Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Bestäm sannolikheten för att stänga med prediktiv lead scoring

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Gäller för:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise

Med hjälp av algoritmer för maskininlärning analyserar HubSpot dina kunder för att fastställa sannolikheten för att dina öppna kontakter kommer att bli kunder inom 90 dagar.

Sannolikhet att stängaochPrioritet för kontakt kontaktegenskaper hjälper dig att analysera och segmentera dina kontakter baserat på denna prediktiva lead scoring-modell. Läs mer om dessa egenskaper:

 • Sannolikhet att avsluta: En poäng som representerar den procentuella sannolikheten för att en kontakt avslutas som kund inom de närmaste 90 dagarna baserat på vissa kontaktegenskaper och aktiviteter.Kontakter med ett värde för sannolikhet att avsluta 22 har till exempel en 22-procentig sannolikhet att avslutas som kund inom de närmaste 90 dagarna.
 • Kontaktprioritering: en rangordning av kontakter jämnt fördelade i nivåer baserat på deras poäng för sannolikhet att avsluta. Alternativen för egenskapen är Mycket hög, Hög, Medel, Låg och Stängda vann, där Mycket hög är mest sannolikt att stänga och Låg är minst sannolikt att stänga. Kontakterna grupperas enligt följande logik:
  • Varje nivå innehåller 25 % av dina kontakter baserat på sannolikheten för avslut (dvs. kontakter med resultat i de högsta 25 % är inställda på Mycket hög, kontakter med resultat i de lägsta 25 % är inställda på Låg, osv.) Eftersom kategorierna är relativa grupperingar kan intervallet av poäng i varje nivå skifta med tiden.
  • Om värdet för en kontakts livscykelstadium är inställt på Kund, är kontaktprioriteten inställd på Slutet vunnet.

Egenskaperna för lead scoring fastställs automatiskt av HubSpot och kan inte redigeras. För att ställa in värden för dessa egenskaper analyserar HubSpot följande data:

 • Analys- och konverteringsinformation (t.ex. besök på webbsidor, tidpunkt för det senaste besöket, e-postinteraktioner, inklusive klick, öppningar och svar, och händelser för inlämning av formulär).
 • Livscykelstadiet egendom. Om en kontakts värde för livscykelstadiet är Customer, rensas värdet Likelihood to close (Sannolikhet att stänga ) och kontaktprioriteten sätts till Closed Won (Stängt vann).
 • Firmografisk information somtillhandahålls av HubSpot Insights om kontaktpersonens företag.
 • Firmografisk information om ditt företag och HubSpot-konto.
 • Interaktioner som loggats i HubSpot CRM (t.ex. spårade e-postklick, bokade möten).

Observera: HubSpot använder blackbox maskininlärning för att ge förutsägelser. Med blackbox-maskininlärning är modellens input och output kända, men det är okänt hur input omvandlas till output. För lead scoring innebär detta att det inte är möjligt att veta exakt hur varje input bidrar till en kontakts poäng. Istället ligger fokus på hur väl modellen förutspår sannolikheten för att dina leads ska avslutas. Lär dig mer om hur du använder lead scoring i lektionen Understanding HubSpot Lead Scoring HubSpot Academy.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.