Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Inbox

HubSpot's egenskaper för konversationer

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

När besökare skickar meddelanden till din samtalsinkorg via en av dina anslutna kanaler lagrar HubSpot information om samtalen i specifika egenskaper. Du kan använda dessa egenskaper i arbetsflödesverktyget eller när du skapar rapporter.

Observera: konversationer är HubSpot-definierade objekt som är byggda på samma objektram som standard CRM-objekten. Dock, konversationsegenskaper kan inte hanteras eller redigeras i dina egenskapsinställningar och är inte tillgängliga på kontaktposter.

 • Agentens första svarstid:Hur lång tid det tar för användaren att svara efter tilldelningen. Detta skulle inkludera chattar som direkt överlämnas till en användare.
 • Tilldelad till bot:anger om konversationen är tilldelad en bot eller inte.
 • Chattflöde:Objekt-ID för det chattflödesomkonversationen härrör från.
 • Stängningsdatum: Det datum då konversationen stängdes.
 • Källa: Den kanal som samtalet härstammar från, antingen Facebook Messenger, livechatt eller e-post.
 • Konversationsstatus: Den aktuella statusen för den här konversationen (t.ex.öppenellerstängd).
 • Skapa datum:det datum då konversationen skapades i inkorgen.
 • Datum för första agentens svar: datum för det första svaret från en användare efter att konversationen skapades.
 • Första tilldelningen till bot: Om konversationen först hanterades av en bot. Värdet blir antingenTrue ellerFalse.
 • Datum för första bottilldelningen: datum då en bot först tilldelades konversationen.
 • Datum för första bot-svar:datum för det första svaret från en bot efter att konversationen skapades.
 • Datum för första mottagna meddelandet: datum då besökarens första meddelande togs emot.
 • Första ägare: Den första användaren från ditt team som konversationen tilldelas.
 • Första tilldelade ägaren datum:datumet då en ägare först tilldelades konversationen.
 • Första svarsdatum:datumet för det första svaret som skickades av en bot eller användare efter att konversationen skapades.
 • Första svarstid: Tiden mellan besökaren som startar konversationen och det första svaret efter att konversationen tilldelats.
 • HubSpot-team: Biljettägarens primära team som ställs in automatiskt av HubSpot.
 • Inbox : Inboxen som konversationen befinner sig i.
 • Datum för senaste meddelande:Den senaste gången ett meddelande skickades eller togs emot.
 • Datum för senast mottagna meddelande: Datum då besökarens senaste meddelande togs emot.
 • Datum för senaste svar : Datum för det senaste svaret från en användare eller bot.
 • Ägare: Användaren från ditt team som konversationen är tilldelad.
 • Ägare tilldelat datum: Datum då en ägare eller bot tilldelades konversationen.
 • Käll-URL:Webbplatsens URL där konversationen inleddes.
 • Tråd-ID: konversationens unika tråd-ID.
 • Tid för att stänga konversationen:Tidsperioden mellan när konversationen startade och när den stängdes.
 • Tid för tilldelning: tiden mellan när konversationen skapades och när den tilldelades. Detta är relevant om du inte har automatiska tilldelningsregler och om ditt team tar fram uppgifter från vynEj tilldelad i inkorgen.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.