Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Tracking Code

Aanpassen cookie tracking instellingen en privacybeleid waarschuwing

Laatst bijgewerkt: augustus 1, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Superbeheerders en gebruikers die toestemming hebben om de website-instellingen te bewerken, kunnen de cookie-tracking en privacybeleidsbanners voor bezoekers aanpassen om te voldoen aan de EU-cookiewetgeving en de General Data Protection Regulation (GDPR).

Een privacy alert geeft bezoekers de mogelijkheid om zich aan of af te melden voor het volgen in uw HubSpot account met cookies. Deze functie werkt voor alle HubSpot-pagina's en voor alle externe pagina's waarop uw HubSpot-trackingcode is geïnstalleerd.

Let op: Hoewel HubSpot cookie tracking en privacy beleidsinstellingen heeft, is uw juridische team de beste bron om u compliance advies te geven voor uw specifieke bedrijfsomstandigheden.


Hoe houdt HubSpot de activiteit van website bezoekers bij?

HubSpot maakt gebruik van cookies om uw website bezoekers en contacten te volgen. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt achtergelaten op de browser van een bezoeker wanneer deze naar uw site komt. Wanneer de HubSpot software op uw website draait, laat het een cookie achter op de browser van uw bezoekers dat HubSpot helpt hen te identificeren bij toekomstige bezoeken.

Moet ik mijn privacybeleid aanpassen?

Als uw bedrijf aanwezig is in Europa, of als u gegevens opslaat over contactpersonen in de Europese Unie (EU), moet u uw privacybeleid aanpassen om te voldoen aan de EU-wetgeving. De EU heeft de lidstaten opgedragen wetten opte stellen die websites verplichten toestemming van eindgebruikers te krijgen voordat zij gegevens op de computer van een websitebezoeker opslaan. Deze regelgeving is bedoeld om uw websitebezoekers te helpen hun privacy te beschermen en te bepalen hoe hun online gedrag door anderen wordt gebruikt.

Volgens de GDPR moet een EU-burger die contact met u opneemt, ervan in kennis worden gesteld dat u cookies gebruikt om hem te volgen (in een taal die hij begrijpt), en moet hij toestemming geven om door cookies te worden gevolgd.

Met HubSpot kunt u dit privacybeleid instellen, aan uw bezoekers tonen en hen vragen toestemming te geven voor het toestaan van cookies om te voldoen aan de EU-regelgeving.

Uw cookiebeleid instellen en bewerken

Let op: alleen Super Admins en gebruikers met toestemming om website-instellingen te bewerken kunnen cookiebeleid instellen en bewerken.

Uw standaard cookiebeleid aanpassen

 • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
 • Ga in het menu aan de linkerkant naar Privacy & Toestemming.
 • Klik op het tabblad Cookies.
 • Klik op Standaardbeleid.
 • In het rechterpaneel hebt u de volgende opties:
  • Bezoekers op de hoogte stellen dat uw site cookies gebruikt: klik om de schakelaar aan te zetten om een melding aan uw bezoekers te tonen dat uw site cookies gebruikt.
  • Opt-in vereisen: klik om de schakelaar aan te zetten om gebruikers te vragen zich in te schrijven voor het bijhouden van cookies.
  • Cookies per categorie weergeven: schakel de optie in om uw bezoekers per categorie de cookies te tonen die in hun browser worden opgeslagen. Dit is alleen beschikbaar als een opt-in vereist is. Meer informatie over de cookies en hun categorieën.
 • Als u de optie Bezoekers informeren dat uw site cookies gebruikt inschakelt, kunt u de volgende velden aanpassen:
  • Tekst kennisgeving voorwaarden: tekst weergegeven in uw privacy banner.
  • Knoplabel accepteren: knoptekst waarop bezoekers klikken om de voorwaarden van uw privacybanner te accepteren.
 • Als u zowel de optie Bezoekers informeren dat uw site cookies gebruikt als de optie Opt-in vereisen hebt ingeschakeld, kunt u ook de volgende velden aanpassen:
  • Knop label weigeren: buttontekst waarop bezoekers klikken om de voorwaarden van uw privacybanner te weigeren.
  • Disclaimer tekst: tekst die getoond wordt als opt-in vereist is voor tracking.
 • Als u de optie Cookies per categorie weergeven inschakelt, moet u de volgende velden voor elke cookiecategorie aanpassen. Om deze velden voor een specifieke categorie te bewerken, klikt u op de naam van de cookie-categorie om de bewerkingsopties uit te breiden:
  expand-cookie-category-fields
  • Cookie instellingen knop label: voer de tekst in waarop de bezoeker kan klikken in de cookiebeleid banner om de cookies per categorie te bekijken.
  • Label: voer voor elke categorie het label in dat u voor de categorie wenst. Dit zal verschijnen in het linkerpaneel en de bovenkant van het rechterpaneel in het dialoogvenster van het cookiebeleid.
  • Beschrijving: voer voor elke categorie de beschrijving in die u voor de categorie wenst. Deze verschijnt in het rechterpaneel van het dialoogvenster van het cookiebeleid.
  • Altijd actief toggle label: voor de categorie Noodzakelijke cookies voert u tekst in om aan te geven dat deze cookies actief zullen zijn. Omdat deze cookies noodzakelijk zijn, kunnen bezoekers deze individuele categorie niet uitschakelen wanneer ze de voorwaarden van uw privacy-banner accepteren.
  • Alles accepteren knop label: voer tekst in voor de knop waarop bezoekers kunnen klikken om alle categorieën van cookies te accepteren.
  • Knoplabelopslaan: voer tekst in voor de knop waarop bezoekers kunnen klikken om hun cookievoorkeuren op te slaan.

