Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Domyślne właściwości firmy HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: maja 9, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot ma szereg domyślnych właściwości firmy, w których przechowywane są ważne informacje o Twoich firmach. Możesz również utworzyć niestandardowe właściwości firmy, aby uchwycić informacje najbardziej istotne dla potrzeb biznesowych.

Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów HubSpot, domyślnych właściwościach transakcji, domyślnych właściwościach biletóworaz jak zarządzać właściwościami, w tym wyświetlać ich wewnętrzne nazwy i tworzyć nowe właściwości niestandardowe.

Informacje o firmie

 • O nas: krótki opis firmy.
 • Roczny przychód*: rzeczywisty lub szacowany roczny przychód firmy.
 • Miasto*: miasto, w którym znajduje się firma.9
 • Data zamknięcia: data, kiedy firma stała się Twoim klientem.
 • Nazwa domeny firmy: dom ena strony internetowej firmy. HubSpot Insights używa tej domeny, aby dostarczyć Ci podstawowych informacji o firmie. Każda właściwość oznaczona gwiazdką (*) może być automatycznie wypełniona przez HubSpot Insights po wypełnieniu nazwy domeny.
 • Właściciel firmy: użytkownik HubSpot, do którego przypisana jest firma. Możesz przypisać dodatkowych użytkowników do rekordu firmy, tworząc niestandardową właściwość użytkownika HubSpot.
 • Kraj*: kraj, w którym znajduje się firma.
 • Data utworzenia: data dodania firmy do konta użytkownika.
 • Created by user ID: użytkownik, który utworzył firmę. Ta wartość jest automatycznie ustawiana przez HubSpot i nie może być modyfikowana.
 • Opis*: krótkie oświadczenie o misji i celach firmy.
 • Data utworzenia pierwszego kontaktu: data utworzenia pierwszego kontaktu dla tej firmy na koncie użytkownika. Może ona być wcześniejsza od właściwości Create date firmy. Jest ona ustawiana automatycznie przez firmę HubSpot.
 • Data utworzeniapierwszej transakcji: data utworzenia pierwszej transakcji dla kontaktu w tej firmie. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot.
 • Poziom profilu idealnego klienta: kategoryzacja określająca, jak dobrze firma pasuje do profilu idealnego klienta, przy czym poziom 1 jest najbardziej zbliżony do profilu idealnego klienta, który jest tworzony przez Ciebie i Twoich użytkowników podczas realizacji strategii marketingu opartego na kontach.
 • Branża*: rodzaj działalności, którą prowadzi firma. Domyślnie ta właściwość ma około 150 predefiniowanych opcji do wyboru. Tych opcji nie można usunąć, ponieważ są one wykorzystywane przez HubSpot Insights, ale można dodać nowe opcje niestandardowe, aby spełnić swoje potrzeby.
 • Jest publiczna*: czy firma jest w obrocie publicznym.
 • Data ostatniej aktywności: ostatnia data i godzina, kiedy notatka, rozmowa, śledzona i rejestrowana wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży, spotkanie, wiadomość LinkedIn/SMS/WhatsApp, zadanie lub czat zostały zarejestrowane w rekordzie firmy. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie najnowszej daty/czasu ustawionej dla danej aktywności. Na przykład, jeśli użytkownik zaloguje rozmowę i wskaże, że miała ona miejsce dzień wcześniej, właściwość Last activity date pokaże wczorajszą datę.
 • Ostatni kontakt: znacznik czasu z ostatniej rozmowy na czacie, rozmowy, wiadomości e-mail lub spotkania zarejestrowanego dla tej firmy. Jest to ustawiane automatycznie przez firmę HubSpot.
 • Data ostatniej modyfikacji: czas ostatniej modyfikacji dowolnej właściwości dla tej firmy. Ta opcja jest ustawiana automatycznie przez firmę HubSpot.
 • Data ostatniego zaangażowania: ostatnia data i godzina otwarcia i kliknięcia wiadomości e-mail typu "one-to-one", ponownych odwiedzin leadów, rezerwacji spotkań i wypełnienia formularza w rekordzie firmy. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie daty/godziny ustawionej dla danej aktywności, gdy jest ona rejestrowana w rekordzie.
 • Status lidera: status firmy w zakresie sprzedaży, prospekcji lub kontaktów zewnętrznych. Domyślnie ta właściwość ma pięć opcji. Dowiedz się, jak edytować właściwość, jeśli chcesz mieć więcej opcji.
 • Etap cyklu życia (Lifecycle stage): właściwość używana do wskazania, w jakim punkcie procesu marketingowego/sprzedaży znajduje się firma. Dowiedz się więcej o automatycznym synchronizowaniu etapu cyklu życia firmy ze wszystkimi powiązanymi kontaktami.
 • Identyfikatory połączonych firm: identyfikatory rekordów firm, które zostały połączone z rekordem firmy. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot po zakończeniu scalania firm.
 • Nazwa*: nazwa firmy.
 • Data następnej aktywności: data następnej nadchodzącej aktywności dla firmy. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika w rekordzie firmy. Obejmuje to rejestrowanie przyszłej rozmowy, e-maila sprzedażowego, spotkania, planowanie przyszłego spotkania lub planowanie zadania do wykonania w przyszłości.
 • Liczba powiązanych kontaktów: liczba kontaktów powiązanych z firmą. Jest to aktualizowane automatycznie przez HubSpot.
 • Liczba powiązanychtransakcji: liczba transakcji w HubSpot CRM powiązanych z firmą. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
 • Liczba firm-dzieci: liczba firm-dzieci tej firmy.
 • Liczba pracowników*: całkowita liczba osób, które pracują w tej firmie.
 • Liczba otwartych transakcji: liczba otwartych transakcji związanych z firmą. Otwarte transakcje to transakcje, które nie są w fazie closed-won lub closed-loss.
 • Data przypisania właściciela: znacznik czasu, kiedy właściciel rekordu został przypisany do firmy. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
 • Firma macierzysta: identyfikator firmymacierzystej firmy.
 • Numer telefonu*: podstawowynumer telefonu firmy.
 • Kod pocztowy*: kod pocztowy lub zip firmy.
 • Kwota ostatniej transakcji: wartość ostatniej powiązanej transakcji zamkniętej jako wygrana. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
 • Data zamknięcia ostatniej transakcji: data ostatniej powiązanej transakcji zamkniętej jako wygrana. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot.
 • Identyfikatorrekordu: unikalny identyfikator firmy. To pole jest ustawiane automatycznie i nie można go edytować. Można go użyć podczas aktualizacji firm poprzez import lub poprzez API.
 • State/Region*: stan lub region, w którym znajduje się firma.
 • Street address*: adres uliczny firmy.
 • Street address2*: dodatkowe informacje adresowe dla firmy.
 • Konto docelowe: czy firma jest uważana za konto docelowe w Twojej strategii marketingowej opartej na kontach.
 • Strefa czasowa*: stref a czasowa, w której znajduje się firma lub organizacja.
 • Całkowita ilość pozyskanychpieniędzy*: ilość pieniędzy pozyskanych przez firmę.
 • Całkowityprzychód: całkowita wartość transakcji zamkniętych z udziałem firmy lub organizacji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
 • Typ: relacja firmy z użytkownikiem (np. prospekt, partner, reseller, sprzedawca lub inny).
 • Technologie internetowe: technologie internetowe używane przez firmę lub organizację. Opcje są tworzone przez HubSpot insights i nie można ich edytować.
 • Website URL*: adres internetowy firmy. Wypełnienie tej właściwości spowoduje również wypełnienie nazwy domeny firmy.
 • Year founded*: rok, w którym powstała firma.

