Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Landing Pages

Exportera ditt innehåll och dina data

Senast uppdaterad: april 27, 2022

Gäller för:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Lär dig hur du exporterar HubSpot-innehåll och data från ditt konto, till exempel sidor, kontakter och filer.

Observera att det inte finns något sätt att slå samman all data mellan HubSpot-konton. Det bästa sättet att flytta tillgångar mellan konton är att exportera dina data från ett HubSpot-konto och sedan importera objekten

och/eller återskapa vissa data i det andra kontot.

Webbplatsinnehåll

Sidor, inlägg och mallar

För att exportera HTML-filer av dina sidor tillsammans med alla kodade filer från din designhanterare:

 • Navigera till landningssidor eller webbsidor.
 • Klicka på rullgardinsmenynFler verktyglängst ner till vänster och väljExportera alla sidor och inlägg.
 • I dialogrutan klickar du på Exportera. När exporten har bearbetats får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Exportera en HTML- eller CSV-fil med dina blogginlägg:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Webbsida.
 • Klicka på rullgardinsmenynFler verktyglängst ner till vänster.
 • Om du vill exportera alla sidor och blogginlägg i HTML-format väljer du Exportera alla sidor och blogginlägg ( HTML). Klicka sedan påExportera i dialogrutan.
 • Om du vill exportera alla blogginlägg som en CSV- eller Excel-fil väljer duExportera blogginlägg. I dialogrutan klickar du sedan på rullgardinsmenyn Filformat och väljer ett filformat. Välj sedan att exportera inlägg för en specifik blogg eller alla bloggar. Klicka sedan på Exportera.

Observera:

 • Om du ska visa dina exporterade blogginlägg i Excel rekommenderas att du väljer XLSXsom filformat .
 • Om du exporterar ditt blogginnehåll för att importera det till en annan plattform rekommenderas att du väljer alternativet Exportera alla sidor och blogginlägg (HTML ). Det här alternativet exporterar en helt renodlad version av ditt HubSpot-innehåll. Det exporterar till exempel den fullständiga HTML-koden för en CTA i stället för HubSpot-koden som exporteras i CSV- eller Excel-filformatet.
 • I dialogrutan klickar du på Export. När exporten har bearbetats får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Filhanterare

Exportera en zip-fil som innehåller alla filer i din filhanterare:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Filer och mallar > Filer.
 • Klicka på Exportera alla filer (ZIP).
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj e-post och väljer eller lägger till en e-postadress för att få en nedladdningslänk.
 • Klicka på Exportera. När exporten har bearbetats får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

export-file-manager

URL-omdirigeringar

Exportera en csv-fil som innehåller alla URL-omdirigeringar:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Webbplats > Domäner och webbadresser i menyn i den vänstra sidofältet.
 • Klicka på fliken URL Redirects .
 • Klicka på Export. Filen laddas ner automatiskt.

Sitemap

För att exportera din webbplatskarta:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Webbplats > Domäner och URL:er i den vänstra sidofältets meny.
 • Klicka på fliken Sitemap.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Domän och välj den domän som du vill hämta sitemap för.
 • Klicka på Visa XML-fil för att öppna webbplatskartan i en ny flik.
 • Kopiera och klistra in hela webbplatskartan i ett textdokument på din enhet. Alternativt kan du spara sidan som ett .xml-dokument i din webbläsare.

Kunskapsbas

För att exportera dina kunskapsbasartiklar som csv, xls eller xlsx:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Kunskapsbas}
 • Navigera till fliken Artiklar.
 • I den vänstra panelen klickar du på Exportera alla.
export-knowledge-base
 • Välj filformat i dialogrutan och klicka sedan på Exportera. När exporten har bearbetats får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Analytics

Analysverktyg

För att exportera

trafikanalyser, kampanjanalyser och händelsedata:
 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Analysvärde.
 • KlickaTraffic Analytics,Campaign Analytics eller Events.
  • I verktygetTrafikanalysklickar duflikenKällor,Ämneskluster,Sidor eller UTM-parametrarför att hämta specifika trafikdata.
 • Använd filtren högst upp för att ange ett datumintervall och en frekvens för data.
 • Klicka påExportera.
 • I dialogrutan anger du ett ämne för exportmejlet ifältet Namn. Klickarullgardinsmenyn Filformatför att välja ett filformat för exporten.
 • Klicka påExportera. När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Utsikter


Exportera dina uppgifter om utsikter:

 • SkrivProspects i sökfältet på ditt HubSpot-konto.
 • Klicka påProspects.
 • Klicka på rullgardinsmenynAlternativ i den vänstra sidofältet och väljExportera.
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenynFilformat för att välja filformat för exporten.
 • Klicka påExportera. När exporten har behandlats får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Arbetsflöden

Du kan exportera ett kalkylblad med information om alla dina arbetsflöden och du kan exportera bilder av enskilda arbetsflöden.

Kalkylbladsexport av arbetsflöden innehåller information som t.ex:

 • Namnet på arbetsflödet.
 • Om arbetsflödet är aktivt eller inte.
 • Totala inskrivningar och antalet poster som för närvarande är inskrivna.
 • Totala poster som har anslutit sig till arbetsflödesmållistan och den totala konverteringsgraden.
 • Skapningsdatum och den användare som skapade arbetsflödet.
 • Datum för senaste ändring och den användare som har ändrat det.
 • Arbetsflödestyp.

Observera att exporten av arbetsflöden inte innehåller prestandadata eller arbetsflödets historik. Dessutom innehåller export av arbetsflöden inte data från e-postmeddelanden som används i arbetsflödet. Export av marknadsföringsmeddelanden innehåller en kolumn Associerade arbetsflöden som identifierar de arbetsflöden som ett e-postmeddelande används i. Läs mer om hur du exporterar data från marknadsföringsmeddelanden

.

Exportera ett kalkylblad med alla arbetsflöden som inte finns i mappar:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
 • Klicka på Tabellåtgärder >Exportera vy uppe till höger. Filen laddas ner automatiskt.

Så här exporterar du ett kalkylblad med alla arbetsflöden i en mapp:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
 • Klicka på mappensnamn.
 • Klicka påTabellåtgärder >Exportera vy uppe till höger. Filen laddas ner automatiskt.

Om du vill exportera en bild av ett enskilt arbetsflöde:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
 • Klicka pånamnet på ett arbetsflöde.
 • I övre högra hörnet klickar du på rullgardinsmenynMer och väljer sedanExportera. Exporten bearbetas och laddas sedan ner som en .png-fil.

  workflows-export-image

Rapporter och instrumentpaneler

I HubSpot finns det några olika sätt att exportera dina rapporter:

 • För enskilda rapporter kan du exportera rapporten som en CSV- eller Excel-fil eller skicka ett e-postmeddelande med en länk till rapporten i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller schemaläggas att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis.
 • För instrumentpaneler kan du skicka ett e-postmeddelande med en länk till en instrumentpanel i HubSpot. E-postmeddelanden kan skickas en gång eller planeras att skickas dagligen, veckovis eller månadsvis.
 • Med Slack-integrationen kan du dela en instrumentpanel till en specifik Slack-kanal.

Lär dig hur du exporterar dina rapporter och instrumentpaneler

.

Observera: En trattrapport visar objekt som ändrat steg inom det valda datumintervallet. När du exporterar en trattrapport kommer dock exportfilen att innehålla de objekt som skapats

inom det datumintervallet. Därför kommer exportfilen inte att matcha rapportdata.

Marknadsföring och e-postanalys

Lär dig hur du gör:

Analyser av uppmaningar till handling

Lär dig hur duladdar ner din CTA-analys

.

Observera

att alla HubSpot CTA:er slutar att fungera när ditt konto avaktiveras. Om du avslutar ditt HubSpot-konto ska du ta bort dem från alla externa sidor.

Analys av sidor och bloggar

Lär dig hur duladdar ner din sid- och blogganalys

.

CRM-innehåll

Listor

Lär dig hur duhämtar dina listor

.

Kontakter, företag, affärer och biljetter

Lär dig hur duladdar ner dina kontakter, företag, affärer och biljetter

.

Observera att om du exporterar alla dina kontakter kommer du att inkludera avregistreringar. Om du vill utesluta dem lägger du till kontaktegenskapen | Unsubscribed from all email | is not equal to | True

i ditt filter.

Uppgifter

Lär dig hur du exporterar dina uppgifter

.

Egenskaper

Lär dig hur du exporterar egenskaper för dina objekt

.

Försäljningsdata

Offerter

Så här exporterar du dina offerter:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Försäljning > Produkter och offerter i menyn i vänster sidofält.
 • Klicka på fliken Offerter .
 • Klicka på Exportera. När exporten har bearbetats får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Försäljningsdokument

Exportera ett enskilt försäljningsdokument:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Dokument.}
 • Håll muspekaren över det dokument du vill ladda ner, klicka på rullgardinsmenynMer och väljLadda ner. Dokumentet laddas ner automatiskt.

Produkter

Lär dig hur du exporterar dina produkter

.

Observera:Alla HubSpot-formulär kommer att förlora sina betalda funktioner när ditt konto avaktiveras. Om du avslutar ditt konto bör du överväga att ersätta dina inbäddade formulär.


Marknadsföringsinnehåll

Du kan exportera följande marknadsföringsmaterial och deras data. Du kanske också vill se vilka typer av marknadsföringsrapporter

som du kan exportera.

Observera:Alla HubSpot-formulär kommer att förlora sina betalfunktioner när ditt konto avaktiveras. Om du avslutar ditt konto bör du överväga att ersätta dina inbäddade formulär.

Kundåterkoppling

Exportera data från kundåterkopplingsundersökningar:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Feedbackundersökningar.}
 • Klicka på namnet på din undersökning.
 • Klicka på Exportera uppe till höger.
export-survey-feedback
 • I dialogrutan klickar durullgardinsmenyn Filformatoch väljer format för exportfilen.
 • Klicka på Exportera. När exporten har bearbetats får du en nedladdningslänk via e-post och i ditt meddelandecenter.

Kontouppgifter

Du kan exportera följande kontoinformation:

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.