 • Als je klaar bent, klik je op Publiceren.
 • U hebt uw cookiebeleid banner ingesteld, maar niet gepubliceerd. Om een beleid te publiceren, klikt u op om de schakelaar rechts van het beleid in te schakelen. Klik onder de tabel aan de linkerkant op de link Voorbeeldmelding om te zien hoe het privacybeleid op uw site zal verschijnen.

  deafult-policy-publish-and-preview

Als u bezoekers wilt toestaan hun toestemming in te trekken voor cookies geïnstalleerd door de cookie banner, bekijk dan de volgende stappen om een cookie instellingen knop toe te voegen. Leer meer over het implementeren van extra toestemmingsstatus en cookieverwijderingsfuncties in HubSpot's documentatie voor ontwikkelaars.

Let op: als u de HubSpot-advertentietool gebruikt om een pixel toe te voegen aan pagina's met de HubSpot-trackingcode, zal uw privacybeleidsbanner automatisch worden weergegeven wanneer de pixel op uw pagina's afgaat. Als u bezoekers vraagt om te kiezen voor cookie-tracking, zal de pixel geen cookies kunnen plaatsen totdat de bezoeker zijn toestemming bevestigt.

Een nieuw cookiebeleid toevoegen (optioneel)

U kunt ervoor kiezen om verschillende versies van uw cookie-toestemmingsbericht te tonen op basis van domeinen, subdomeinen, specifieke URL-paden, of zowel domeinen als URL-paden die u opgeeft. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om geen opt-in banner te tonen voor uw site in de VS, en alleen een opt-in banner voor uw site in de EU.

 • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
 • Ga in het menu aan de linkerkant naar Privacy & Toestemming.
 • Klik op het tabblad Cookies.
 • CKlik op Beleid toevoegen. In het rechterpaneel hebt u de volgende opties:
  • Beleid label: voer de titel van uw privacy banner in.
  • Domein: voer een domein of subdomein in waar uw banner zal verschijnen. Dit moet worden ingevoerd als eendomein zonder het protocol (bijvoorbeeld, hubspot.com of info.hubspot.com is aanvaardbaar, maar niet http://info.hubspot.com).
  • URL-pad: stel een subdirectory in voor een meer gerichte banner (bv. als de Franse versie van uw website gehost wordt in de /fr subdirectory, voer dan fr in).
  • Landen:toon de banner aan bezoekers uit specifieke landen door de doellanden te selecteren in het dropdown menu. HubSpot gebruikt het IP-adres van de browser van uw bezoeker om te bepalen in welk land ze zich bevinden.

country-dropdown-cookie-policy-banner

Let op:als een pagina-URL overeenkomt met meerdere beleidsregels, krijgt de meest specifieke regel voorrang (in volgorde van meest naar minst specifiek: (sub)domein en URL-pad, URL-pad, (sub)domein, dan het standaardbeleid). U kunt bijvoorbeeld drie beleidsregels hebben voor de volgende domeinen en of URL-paden: info.hubspot.com, info.hubspot.com/fr, en /fr. Een bezoeker van info.hubspot.com/fr/offer zal het info.hubspot.com/fr beleid zien, terwijl een bezoeker van info.hubspot.com/fr het beleid voor het /fr URL-pad zal zien.

