Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
BETA

Hantera varumärken med affärsenheter (BETA)

Senast uppdaterad: november 23, 2021

I beta

Gäller för:

Med affärsenheter kan du hantera flera varumärken i ett HubSpot-konto. Anpassa varumärket för varje affärsenhet för att effektivisera skapandet av innehåll. Du kan också associera tillgångar som varumärkesdomäner, formulär, sidor och e-post för att hjälpa ditt team att hålla sig organiserat.

Skapa affärsenheter

Super administratörer kan skapa och redigera affärsenheter på ditt konto. Innan du börjar ska du se till att ansluta varumärkesdomänen du vill associera med affärsenheten.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Affärsenheter i menyn till vänster i sidofältet.
 • Klicka på Skapa affärsenhet.
 • Ange ett namn för din affärsenhet. Klicka på rullgardinsmenyn Varumärkesdomäner och markera kryssrutorna bredvid den varumärkesdomän du vill koppla affärsenheten till.
 • Klicka på Nästa.
 • Granska din affärsenhet och klicka på Skapa och avsluta.

BU_Create

Du kommer tillbaka till inställningarna för affärsenheterna där du kan hantera dina befintliga affärsenheter:

 • Om du vill byta namn på en affärsenhet klickar du på rullgardinsmenyn Alternativ och väljer Byt namn och anger sedan ett nytt namn för affärsenheten.
 • Om du vill ta bort en affärsenhet kontaktar du HubSpot Support genom att klicka på knappen Hjälp längst ner till höger på ditt konto.

När du skapar en affärsenhet skapas automatiskt kontaktfastigheten Affärsenheter på ditt konto. Du kan filtrera dina kontakter efter affärsenhet och automatiskt ställa in den här egenskapen när en kontakt skickar in ett formulär som är kopplat till en specifik affärsenhet.

Anpassa varumärket för affärsenheter

Du kan ange anpassade logotyper, favoriter och färger för varje affärsenhet genom att skapa varumärkespaket. När du skapar sidor, e-postmeddelanden och formulär och kopplar dem till en affärsenhet visas varumärkesfärgerna i färgväljaren favoriter.

För att skapa och hantera varumärkespaket går du först till inställningarna för dina affärsenheter:

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på ikonen inställningar inställningar i huvudnavigationsfältet.
 • Navigera till Affärsenheter i menyn till vänster i sidofältet.

Skapa ett varumärkespaket

Användare med Kontoåtkomst och Redigera kontoinställningar kan skapa ett varumärkespaket.

 • Klicka på Hantera varumärke. Du kommer då till fliken Branding på sidan med inställningar för kontots standardinställningar.
 • Klicka på Skapa ett nytt märkespaket.
 • I dialogrutan anger du ett namn för varumärkespaketet och klickar sedan på rullgardinsmenyn Affärsenhet och väljer den affärsenhet du vill koppla det till:
 • Klicka på Spara.

När varumärkespaketet har skapats kan du redigera logotypen och favicon som är kopplade till varumärkespaketet:

 • Klicka på varumärkespaketets namn på fliken Branding på sidan Standardinställningar för konton på sidan Standardinställningar för konton.

BU_brandkits

 • Om du vill lägga till en varumärkeslogotyp:
  • Klicka på Lägg till under Logos .
  • Klicka på Ladda upp för att ladda upp en ny bild från din dator, eller Bläddra bland bilderna för att välja en befintlig bild från din filhanterare i HubSpot. HubSpot ändrar storleken på uppladdade bilder innan de används i dina säljverktyg.
  • Klicka på Spara.
 • Lägg till en favicon för ett varumärke:
  • Klicka på Lägg till under Favicons.
  • Klicka på Ladda upp om du vill ladda upp en ny bild från din dator, eller Bläddra bland bilder för att välja en befintlig bild från din filhanterare i HubSpot.
  • Klicka på Spara.
 • Så här ställer du in varumärkesfärger:
  • Klicka på fliken Färger.
  • Ange din primära färg genom att ange ett hexadecimalt värde eller genom att klicka på färgväljaren. Den primära färgen kommer att användas på schemaläggningssidor, nya citat och nya konversationskanaler.
  • Om du vill lägga till fler färger klickar du på + Lägg till.
  • Klicka på Spara.

Hantera varumärkespaket

På fliken Varumärke på sidan med inställningar för kontostandardinställningar kan du hantera befintliga varumärken, inklusive redigera, ta bort eller omfördela ett varumärke till en annan affärsenhet.

