Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
ads

Zrozumienie atrybucji kontaktów HubSpot Ads i konwersji w sieci reklamowej

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Można zauważyć, że sposób, w jaki HubSpot przypisuje kontakty do reklam Google, Facebook i LinkedIn, różni się od sposobu, w jaki sieci reklamowe definiują konwersje na koncie reklamowym.

Ogólnie rzecz biorąc, nie należy oczekiwać, że liczba konwersji sieciowych będzie odpowiadać liczbie kontaktów HubSpot dla kampanii lub reklamy ze względu na różnice w sposobie obliczania każdej metryki.

Kontakty HubSpot

Ogólnie rzecz biorąc, HubSpot przypisuje kontakt do reklamy, gdy spełnione są następujące wymagania. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat wymagań dotyczących przypisywania kontaktów i transakcji, dowiedz się więcej o przypisywaniu reklam w HubSpot.

Konwersje w sieci

Każda sieć reklamowa umożliwia zdefiniowanie sposobu mierzenia konwersji w reklamach. Konwersje zdefiniowane przez sieć będą synchronizowane z HubSpot w polu Konwersje sieciowe podczas przeglądania metryk na pulpicie nawigacyjnym Ads. Dowiedz się więcej o tym, jak zdefiniować zdarzenia konwersji w kontach reklamowych Google, Facebook i LinkedIn.

Kluczowe różnice między konwersjami sieciowymi a kontaktami HubSpot są następujące:

  • Konwersje sieciowe mierzą liczbę działań, które podejmują odwiedzający. Natomiast kontakty HubSpot mierzą liczbę śledzonych odwiedzających, którzy podjęli daną akcję. Na przykład, jeśli ten sam odwiedzający złożył formularz w reklamie 10 razy, sieć reklamowa może liczyć te zdarzenia jako 10 konwersji sieciowych. Jednak HubSpot przypisałby te 10 zdarzeń tylko do tego samego, pojedynczego kontaktu.
  • Z wyjątkiem kontaktów synchronizowanych z formularzy reklam wiodących, aby HubSpot mógł przypisać je do kontaktu, z odwiedzającym, który zaangażował się w reklamę, musi być powiązany śledzący plik cookie. Sieci reklamowe nie wymagają śledzenia użytkownika w celu zaliczenia akcji do zdarzeń konwersji.

Kontakty z reklam leadów na Facebooku i LinkedIn

Zarówno Facebook jak i LinkedIn pozwalają na tworzenie reklam leadowych, które umożliwiają użytkownikom wypełnienie formularza bezpośrednio na Twojej reklamie. Użytkownicy, którzy prześlą formularz na Twojej reklamie leadowej, staną się konwersjami na Twoim koncie reklamowym. Jeśli w ustawieniach reklamy ustawiono synchronizację leadów dla strony na Facebooku lub konta reklamowego na LinkedIn, konwersje te będą synchronizowane bezpośrednio do HubSpot jako kontakty przypisane do danej reklamy.

Jeśli konwersje z konta reklamowego nie są synchronizowane z HubSpot, dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z synchronizacją leadów w serwisach Facebook i LinkedIn.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.