Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Dostarczanie użytkowników HubSpot z SCIM za pośrednictwem Okta

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Przydzielanie użytkowników za pośrednictwem SCIM (System for Cross-domain Identity Management) zapewnia bezpieczny i zautomatyzowany sposób tworzenia i zarządzania użytkownikami HubSpot za pośrednictwem Okta.

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować dostarczanie użytkowników za pośrednictwem Okta.

Wymagania wstępne

 • Pojedyncze logowanie (SSO) musi być włączone na koncie HubSpot.
 • Zaleca się skonfigurowanie zestawów uprawnień użytkowników w HubSpot w oparciu o tytuły Okta Twojego zespołu przed skonfigurowaniem SCIM.
 • Aby ustawić uprawnienia użytkowników, musisz utworzyć zestawy uprawnień w HubSpot. Okta może wtedy przypisać uprawnienia użytkownikowi, jeśli jego Tytuł w Okta pasuje do nazwy zestawu uprawnień HubSpot.
 • Aby przypisać płatne miejsca dla użytkowników skonfigurowanych za pomocą SCIM, należy najpierw zakupić miejsca w HubSpot i utworzyć zestaw uprawnień z płatnym miejscem. Następnie w Okta ustaw Title użytkownika tak, aby był taki sam jak zestaw uprawnień.
 • Aby zweryfikować swoją domenę, musisz zaktualizować rekordy DNS. Upewnij się, że masz dane do logowania do swojego dostawcy DNS i masz dostęp do rekordów TXT.

Konfiguracja provisioningu SCIM

Aby skonfigurować SCIM user provisioning poprzez Okta, będziesz musiał najpierw dodać aplikację HubSpot w Okta, a następnie przypisać użytkowników do aplikacji:

 • Zaloguj się do Okta.
 • W lewym menu bocznym wybierz Aplikacje > Aplikacje, a następnie wyszukaj i dodaj aplikację HubSpot na swoim koncie Okta.
 • Na ekranie aplikacji HubSpot kliknij kartę Provisioning, a następnie kliknij Configure API Integration.

  okta-configure-api-integration
 • Zaznacz pole wyboru Enable API integration, a następnie kliknij Authenticate with HubSpot. Otworzy się nowe okno, w którym możesz dać Okta dostęp do swojego konta HubSpot.
 • W oknie HubSpot wybierz konto, z którym chcesz zintegrować Oktę, a następnie kliknij Choose account.
 • Kliknij Connect app. Okno się zamknie, a ty zostaniesz przekierowany do konsoli administracyjnej Okta.
 • Kliknij Save.
 • Na karcie Provisioning wybierz sposób, w jaki Okta ma dostarczać użytkowników do HubSpot, klikając Edit
  .

  okta-scim-provisioning-options0
 • Zaznacz pola wyboru Enable obok Create Users, Update User Attributes i Deactivate Users, aby skonfigurować integrację.
 • Kliknij Zapisz.
 • Następnie przypisz użytkowników do aplikacji HubSpot.

Zweryfikuj swoją domenę

Po dodaniu aplikacji HubSpot przez Okta, będziesz musiał zweryfikować swoją domenę w HubSpot, aktualizując rekordy DNS.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Integrations > Connected Apps.
  • Kliknij Okta SCIM.

Okta

  • W polu Domena wprowadź domenę wysyłania wiadomości e-mail swoich użytkowników.

SCIM_Domain

  • Kliknij Zapisz.
  • Kliknij Verify it now.

SCIM_Verify

  • W oknie dialogowym wybierz Dalej.
  • Skopiuj wartość w kolumnie Value. Będziesz jej używać podczas tworzenia nowego rekordu TXT u dostawcy DNS
  • Zaloguj się na swoje konto dostawcy DNS, a następnie utwórz nowy rekord TXT dla weryfikowanej domeny. Wklej wartość skopiowaną z HubSpot do pola Value/Points To/Target.
  • Po utworzeniu rekordu TXT przejdź z powrotem do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Dalej. Gdy zmiany DNS rozpropagują się, domena zostanie zweryfikowana.

SCIM_Verify3

Uwaga: propagacja i odzwierciedlenie zmian DNS w HubSpot może potrwać do 48 godzin.

Wyłączenie provisioningu SCIM

Aby wyłączyć provisioning SCIM w HubSpot, musisz odinstalować Okta SCIM w HubSpot przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian na koncie Okta.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do Integrations > Connected Apps.
 • Pod aplikacją Okta SCIM kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij Odinstaluj.
 • Na Twoim koncie Okta użytkownicy staną się edytowalni i nie będą już synchronizowani z SCIM.

FAQ

Czy użytkownicy utworzeni za pośrednictwem SCIM mogą być edytowani w HubSpot?

Nie. Użytkownik utworzony za pośrednictwem SCIM może być aktualizowany tylko za pośrednictwem dostawcy tożsamości. Dotyczy to uprawnień użytkownika, nazwy użytkownika i adresu e-mail.

Czy Okta może przypisać użytkowników do zespołów?

Nie. Jednak po dodaniu użytkownika do HubSpot można ręcznie zaktualizować jego zespół w HubSpot.

Co się stanie, jeśli usunę użytkownika SCIM w HubSpot lub Okta?

Usunięcie użytkownika w HubSpot nie spowoduje usunięcia użytkownika w Okta. Jeśli jednak usuniesz dostęp użytkownika do HubSpot z Okta lub dezaktywujesz jego konto w Okta, użytkownik zostanie usunięty w HubSpot. Dodanie użytkownika do HubSpot nie spowoduje dodania go do Okta.

Co się stanie z istniejącymi użytkownikami na moim koncie HubSpot po podłączeniu Okta?

Po skonfigurowaniu SCIM przez Okta, wszyscy istniejący użytkownicy HubSpot, którzy pasują do użytkowników w Okta, zostaną automatycznie przekonwertowani na użytkowników SCIM. HubSpot spróbuje przypisać użytkownikowi zestaw uprawnień na podstawie jego tytułu w Okta. Jeśli użytkownik nie ma tytułu w Okta, który pasuje do zestawu uprawnień w HubSpot, będzie on miał tylko minimalne uprawnienia w HubSpot.

Widzę błąd "Ta domena nie mogła zostać zweryfikowana", jak to naprawić?

Jeśli widzisz ten błąd, upewnij się, że domena została wprowadzona poprawnie, bez błędów ortograficznych. Sprawdź również, czy skopiowałeś do swojego dostawcy DNS prawidłową wartość rekordu TXT z kroku Konfiguracja w HubSpot.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.