Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Landing Pages

Dela upp dina HubSpot-tillgångar

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Tillgångar i HubSpot kan delas upp så att endast rätt team och användare kan se och redigera dem. Detta kan vara till hjälp om du vill hålla tillgångarna separerade per avdelning eller team, och hjälper användarna att hålla fokus och organisation.

Observera:

 • Superadministratörer kan visa alla partitionerade tillgångar.
 • A CMS eller Marknadsföringshubb Enterprise-prenumeration krävs för att partitionera blogginlägg och sidor per team.
 • Användare med Uppdelning efter lag kan visa alla partitionerade marknadsföringstillgångar, t.ex. sidor och e-postmeddelanden. Partitionerade försäljningstillgångar, t.ex. mallar, sekvenser, dokument och spelböcker, kan endast visas av superadministratörer och de partitionerade teamen och användarna.

Om du vill se en videoserie om fördelning av tillgångar kan du titta på HubSpot Academys lektion om fördelning av tillgångar.

Vilka tillgångar du kan dela upp beror på din HubSpot-prenumeration:

Namn på tillgång Nav
Marknadsföringshubben Försäljningshubb Tjänstehubb CMS-hubb Verksamhetscentral
Alla konton
CRM-poster
CRM-vyer
Inbox för samtal
Professionella och företag
Mallar
Sekvenser
Dokument
Pipelines för affärer och biljetter
Företag
Instrumentpaneler
Rapporter
Egenskaper
Registrera sidofält
Blogginlägg
Domäner
Landningssidor
Sidor på webbplatsen
E-post
Blanketter
Uppmaningar till handling
Listor (BETA)
Arbetsflöden
Spelböcker
Annonser
Inställningar för e-postprenumeration (BETA)

Observera att tillgångar som inte finns med i tabellen ovan inte kan delas upp för närvarande.

Ange standardbeteende för partitionering (CMS-hubb och Marketing Hub Enterprise endast)

Som standard är nyskapade tillgångar tillgängliga för alla användare som har behörighet för tillgången. Du kanske dock vill att endast vissa användare eller grupper ska få skapa eller redigera tillgångar. I dina kontoinställningar kan du automatiskt begränsa åtkomsten till nyskapade tillgångar så att endast den som skapat tillgången, dennes team och eventuella överordnade team kan visa och redigera dem.

För att automatiskt partitionera nya tillgångar:

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på ikonen inställningar inställningari huvudnavigationsfältet.
 • Navigera tillAnvändare och team i den vänstra sidofältets meny.
 • Klicka på flikenLag.
 • Klicka för att aktivera funktionenBegränsat nytt innehåll till skapare och deras team.

Allmänna anvisningar för indelning

De flesta verktyg kan delas upp genom att följa nedanstående steg. För instrumentpaneler, CRM-vyer och e-postprenumerationsinställningar går du till det verktygsspecifika avsnittet nedan.

 • Navigera till det verktyg som du vill dela upppå ditt HubSpot-konto..
 • Om du vill tilldela en tillgång, för du muspekaren över den tillgång du vill tilldela, klickar du på rullgardinsmenynMeroch väljerTilldela användare och team.
 • Om du vill tilldela tillgångar i stor skala markerar dukryssrutornabredvid den tillgång du vill tilldela och klickar sedan på Tilldela användare och team.

assign-multiple-pages-to-teams

 • I dialogrutanmarkerar du kryssrutan bredvidteamets namnellerkontaktnamnet.Om du använderhierarkiska teamoch tilldelar innehåll till ett underteamet får det överordnade teamet automatiskt åtkomst.
 • Om du vill tilldela innehållet till fler användare klickar du på flikenAnvändare. Användare kan endast väljas om innehållet har tilldelats minst ett team.

  assign-content-access
 • Klicka påSpara.

Tillgången är nu endast synlig för de valda användarna och teamen, och i förekommande fall deras överordnade team.

För de verktyg som inte följer ovanstående instruktioner finns verktygsspecifika instruktioner nedan.

Verktygsspecifika instruktioner

CRM-poster

Som standard kan användare visa och redigera alla kontakter, företag, erbjudanden och biljetter. Du kan justera en användares behörigheter så att de bara kan visa och redigera poster som ägs av dem själva eller deras team.

För att dela upp CRM-poster för dina användare:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • I den vänstra menyn i sidofältet navigerar du tillAnvändare och grupper.
 • Klicka på namnet på den användare som du vill redigera.
 • Om du vill dela upp kontakter och företag klickar du pårullgardinsmenyerna bredvid behörigheternaVisa,Kommunicera och Redigerapå fliken Kontakter. Välj sedanEndast team ellerEndast ägd.

  user-permission-contact-company-access
 • Om du vill dela upp affärer klickar du på flikenFörsäljning och sedan pårullgardinsmenyerna bredvid behörigheternaVisa ochRedigera. Välj sedanEndast team ellerEndast ägd.

  user-permission-deals-access
 • Om du vill partitionera biljetter klickar du på flikenTjänst och sedan pårullgardinsmenyerna bredvid behörigheternaVisa ochRedigera. Välj sedanEndast team ellerEndast ägd.

  user-permission-tickets-access
 • Klicka påSpara för att spara ändringarna.

