Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Łączenie transakcji

Data ostatniej aktualizacji: września 27, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Na swoim koncie HubSpot możesz połączyć dwie transakcje w jeden rekord. Zanim połączysz swoje transakcje, zrozum, co dzieje się z danymi na rekordach transakcji.

Uwaga: w przypadku kont z narzędziami partnerskimi łączenie wartości właściwości między współdzielonymi transakcjami partnerskimi nie jest obecnie obsługiwane. Aby zachować dokładne dane, nie zaleca się łączenia wspólnych transakcji partnerskich.

Połącz oferty

 • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
 • Zlokalizuj i kliknij nazwę transakcji, która ma być głównym rekordem transakcji.
 • W lewym panelu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Połącz.

Uwaga: po połączeniu dwóch rekordów transakcji, nie ma możliwości ich usunięcia.

 • Wyszukaj umowę, którą chcesz połączyć z umową główną. Po wybraniu transakcjiwtórnej, kliknij przycisk Połącz.

 • Zostaniesz powiadomiony, że łączenie jest w toku. Synchronizacja wszystkich działań związanych z transakcją może potrwać do30 minut .

Co się stanie, gdy połączę dwie transakcje?

Po połączeniu dwóch transakcji, zostanie utworzony nowy rekord transakcji z unikalnym identyfikatorem transakcji.

Właściwości transakcji

Kiedy połączysz dwie transakcje, nowy rekord transakcji przyjmie wartości właściwości głównej transakcji. Wyjątkiem są następujące właściwości:

 • Data utworzenia: zachowana jest wartość dla najstarszej transakcji.
 • Deal ID: wynikowa umowa będzie miała zupełnie nową wartość.

Powiązania i zaangażowania

Wszystkie powiązane obiekty i działania na osi czasu obu rekordów zostaną połączone i pojawią się na nowym rekordzie transakcji.

Zapisywanie przepływów pracy (Sales Hub Tylko wersje Professional i Enterprise )

 • Wszelkie transakcje pierwotne i wtórne, które są zapisane w przepływach pracy przed połączeniem, zostaną usunięte po połączeniu.
 • Powstała transakcja nie zostanie zapisana do przepływów pracy, do których zostały zapisane transakcje pierwotne i wtórne w wyniku połączenia.
 • Wynikowa transakcja nie zostanie automatycznie zapisana do żadnych przepływów pracy w wyniku zmian danych, które nastąpiły podczas łączenia.
 • W późniejszym czasie, transakcja wynikowa może zostać zapisana do przepływów pracy w wyniku zmian właściwości lub działań niezwiązanych z połączeniem.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.