Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Companies

Połączyć firmy

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 5, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Na swoim koncie HubSpot możesz połączyć dwie firmy w jeden rekord. Zanim połączysz swoje firmy, zrozum, co dzieje się z danymi na rekordach firm.

Łączenie firm

 • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
 • Kliknij nazwę firmy, która zostanie zachowana jako firma podstawowa.
 • W lewym panelu kliknij menu rozwijaneAkcje i wybierz opcję Połącz.

Uwaga: po połączeniu dwóch rekordów firmy nie ma możliwości ich odklejenia. Dowiedz się, jak utworzyć nową firmę z domeną połączonego rekordu wtórnego.


 • W oknie dialogowym, kliknij menu rozwijane i wyszukaj firmę, która ma zostać połączona z firmą podstawową. Po wybraniufirmy drugorzędnej , kliknij Połącz. Powstała firma będzie używać domeny firmy podstawowej, a domena firmy drugorzędnej nie będzie już używana.

Uwaga: nie można łączyć firm w następujących scenariuszach:

 • Zostaniesz powiadomiony, że połączenie jest w toku. Synchronizacja wszystkich działań firm może potrwać do 30 minut .

Co się stanie, gdy połączę dwie firmy?

Po scaleniu pozostanie rekord firmy podstawowej. Firma drugorzędna zostanie połączona z rekordem głównym.

Właściwości firmy

Ogólnie rzecz biorąc, najnowsza wartość dla każdej właściwości jest przyjmowana przez firmę podstawową. Wyjątkiem są następujące właściwości:

 • Nazwa firmy: utrzymywana jest nazwa firmy podstawowej.
 • Nazwa domeny firmy: utrzymywany jest adres internetowy firmy podstawowej.
 • Etap cyklu życia: zachowywany jest najdalszy etap w lejku. Na przykład, jeśli jedna firma to Lead, a druga to Customer, połączona firma będzie miała etap cyklu życia Customer.
 • Data utworzenia: zachowywana jest wartość dla najstarszej firmy.
 • Właściwości Analytics: te właściwości są ponownie zsynchronizowane i zobaczysz całkowitą liczbę odsłon i wizyt dla obu firm połączonych.
 • Analytics - Original Source Type: zachowywana jest najstarsza wartość dla właściwości OriginalSource.
Historię wartości nieruchomości dla obu rekordów firmy można nadal znaleźć w Historii nieruchomości w rekordzie firmy podstawowej.


Asocjacje i zaangażowania

Wszystkie obiekty stowarzyszeń i aktywności na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się w rekordzie firmy podstawowej.

Zapisy przepływu pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

 • Firma drugorzędna zostanie usunięta ze wszystkich przepływów pracy.
 • Firma podstawowa nie zostanie automatycznie zapisana do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas łączenia.
 • W przyszłości firma podstawowa może zostać zapisana do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.

Synchronizacja z Salesforce( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Opcja łączenia rekordów firmy nie będzie dostępna, jeśli konto jest zintegrowane z usługą Salesforce.

Czy mogę wyłączyć łączenie firm?

Nie ma możliwości usunięcia połączenia firm. Możesz usunąć drugą domenę firmy w połączonym rekordzie i utworzyć nową firmę z tą nazwą domeny firmy.

 • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
 • Kliknij nazwę firmy.

 • WOnajedź kursorem na kartę Nazwa domeny firmyi kliknij ikonę ołówkaedytuj.

 • W oknie dialogowym kliknij przyciskXdla wartości podPołączone domeny.

 • W dolnej części ekranu kliknij przycisk Zapisz.
Możesz teraz utworzyć nową firmę z usuniętą nazwą domeny firmy.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.