Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Uniemożliwiaj pracownikom HubSpot dostęp do swojego konta

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Domyślnie pracownicy HubSpot, tacy jak specjalista ds. wdrożenia, specjalista ds. pomocy technicznej i menedżer konta, mają ograniczony dostęp do części konta HubSpot, aby pomóc użytkownikowi w korzystaniu z HubSpot.

Jeśli jesteś użytkownikiem zuprawnieniamiSuper administratora,możesz uniemożliwić pracownikom HubSpot dostęp do swojego konta. Wpłynie to również na ich zdolność do udzielenia pomocy użytkownikowi w razie potrzeby. Na przykład, jeśli uniemożliwisz pracownikom HubSpot dostęp do swojego konta, a inny użytkownik z Twojego konta skontaktuje się z działem pomocy technicznej HubSpot, specjaliści pomocy technicznej nie będą mieli dostępu do Twojego konta i nie będą mogli zbadać problemu.

Aby uniemożliwić pracownikom HubSpot dostęp do konta:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Domyślne ustawienia konta.
  • Kliknij kartęZabezpieczenia.
  • W obszarze Dostęp do konta usuń zaznaczenie pola wyboru Dostęp dla pracowników firmy HubSpot.
  • W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Tak.

Jeśli wymagana jest pomoc ze strony HubSpot, należy włączyć to ustawienie przed zwróceniem się o pomoc.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.