De uppdaterade behörigheterna träder i kraft när användarna loggar ut och sedan loggar in igen. Läs mer om användarbehörigheter.

CRM-vyer

Standardvyer kan inte delas upp, men anpassade CRM-vyer kan ställas in så att de endast är synliga för dig, för ditt team eller för alla.

Om du vill dela upp en CRM-vy:

 • I ditt HubSpot-konto går du till din kontakt, ditt företag, ditt avtal eller din biljett.
 • Klicka påAlla sparade filter i den vänstra sidofältet.
 • Håll muspekaren överfiltrets namn och klicka sedan på Alternativ. VäljHantera delning i rullgardinsmenyn.
 • I dialogrutan väljer du om du vill att filtret endast ska vara synligt för dig, ditt team eller för alla.
 • Klicka påSpara.

Inbox för samtal

När du har skapat en inkorg kan du ändra vilka användare och team som kan se den genom att redigera inställningarna för teamhantering. Lär dig hur du hanterar användare av din inkorg.

manage-your-inbox-users

Instrumentpaneler

Ägare av instrumentpaneler kan ange vilka team som har tillgång till visning och redigering av anpassade instrumentpaneler.

Tilldela åtkomst till instrumentpaneler:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du tillRapporter>Instrumentpaneler.
 • Klicka pålänkenTilldeladovanför instrumentpanelens rapporter och klicka sedan påRedigera åtkomst.

  report-dashboard-edit-access
 • I den högra panelen väljer du de användare som du vill tilldela åtkomst till.
  • Om du vill att endast instrumentpanelens ägare ska kunna se instrumentpanelen väljer duradioknappenPrivat för ägare. Klicka sedan påSpara.
  • Om du vill ge alla användare tillgång till instrumentpanelen markerar duradioknappenAllaoch väljer sedanradioknappenVisa och redigeraellerradioknappenEndast visa. Klicka sedan påSpara.
  • Om du vill att endast vissa team och användare ska få tillgång till instrumentpanelen:
   • MarkeraradioknappenEndast specifika användare och team.
   • VäljradioknappenVisa och redigeraellerradioknappenEndast visa.
   • Klicka påNästa.
   • Markerakryssrutornabredvid de team och användare som du vill tilldela åtkomst till.
   • Klicka påSpara.

Pipelines för affärer och biljetter

Superadministratörer kan hantera vilka användare och team som har tillgång till specifika affärer och biljettpipelines. För varje pipeline kan du ge tillgång till alla användare på kontot eller begränsa tillgången till enskilda användare och team.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Objekt > Affärer eller Objekt > Biljetter i menyn till vänster i sidofältet.
 • Klicka på fliken Pipelines.
 • I Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och välj en rörledning att redigera.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Hantera åtkomst.
 • I den högra panelen väljer du Privat för mig, Tillgänglig för alla eller Välj användare och team som kan redigera.
 • Om du väljer specifika användare eller team söker du i sökfältet efter och markerar kryssrutan till vänster om den användare eller det team som du vill ge tillgång till pipelinen.
 • Om du vill ta bort åtkomsten till pipelinen avmarkerar du kryssrutan bredvid användarens eller teamets namn eller klickar på X:et i avsnittet Vem har åtkomst.
 • Klicka på Sparalängst ner i panelen.

Om du uttryckligen ger en användare eller ett team åtkomst till en pipeline begränsas åtkomsten för alla andra. För användare utan behörighet kommer begränsade pipelines att vara gråa i HubSpot-kontot på skrivbordet och i mobilappen. Begränsade användare kan visa en specifik affärs- eller ärendepost om de får en direktlänk från en användare som har tillgång till pipelinen. De kommer också att se poster från begränsade pipelines som associationer till poster.

Dokument, spelböcker, sekvenser och försäljningsmallar

När du har skapat ett dokument, en spelbok, en sekvens eller en mall kan du ställa in åtkomstnivån så att den är privat för ägaren, delad med alla eller delad med specifika användare och team.

Lär dig hur du delar upp tillgången till försäljningsinnehåll.

Domäner

Som standard kan användare med användarbehörighetenLägg till och redigera domäner visa och redigera alla domäner samt publicera innehåll till alla domäner. Om du vill begränsa vilka användare som kan redigera eller publicera innehåll till vissa domäner kan du läsa om hur du tilldelar team behörigheter för domänpublicering.

