorbeeld, hubspot.com of info.hubspot.com is aanvaardbaar, maar niet http://info.hubspot.com).
  • URL-pad: stel een subdirectory in voor een meer gerichte banner (bv. als de Franse versie van uw website gehost wordt in de /fr subdirectory, voer dan fr in).

Let op:als een pagina-URL overeenkomt met meerdere beleidsregels, krijgt de meest specifieke regel voorrang (in volgorde van meest naar minst specifiek: (sub)domein en URL-pad, URL-pad, (sub)domein, dan het standaardbeleid). U kunt bijvoorbeeld drie beleidsregels hebben voor de volgende domeinen en of URL-paden: info.hubspot.com, info.hubspot.com/fr, en /fr. Een bezoeker van info.hubspot.com/fr/offer zal het info.hubspot.com/fr beleid zien, terwijl een bezoeker van info.hubspot.com/fr het beleid voor het /fr URL-pad zal zien.

 • Klik op Volgende. Nu kunt u uw meldingen aan uw bezoekers aanpassen.
  • Bezoekers op de hoogte stellen dat uw site cookies gebruikt: klik om de schakelaar aan te zetten om een melding aan uw bezoekers te tonen om aan te geven dat uw site cookies gebruikt. Als deze optie is ingeschakeld, klikt u op het vervolgkeuzemenu Kies een taal hieronder om de taal voor uw melding te selecteren. U kunt dan uw melding aanpassen.
  • Opt-in vereisen: klik om de schakelaar aan te zetten om gebruikers te verplichten zich in te schrijven voor het bijhouden van cookies.
  • Cookies per categorie weergeven: schakel deze optie in om uw bezoekers per categorie de cookies te tonen die in hun browser worden opgeslagen. Dit is alleen beschikbaar als een opt-in vereist is. Meer informatie over de cookies en hun categorieën.
 • Als u de optie Bezoekers informeren dat uw site cookies gebruikt inschakelt, kunt u de volgende velden aanpassen:
  • Tekst kennisgeving voorwaarden: tekst weergegeven in uw privacy banner.
  • Knoplabel accepteren: knoptekst waarop bezoekers klikken om de voorwaarden van uw privacybanner te accepteren.
 • Als u zowel Bezoekers op de hoogte stellen dat uw site cookies gebruikt als opt-in vereisen hebt ingeschakeld, kunt u ook de volgende velden aanpassen:
  • Knop label weigeren: buttontekst waarop bezoekers klikken om de voorwaarden van uw privacybanner te weigeren.
  • Disclaimer tekst: tekst die wordt weergegeven als opt-in is vereist voor tracking.
 • Als u de optie Cookies per categorie weergeven inschakelt, moet u de volgende velden voor elke cookiecategorie aanpassen. Om deze velden voor een specifieke categorie te bewerken, klikt u op de naam van de cookie-categorie om de bewerkingsopties uit te breiden:
  expand-cookie-category-fields
  • Cookie instellingen knop label: voer de tekst in waarop de bezoeker kan klikken in de cookiebeleid banner om de cookies per categorie te bekijken.
  • Label: voer voor elke categorie het label in dat u voor de categorie wenst. Dit zal verschijnen in het linkerpaneel en de bovenkant van het rechterpaneel in het dialoogvenster van het cookiebeleid.
  • Beschrijving: voer voor elke categorie de beschrijving in die u voor de categorie wenst. Deze verschijnt in het rechterpaneel van het dialoogvenster van het cookiebeleid.
  • Altijd actief-knoplabel: voor de categorie Noodzakelijke cookies voert u tekst in voor de knop rechtsboven om uit te leggen dat deze noodzakelijke cookies actief zullen zijn.
  • Label Alles accepteren-knop: voer tekst in voor de knop waarop bezoekers kunnen klikken om alle categorieën cookies te accepteren.
  • Save button label: voer tekst in voor de knop waarop bezoekers kunnen klikken om hun cookievoorkeuren op te slaan.

 • Als je klaar bent, klik je op publiceren en klik op Opslaan in de linker benedenhoek.
 • Het cookiebeleid is nu gepubliceerd. Om de publicatie van een beleid ongedaan te maken, zodat het niet op uw site verschijnt, klikt u op om de schakelaar uit te schakelen.
 • Klik onder de tabel aan de linkerkant op de link Voorbeeldmelding om te zien hoe het privacybeleid op uw site zal verschijnen.

  deafult-policy-publish-and-preview-1

Als u bezoekers wilt toestaan hun toestemming verder te bewerken, kunt u samenwerken met een ontwikkelaar om die functionaliteit te implementeren met behulp van de HubSpot Tracking Code API. Meer informatie over het implementeren van extra toestemming status en cookie verwijdering functies in de ontwikkelaars documentatie.

Als u bezoekers wilt toestaan hun toestemming voor door de cookiebanner geïnstalleerde cookies in te trekken, bekijk dan de volgende stappen om een cookie-instellingsknop toe te voegen.

Let op: als je de HubSpot-advertentietool gebruikt om een pixel toe te voegen aan pagina's met de HubSpot-trackingcode en je cookiebeleid vereist dat bezoekers zich aanmelden voor cookie-tracking, zal de pixel alleen cookies plaatsen als de bezoeker zijn toestemming bevestigt in de banner van je privacybeleid.