 • Om du vill ta bort ett märkespaket klickar du på Åtgärder och välj sedan Ta bort.

Associera tillgångar till en affärsenhet

För att organisera dina tillgångar kan du koppla dem till en affärsenhet.

Observera: du kan bara koppla nya e-postmeddelanden och formulär till en affärsenhet. Alla andra tillgångar kan tilldelas på nytt när de har skapats.

Varumärkesdomän

När du kopplar en varumärkesdomän till en affärsenhet kommer alla underdomäner att kopplas till samma affärsenhet. Om du vill se vilka underdomäner som är kopplade till varje affärsenhet väljer du Hantera domäner och URL:er på fliken Webbplats i inställningarna för affärsenheter .

Policy för cookies

Om du vill skapa en separat cookiepolicy för varje varumärkesdomän och anpassa varumärkesfärgerna för varje banner kan du skapa en anpassad cookiepolicy för en affärsenhet.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Sekretess och samtycke i menyn till vänster i sidofältet.
 • Klicka på flikenCookies.
 • Klicka på affärsenheten i rullgardinsmenyn Aktuell vy.
 • Fortsätt att skapa en anpassad cookiepolicy.

BU_Cookies

Egenskap för anpassad kontakt

Om du har anpassade kontaktegenskaper som bara gäller för en affärsenhet kan du koppla dessa egenskaper till affärsenheten.

 • I ditt HubSpot-konto klickar du påikonen inställningar inställningar i huvudnavigationsfältet.

 • Navigera tillEgenskaper i den vänstra sidofältets meny.

 • I avsnittetVälj ett objekt klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Kontaktegenskaper.

 • Klicka påSkapa egenskap uppe till höger.
 • Välj affärsenhet i rullgardinsmenyn Affärsenhet.
  BU_contactproperty

Du kan skapa ett villkorligt avsnitt på din registersida så att egenskaperna kommer att endast visas om det finns en värde för affärsenhetsegenskapen.

Blanketter

Om du automatiskt vill koppla en kontakt till en affärsenhet när de skickar in ett formulär kan du koppla dina formulär till affärsenheter.

Observera:Ett formulär kan endast associeras med en affärsenhet när du skapar formuläret. Om du vill ändra affärsenheten ska du skapa formuläret på nytt.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Infångande av potentiell kund > Formulär.
 • Klicka på Skapa formulär uppe till höger.
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Affärsenhet och väljer affärsenhet.

BU_forms

På fliken Hantera kan du sedan filtrera formulären efter affärsenhet.

BU_forms_filter

Marknadsföringsmejl

När du kopplar marknadsföringsmeddelanden till affärsenheter kan du filtrera dina e-postmeddelanden efter affärsenhet för att granska trender och exportera rapporter när analysera dina marknadsföringsmeddelanden.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > E-post.
 • Klicka på Skapa e-post.
 • I dialogrutan använder du rullgardinsmenyn Affärsenhet för att välja affärsenhet.

BU_emails-1

Standardfärgerna för varumärkespaketet visas i färgväljaren för favoriter när du utformar ditt e-postmeddelande.

BU_favorites

Du kan anpassa domän för spårning av klick som används i marknadsföringsmejl för varje affärsenhet så att länkarna i dina mejl är konsekventa för varje varumärke. Som standard är domänen för klickspårning din domän för e-postutskick.

Redigera klickspårningsdomänen:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Klicka på Marknadsföring > E-post i menyn till vänster i sidofältet.
 • Klicka på fliken Spårning.
 • Klicka på Redigera i avsnittet Domän för klickspårning .

 • Klicka på rullgardinsmenyn Domän och välj en domän.

Abonnemangstyper

Observera:Om du inte har tillgång till prenumerationstyper men vill ha det, kontakta din Customer Success Manager.

Du kan associera och hantera dina e-postprenumeranttyper med olika affärsenheter så att kontakter kan avregistrera sig från en affärsenhet medan de fortfarande är prenumererade på andra. Om en kontakt väljer bort all e-postkommunikation anses hen ha valt bort affärsenhetenKonto.

