Workflows

Gebruik aangepaste code-acties in workflows (BETA)

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

In Bèta

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

In workflows kunt u de actie Aangepaste code gebruiken om JavaScript in uw workflow te schrijven en uit te voeren. Met aangepaste code-acties kunt u de workflow-functionaliteit binnen en buiten HubSpot uitbreiden.

Aangepaste codeacties ondersteunen JavaScript met behulp van het Node 12.x runtime-raamwerk. Wanneer de actie wordt uitgevoerd, wordt de runtime compute beheerd via een serverloze functie door HubSpot en AWS Lambda.

Om een aangepaste code actie toe te voegen aan uw workflow:

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
 • Klik op de naam van een workflow, of maak een nieuwe workflow aan.
 • Klik op het plus-icoontje + om een workflow-actie toe te voegen.
 • Selecteer in het rechterpaneel Aangepaste code.

  custom-code-action-select
 • Om een geheim in uw aangepaste code te gebruiken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Geheimen en selecteert u vervolgens een bestaand geheim of voegt u een nieuw geheim toe:
  • Om een nieuw geheim toe te voegen, klikt u op Geheim toevoegen.
  • In het dialoogvenster voert u de Geheime naam en de Geheime waarde in.
  • Klik op Opslaan. U kunt dit geheim nu selecteren in toekomstige aangepaste code-acties.
 • Voer in het codeveld uw JavaScript in.
 • Klik op Opslaan.

Ondersteunde bibliotheken

De actie Aangepaste code ondersteunt de volgende JavaScript-bibliotheken en -versies: