Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Usuń swojego użytkownika HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Po usunięciu dostępu użytkownika do konta HubSpot, użytkownik nie może uzyskać dostępu do tego konta. Jednak użytkownik powiązany z danym adresem e-mail będzie nadal istniał. Konto użytkownika można całkowicie usunąć, gdy nie ma on już dostępu do żadnych kont HubSpot.

Uwaga: usunięcie użytkownika spowoduje usunięcie wszystkich certyfikatów Akademii powiązanych z tym adresem e-mail. Aby zachować swoje certyfikaty, można je przenieść na nowy adres e-mail przed usunięciem użytkownika.

Aby trwale usunąć konto użytkownika:

  • Zaloguj się do użytkownika, którego chcesz usunąć. Upewnij się, że nie ma on dostępu do żadnych kont HubSpot.

  • Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Profil i preferencje.
  • W menu lewego paska bocznego kliknij pozycję Zabezpieczenia.
  • W obszarze Trwale usuń kliknij polecenie Usuń moje konto użytkownika.

account-security-permanently-delete-my-hubspot-user

  • W oknie dialogowym wprowadź adres e-mail użytkownika, a następnie kliknij przycisk Usuń użytkownika.

account-security-confirm-user-delete

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.