Hantera de prenumerationstyper som är kopplade till dina affärsenheter:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Klicka påMarknadsföring>E-post i menyn till vänster i sidofältet.
 • Klicka på flikenAbonnemangstyper.
 • Om du vill filtrera dina prenumerationstyper efter affärsenhet klickar du på rullgardinsmenynAktuell vy och väljer sedan enaffärsenhet.

filter-subscription-types-by-business-unit

 • Om du vill koppla en prenumerationstyp till en annan affärsenhet:
  • Håll muspekaren över den prenumerationstyp du vill uppdatera och klicka sedan på rullgardinsmenynÅtgärder.
  • VäljFlytta till affärsenhet.
move-subscription-type-to-business-unit
  • Välj den nya affärsenheten i dialogrutan och klicka sedan påFlytta.

Du kan visa en uppdelning av en kontakts prenumerationstyper per affärsenhet i kontaktregistret genom att klicka påVisa prenumerationer underKommunikationsinställningar.

view-subscriptions-on-contact-record-1

Observera:

 • Du kan endast använda en standard sida för prenumerationsinställningar per affärsenhet och den kan inte anpassas.
 • Kontakter som har valt att inte ta emot e-post från en affärsenhet kan inte prenumerera på nytt via formuläret, men du kan manuellt prenumerera på en kontakt via avsnittet Kommunikationsinställningar i kontaktregistret.

Sidor

När du skapar en sida associeras en varumärkesenhet med sidan baserat på domänen.

På flikarna Webbplatssidor eller Landningssidor kan du filtrera sidorna efter affärsenhet.

BU_website

Integrering av zoom

För närvarande är Zoom den enda integrationen som stöds för affärsenheter.

Om du har ett unikt Zoom-konto för varje affärsenhet kan du ansluta varje konto till motsvarande affärsenhet. Innan du ansluter ett Zoom-konto till din affärsenhet, Installera Zoom-integrationen på ditt HubSpot-konto..

Observera att när du ansluter ett Zoom-konto till en affärsenhet kommer endast nya kontakter som skapas från Zoom-kontot att associeras med affärsenheten. Befintliga kontakter måste uppdateras manuellt.
 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera tillAffärsenheter i menyn till vänster i sidofältet.
 • Välj Hantera anslutna appar.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Aktuell vy och välj den affärsenhet som du vill ansluta ett Zoom-konto till.
 • Klicka på Tilldela app.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en app och välj Zoom.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett Zoomkonto.
  • Om du vill ansluta ett Zoom-konto som redan är anslutet väljer du e-postadressen till kontot.
  • Om du vill ansluta ett nytt Zoom-konto väljer du Nytt Zoom-konto och loggar in på ditt Zoom-konto.
 • Klicka på Bekräfta och anslut.

BU_Zoom

Zoom-evenemang

När nya kontakter registrerar sig för eller deltar i ett Zoom-webinar eller deltar i ett Zoom-möte associeras de automatiskt med motsvarande affärsenhet för det Zoom-kontot.

Rapport om affärsenheterna

Du kan skapa en instrumentpanel med anpassade rapporter för affärsenheter för att hjälpa dig att spåra varumärkets prestanda och hålla dina team på samma linje. Du kan också koppla befintliga instrumentpaneler och rapporter till en affärsenhet.

Skapa och hantera instrumentpaneler för affärsenheter

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapporter > Instrumentpaneler.
 • Klicka på Skapa instrumentpanel uppe till höger. Du kommer till instrumentbrädsbiblioteket.
 • Välj mallen Översikt över affärsenhet.
 • I den högra panelen granskar du de föreskrivna rapporterna. Avmarkera kryssrutorna bredvid de rapporter som du inte vill ha med.
 • Klicka på Nästa.

 • Om du vill redigera den affärsenhet som en instrumentpanel är kopplad till klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Information om instrumentpanelen. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Affärsenhet och välj en affärsenhet . Klicka på Spara.

 • Filtrera en rapport efter en specifik affärsenhet, anpassa rapportfiltren med hjälp av egenskapen Affärsenheter i den anpassade rapportkonstruktören eller klicka på rullgardinsmenyn Affärsenhet och välj en affärsenhet.

BU_Reporting_BU_dropdown_menu

Läs mer om Hantering av instrumentpaneler.

Skapa och hantera rapporter från affärsenheterna.

 • Om du vill koppla en befintlig rapport till en affärsenhet markerar du kryssrutan bredvid rapporten på instrumentpanelen för rapporter och klickar på Ange affärsenhet. Klicka sedan Affärsenhet rullgardinsmenyn och välj en affärsenhet. Klicka på Ange affärsenhet.


Läs mer om Hantering av rapporter..