 • Klik op Volgende. Nu kunt u uw meldingen aan uw bezoekers aanpassen.
  • Bezoekers op de hoogte stellen dat uw site cookies gebruikt: klik om de schakelaar aan te zetten om een melding aan uw bezoekers te tonen om aan te geven dat uw site cookies gebruikt. Als deze optie is ingeschakeld, klikt u op het vervolgkeuzemenu Kies een taal hieronder om de taal voor uw melding te selecteren. U kunt dan uw melding aanpassen.
  • Opt-in vereisen: klik om de schakelaar aan te zetten om gebruikers te vragen zich in te schrijven voor het bijhouden van cookies.
  • Cookies per categorie weergeven: schakel deze optie in om uw bezoekers per categorie de cookies te tonen die in hun browser worden opgeslagen. Dit is alleen beschikbaar als een opt-in vereist is. Meer informatie over de cookies en hun categorieën.
 • Als u de optie Bezoekers informeren dat uw site cookies gebruikt inschakelt, kunt u de volgende velden aanpassen:
  • Tekst kennisgeving voorwaarden: tekst weergegeven in uw privacy banner.
  • Knoplabel accepteren: knoptekst waarop bezoekers klikken om de voorwaarden van uw privacybanner te accepteren.
 • Als u zowel Bezoekers op de hoogte stellen dat uw site cookies gebruikt als opt-in vereisen hebt ingeschakeld, kunt u ook de volgende velden aanpassen:
  • Knop label weigeren: buttontekst waarop bezoekers klikken om de voorwaarden van uw privacybanner te weigeren.
  • Disclaimer tekst: tekst die wordt weergegeven als opt-in is vereist voor tracking.
 • Als u de optie Cookies per categorie weergeven inschakelt, moet u de volgende velden voor elke cookiecategorie aanpassen. Om deze velden voor een specifieke categorie te bewerken, klikt u op de naam van de cookie-categorie om de bewerkingsopties uit te breiden:
  expand-cookie-category-fields
  • Cookie instellingen knop label: voer de tekst in waarop de bezoeker kan klikken in de cookiebeleid banner om de cookies per categorie te bekijken.
  • Label: voer voor elke categorie het label in dat u voor de categorie wenst. Dit zal verschijnen in het linkerpaneel en de bovenkant van het rechterpaneel in het dialoogvenster van het cookiebeleid.
  • Beschrijving: voer voor elke categorie de beschrijving in die u voor de categorie wenst. Deze verschijnt in het rechterpaneel van het dialoogvenster van het cookiebeleid.
  • Altijd actief-knoplabel: voor de categorie Noodzakelijke cookies voert u tekst in voor de knop rechtsboven om uit te leggen dat deze noodzakelijke cookies actief zullen zijn.
  • Label Alles accepteren-knop: voer tekst in voor de knop waarop bezoekers kunnen klikken om alle categorieën cookies te accepteren.
  • Save button label: voer tekst in voor de knop waarop bezoekers kunnen klikken om hun cookievoorkeuren op te slaan.

 • Als je klaar bent, klik je opte publiceren..
 • Het cookiebeleid is nu gepubliceerd. Om de publicatie van een beleid ongedaan te maken, zodat het niet op uw site verschijnt, klikt u op om de schakelaar uit te schakelen.
 • Klik onder de tabel aan de linkerkant op de link Voorbeeldmelding om te zien hoe het privacybeleid op uw site zal verschijnen.

  deafult-policy-publish-and-preview-1

Als u bezoekers wilt toestaan hun toestemming verder te bewerken, kunt u samenwerken met een ontwikkelaar om die functionaliteit te implementeren met behulp van de HubSpot Tracking Code API. Meer informatie over het implementeren van extra toestemmingsstatus en cookieverwijderingsfuncties vindt u in de documentatie voor ontwikkelaars.

Als u bezoekers wilt toestaan hun toestemming voor door de cookiebanner geïnstalleerde cookies in te trekken, bekijk dan de volgende stappen om een cookie-instellingsknop toe te voegen.

Let op: als u de HubSpot ads tool gebruikt om een pixel toe te voegen aan pagina's met de HubSpot tracking code en uw cookiebeleid vereist dat bezoekers zich aanmelden voor cookie-tracking, zal de pixel alleen cookies plaatsen als de bezoeker zijn toestemming bevestigt in uw privacybeleid banner.

Pas de stijl van de banner aan

Pas de kleuren en stijl van uw cookiebeleid banner aan. Terwijl u wijzigingen aanbrengt, kunt u een voorbeeld van de banner bekijken aan de rechterkant van de banner stijlopties.

 • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
 • Ga in het menu aan de linkerkant naar Privacy & Toestemming.
 • Klik op het tabblad Cookies.
 • Selecteer bovenaan of onderaan de bannerpositie , afhankelijk van waar u de banner op uw site wilt laten verschijnen.
 • Kies een kleur voor de banner door een standaard kleur te kiezen of door een aangepaste kleur te kiezen. De gekozen kleuren worden bepaald door uw merkkleuren.
 • Standaard zal de banner geen sluitingsoptie bevatten. Om een sluitknop aan de banner toe te voegen, klik om de Sluitknop schakelaar aan te zetten.
 • Klik linksonder op opslaan..

cookie-banner-close-button

Deactiveer cookies op bepaalde pagina's

U kunt cookies deactiveren op bepaalde pagina's, gebaseerd op de URL. Dit zal geen bestaande cookies verwijderen die op andere pagina's zijn ingesteld, maar zal voorkomen dat nieuwe cookies op deze pagina's worden geplaatst.

 • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
 • Ga in het menu aan de linkerkant naar Privacy & Toestemming.
 • Klik op het tabblad Cookies.
 • CKlik op Beleid toevoegen. In het rechterpaneel hebt u de volgende opties:
  • Beleidslabel: voer een titel in voor dit beleid dat cookies zal deactiveren op het URL-pad dat u invoert.
  • Domein: voer een domein of subdomein in waar de cookies gedeactiveerd zullen worden. Dit moet worden ingevoerd als eendomein zonder het protocol (bijv. hubspot.com of info.hubspot.com is aanvaardbaar, maar niet http://info.hubspot.com).
  • URL-pad: stel een subdirectory in om specifieker aan te geven waar de cookies worden gedeactiveerd (als u bijvoorbeeld cookies wilt deactiveren op alle pagina's in de /private subdirector, voert u /private in).
 • Selecteer Cookies deactiveren. Dit deactiveert alle cookies op dit URL-pad.
 • Klik op Publiceren.

U kunt ook HubSpot's documentatie voor ontwikkelaars bekijken voor meer informatie over het uitschakelen van cookies.

Een knop Cookie-instellingen toevoegen aan de cookiebeleidbanner

Een knop toevoegen waarmee bezoekers de cookiebeleidsbanner opnieuw kunnen openen en hun cookie-toestemming kunnen intrekken voor de cookies die door de cookiebeleidsbanner zijn geïmplementeerd of geladen:

 • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
 • Ga in het menu aan de linkerkant naar Privacy & Toestemming.
 • Klik op het tabblad Cookies.
 • Klik in de sectie Cookie-instellingen op Kopiëren om de code te kopiëren.
 • Voeg de code toe aan de pagina's van uw site die de HubSpot tracking code hebben, waar u de Cookie instellingen knop wilt laten verschijnen.

Als u de code op alle pagina's wilt installeren, kunnen de meeste content management systemen code installeren op alle pagina's van uw site, zoals een footer bestand waarnaar verwezen wordt op alle pagina's. In HubSpot kunt u de code toevoegen aan de footer HTML van alle pagina's op een specifiek domein. Het is aanbevolen omheck met uw ontwikkelaar om te bepalen hoe u dit op externe sites kunt doen.

Let op: Als Eis opt-in niet is ingeschakeld voor uw cookiebeleid, kunt u de banner van het cookiebeleid niet opnieuw openen als deze eenmaal is gesloten in een browser. Dit komt omdat als het beleid niet vereist dat bezoekers opt-in, is er geen opt-in toestemming die ze nodig zouden hebben om te herroepen of bij te werken.

Begrijpen hoe contacten omgaan met de cookie-beleidsbanner

Als een bezoeker uw privacybeleid accepteert, kunt u hem volgen met de cookie-instellingen die u in uw account hebt ingesteld. Als een bezoeker uw privacybeleid weigert, zal hij niet worden gevolgd met cookies.

Let op: de cookiebeleid banner blokkeert HubSpot cookies en cookies van HubSpot integraties, waaronder Google Analytics en Google Tag Manager. HubSpot kan deze cookies alleen blokkeren als u de integraties gebruikt. HubSpot kan niet automatisch cookies blokkeren van scripts die u handmatig op de pagina plaatst.

HubSpot kan geen controle uitoefenen op de cookies die door andere scripts op uw website worden geplaatst. Meer informatie over het gebruik van de banner voor third-party scripts.

Nadat contactpersonen interactie hebben gehad met uw cookiebeleidbanner, kunt u de interactie van één contactpersoon bekijken, een lijst van contactpersonen maken op basis van hun interactie, en over interacties rapporteren.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.