Help & Resources

Certificaten overbrengen naar een ander e-mailadres

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Als een HubSpot gebruiker zijn e-mailadres wijzigt, kunnen alle certificaten die aan het oorspronkelijke e-mailadres van de gebruiker zijn gekoppeld, naar het nieuwe e-mailadres worden overgebracht.

 • Klik in uw HubSpot account op uw accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op HubSpot Academy.
 • Klik op hettabblad Mijnteam. Hier ziet u de certificeringsstatus van elke HubSpot gebruiker in het account.
 • Zoek het bestaande e-mailadres van de gebruiker. Klik op het menuCertificatenbeheren onder het e-mailadres en selecteer vervolgensCertificaten overdragennaar een nieuw e-mailadres.

 • Voer in het dialoogvenster het nieuwe e-mailadres in om uw certificaten naar over te dragen en klik vervolgens opOverdragen.

Let op:
 • Om certificeringen over te dragen naar een nieuw e-mailadres, moet dat e-mailadres gekoppeld zijn aan een gebruiker in een HubSpot-account. Leer meer over het aanmaken van gebruikers in uw HubSpot account.
 • Alle certificeringsstatussen (zelfs in uitvoering) zullen naar het nieuwe e-mailadres worden overgezet.
 • Bekijk en bevestig de certificaten die naar het nieuwe e-mailadres zullen worden overgebracht en klik vervolgens op Ja,overbrengen.
 • U wordt teruggestuurd naar hettabblad Mijnteam met een in-app-bericht: "We hebben een e-mail gestuurd met een link naar[nieuw e-mailadres]. Klik op de link in de e-mail om uw adres te bevestigen en de overdracht af te ronden".
 • Navigeer naar uw nieuwe e-mailadres inbox en open de e-mail met het onderwerpOverdracht van uw awards. Als de e-mail niet in uw inbox verschijnt, controleer dan eventuele Promoties of SPAM/Junk mappen.
 • Klik in de body van de e-mail op Bevestige-mailadres.

 • Je wordt doorgestuurd naar hettabblad Mijnteam in de HubSpot Academy, waar de certificaten nu worden gekoppeld aan de gebruiker met het nieuwe e-mailadres.