Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Masowa rejestracja leadów partnerskich

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Konto partnera

Jako Partner HubSpot, możesz masowo rejestrować leady poprzez import. Jeśli chcesz rejestrować leady pojedynczo, dowiedz się, jak rejestrować leady indywidualnie poprzez ich rekordy kontaktowe.

  • Przygotuj plik do importu. Tak jak w przypadku każdego innego importu, uwzględnij kolumny, które mają zawierać Twoje kontakty. Aby zarejestrować te kontakty, musisz dołączyć nagłówekAkcja rejestracji.
  • W kolumnie Akcja rejestracji umieść ciąg "Żądaj rejestracji" dla każdego kontaktu.

Dowiedz się więcej o zgodności z GDPRdo rejestracji leadów partnerskich.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.