Informacje o mediach społecznościowych

 • Strona firmy na Facebooku*: adres URL strony firmy na Facebooku.
 • Fani na Facebooku: liczbafanów na Facebooku, którą posiada firma.
 • Strona Google Plus: adres URL strony Google Plus firmy.
 • LinkedIn bio*: bio firmy na LinkedIn.
 • Strona firmowa LinkedIn*: adres URL strony firmy na LinkedIn.
 • Twitter bio: bio firmy na Twitterze.
 • Śledzący na Twitterze: liczba śledzących na Twitterze, którą ma firma.
 • Uchwyt na Twitterze*: uchwyt firmy na Twitterze.

Informacje o e-mailu

Domyślnie opcja Informacje o e-mailu nie zawiera żadnych właściwości.

Historia Web Analytics

 • Dni do zamknięcia: liczba dni między dniem dodania firmy do konta a dniem, w którym stała się ona klientem. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
 • First touch converting campaign: kamp ania odpowiedzialna za stworzenie pierwszego kontaktu związanego z tą firmą.
 • Ostatnia kampania konwertująca: kampania odpowiedzialna za ostatnie utworzenie pierwszego kontaktu związanego z tą firmą.
 • Liczba odsłon: całkowitaliczba odsłon dla wszystkich kontaktów powiązanych z tą firmą. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
 • Liczba sesji: łączna liczba sesji dla wszystkich kontaktów powiązanych z tą firmą. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
 • Oryginalne dane źródłowe 1: informacje o oryginalnym źródle kontaktu o najwcześniejszej aktywności dla tej firmy.
 • Oryginalne dane źródłowe2: dodatkowe informacje o oryginalnym źródle kontaktu z najwcześniejszą aktywnością dla tej firmy.
 • Original source: źródło (Organic search, Paid search, Email marketing, Social media, Referrals, Other campaigns, Direct traffic, or Offline sources) dla kontaktu z najwcześniejszą aktywnością dla tej firmy.
 • Czas pierwszej widoczności: pierwsza aktywność każdego kontaktu związanego z tą firmą. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
 • Czas ostatniej aktywności: ostatnia aktywność dowolnego kontaktu związanego z tą firmą. Wartość ta jest ustawiana automatycznie przez firmę HubSpot.
 • Czas pierwszej sesji: czas pierwszej wizyty dowolnego kontaktu związanego z tą firmą. Wartość ta jest ustawiana automatycznie przez firmę HubSpot.
 • Czas ostatniej sesji: czas ostatniej sesji kontaktu związanego z tą firmą. Jest on ustawiany automatycznie przez firmę HubSpot.

Informacje o konwersji

 • Pierwsza konwersja: pierwszy formularz złożony przez dowolny kontakt powiązany z tą firmą. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
 • Data pierwszej konwersji: data pierwszej konwersji dokonanej przez dowolny kontakt powiązany z tą firmą. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot.
 • Liczba przesłanych formularzy: całkowita liczba formularzy przesłanych przez wszystkie kontakty powiązane z firmą. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
 • Ostatnia konwersja: ostatni formularz złożony przez kontakt powiązany z firmą. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
 • Data ostatniej konwersji: data ostatniej konwersji dokonanej przez kontakt powiązany z firmą. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.

* Jeśli podasz nazwę domeny internetowej firmy, HubSpot będzie próbował automatycznie wypełnić właściwości oznaczone gwiazdką (*) za pomocą HubSpot Insights. Dowiedz się, jak wyłączyć tę funkcję.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.