Egenskaper

Superadministratörer kan begränsa en egenskap så att endast specifika användare och team kan redigera egenskapen i poster.. En begränsad egenskap är fortfarande synlig för alla användare.

Användare och team som inte har fått åtkomst får meddelandetDu har inte behörighet att redigera värdet för det här fältet när du håller muspekaren över egenskapen i en post.

Registrera sidofält

Du kan anpassa sidofältet som visas på kontakt-, företags-, affärs- och biljettposter så att olika team har olika vyer. Lär dig hur du anpassar sidofält för specifika team.

Rapporter

Det finns flera sätt att dela upp rapporter:

Du kan inte dela upp rapporter som finns i avsnittet Analysverktyg eller enskilda anpassade analysvyer.

Partitionering av listor (BETA)

Superadministratörerkan ange vilka team som har tillgång till vilka listor med hjälp av de allmänna instruktionerna ovan.

När du tilldelar åtkomst till en lista eller aktiverar standardinställningen för tilldelningen ska du tänka på följande:

 • Partitionerade listor kan endast ses och väljas av listans skapare, de tilldelade teamen och eventuella överordnade team till de tilldelade teamen. Alla andra användare kan inte se eller välja listan. Detta gäller alla verktyg, t.ex. marknadsföringsmeddelanden, arbetsflöden och rapporter.
 • Utöver listfiltren visas en kontakt endast i en partitionerad lista om den uppfyller något av följande kriterier:
  • Kontakten ägs av en användare i det tilldelade teamet.
 • Om en användare flyttar till ett annat team kan han/hon inte längre få tillgång till eller visa de listor som han/hon tidigare kunde seom intedet nya teamet har tillgång till samma listor.

E-postprenumerationer (BETA)

Genom att dela upp dina e-postpreferensgrupper kan du kontrollera vilka team som kan använda vilka prenumerationstyper och kontorsplatser i marknadsföringsmeddelanden. När en e-postpreferensgrupp har partitionerats till ett team kan endast det teamet välja preferensgruppen när det skriver ett e-postmeddelande.

Om du vill tilldela ett team en inställningsgrupp:

 • I ditt HubSpot-konto går du tillMarknadsföring>E-post.
 • UnderInställningsgrupper klickar du på deninställningsgruppsom du vill redigera.
 • Klicka påÅtgärder och välj sedanRedigera.
 • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenynTeam (valfritt)och väljer sedan deteamsom du vill tilldela gruppen.
 • Klicka påSpara.

Läs mer om hur du delar upp dina e-postprenumerationer.

Arbetsflöden

Arbetsflöden kan tilldelas ett specifikt team från instrumentpanelen för arbetsflöden med hjälp av de allmänna instruktionerna ovan.

Arbetsflöden som tilldelats ett team kan endast visas och redigeras av användare i det teamet och dess överordnade team. Alla arbetsflöden som inte är tilldelade är tillgängliga för alla användare och team medanvändarbehörighet för arbetsflöden.

Kampanjer

Du kan dela upp dina marknadsföringskampanjer så att vissa team kan hantera kampanjens detaljer och ändra vilka tillgångar som är kopplade till den.

Tilldela åtkomst till en kampanj till ett team:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Kampanjer.
 • Håll muspekaren över en kampanj som du vill ändra åtkomst för, klicka sedan på rullgardinsmenynÅtgärder och klicka påHantera åtkomst.
 • I den högra panelen väljer duTillgänglig för alla ellerVälj team som kan redigera.
 • I sökfältet söker du efter och markerarkryssrutan till vänster om namnet på det team som du vill ge tillgång till kampanjen.
 • Om du vill ta bort åtkomsten till kampanjen avmarkerar dukryssrutan bredvid lagets namn eller klickar påX:et i avsnittetVem har åtkomst.
 • Klicka påSpara längst ner i panelen.

Annonser

När du har anslutit annonskonton från Google, Facebook eller LinkedIn till HubSpot kan du tilldela dem till specifika användare och team.

Tilldela åtkomst till ett annonskonto:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera tillMarknadsföring>Annonser i menyn till vänster i sidofältet.
 • Håll muspekaren över det annonskonto som du vill redigera åtkomst till och klicka sedan på rullgardinsmenynÅtgärder. Välj Hantera åtkomst.
 • I den högra panelen väljer duTillgänglig för alla ellerVälj team som kan redigera.
 • I sökfältet söker du efter och markerarkryssrutan till vänster om namnet på det team som du vill ge tillgång till annonskontot.
 • Om du vill ta bort åtkomsten till kampanjen avmarkerar dukryssrutan bredvid lagets namn eller klickar påX:et i avsnittetVem har åtkomst.
 • Klicka påSpara längst ner i panelen.