Pas de stijl van de banner aan

Pas de kleuren en stijl van uw cookiebeleid banner aan.

 • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
 • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Cookies.
 • Selecteer Top of Bottom banner positie , afhankelijk van waar u de banner op uw site wilt laten verschijnen.
 • Kies een kleur voor de banner door een standaard kleur te kiezen of door een aangepaste kleur te kiezen. De gekozen kleuren worden bepaald door uw merkkleuren.
 • Klik linksonder op opslaan..

cookie-policy-style-and-preview

Deactiveer cookies op bepaalde pagina's

U kunt cookies uitschakelen op bepaalde pagina's, op basis van de URL.

 • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
 • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Cookies.
 • Clikken + Beleid toevoegen. In het rechterpaneel hebt u de volgende opties:
  • Beleidslabel: voer een titel in voor dit beleid dat cookies zal deactiveren op het URL-pad dat u invoert.
  • Domein: voer een domein of subdomein in waar de cookies gedeactiveerd zullen worden. Dit moet worden ingevoerd als eendomein zonderhet protocol (bijv. hubspot.com of info.hubspot.com is aanvaardbaar, maar niet http://info.hubspot.com).
  • URL-pad: stel een subdirectory in om specifieker aan te geven waar de cookies worden gedeactiveerd (als u bijvoorbeeld cookies wilt deactiveren op alle pagina's in de /private subdirector, voert u /private in).
 • Selecteer Cookies deactiveren. Dit deactiveert alle cookies op dit URL-pad.
 • Klik op Publiceren.

U kunt ook de documentatie voor ontwikkelaars van HubSpot bekijken voor meer informatie over het uitschakelen van cookies.

Een knop Cookie-instellingen toevoegen aan de cookiebeleidbanner

Een knop toevoegen waarmee bezoekers de cookiebeleidsbanner opnieuw kunnen openen en hun cookie-toestemming kunnen intrekken voor de cookies die door de cookiebeleidsbanner zijn geïmplementeerd of geladen:

 • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
 • In het linker zijbalk menu, navigeer naar Cookies.
 • Klik in de sectie Cookie-instellingen op Kopiëren om de code te kopiëren.
 • Voeg de code toe aan de pagina's van je site die de HubSpot tracking code hebben, waar je de Cookie instellingen knop wilt laten verschijnen.

Als je de code op alle pagina's wilt installeren, kunnen de meeste contentmanagementsystemen code installeren op alle pagina's van je site, zoals een voettekstbestand waarnaar op alle pagina's wordt verwezen. In HubSpot kun je de code toevoegen aan de footer HTML van alle pagina's op een specifiek domein. Het is aanbevolen omheck met uw ontwikkelaar om te bepalen hoe u dit op externe sites doet.

Begrijpen hoe contacten omgaan met de cookie-beleidsbanner

Als een bezoeker uw privacybeleid accepteert, kunt u hem volgen met de cookie-instellingen die u in uw account hebt ingesteld. Als een bezoeker uw privacybeleid weigert, zal hij niet worden gevolgd met cookies.

Let op: deze cookiebeleid banner controleert:

 • HubSpot cookies op door HubSpot gehoste pagina's en extern gehoste pagina's met de HubSpot tracking code; en
 • Google Analytics script alleen op HubSpot-gehoste pagina's wanneer de Google Analytics code is toegevoegd op het tabblad Integraties in je HubSpot instellingen. Dit is van kracht per 1 november 2019.

Als uw HubSpot-cookiebanner is ingesteld om opt-in te vereisen, worden deze scripts niet geladen totdat de bezoeker de HubSpot-cookiebanner accepteert. Voor bezoekers uit landen die niet onder de GDPR vallen, wordt het Google Tag Manager-script echter geladen, ongeacht of ze de cookiebanner accepteren of weigeren.

HubSpot kan geen controle uitoefenen op de cookies die door andere scripts op uw website worden geplaatst. Meer informatie over het gebruik van de banner voor scripts van derden.

Bekijk de interactie van één contactpersoon met de cookie-beleidsbanner

Om de interactie van een enkele contactpersoon met de cookie-beleidsbanner te bekijken:

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
 • Klik op de naam van de contactpersoon om zijn interactie met de cookie-beleidsbanner te controleren.
 • Controleer de tijdlijn van het contact voor een toestemmingsgebeurtenis. Als het contact een interactie had met de banner, moet deze aangeven of het contact de cookiebeleid-banner heeft geaccepteerd, geweigerd of herroepen.

Maak een lijst van contactpersonen op basis van hun interactie met de cookie-beleidsbanner

Om een lijst te maken van contactpersonen die een bepaalde interactie hebben gehad met de cookie-beleidsbanner:

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Lijsten.
 • Klik in de rechterbovenhoek op Lijst maken.
 • Voer linksboven de naam van uw lijst in.
 • In het linkerpaneel, selecteer Contact eigenschappen en dan, Privacy Toestemming.
 • Selecteer de juiste filter en waarde.
  • Goedgekeurd: de contactpersoon heeft de cookiebeleidbanner geaccepteerd.
  • Geweigerd: de contactpersoon heeft de cookie-beleidsbanner geweigerd.
  • Ingetrokken: de cookies van het contact werden verwijderd. Meer informatie over de Remove cookies API.
 • Klik op Opslaan en laat de lijst verwerken. De contacten die aan uw filtercriteria voldoen, zullen worden weergegeven.