Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Sök i ditt CRM

Senast uppdaterad: augusti 25, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

När du är i dina CRM-hem kan du söka efter specifika poster. Detta finns i övre vänstra hörnet av dina objektindexsidor .CRM-sökningen fungerar endast med vissa objekt och reagerar olika beroende på vilka söktermer du använder.

Informationen nedan gäller endast CRM-sökningen och inte den globala sökningen i Överst till höger i ditt HubSpot-konto.. Läs mer om den globala sökningen.

Egenskaper som söks

CRM-sökningen genomsöker endast följande egenskapsvärden i objektindexsidorna för att ge sökresultat. Andra egenskaper som innehåller den sökta strängen kommer inte att dyka upp.

Om du har en Enterprise-prenumeration och har ställt in vissa anpassade egenskaper som ska vara sökbara kommer dessa egenskaper endast att sökas när du använder den globala sökningen.

Om du vill söka i andra egenskaper använder du istället en sparad vy.

Kontakter

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Primär e-post
 • Sekundär e-postadress
 • Telefonnummer
 • Kontakt-ID
 • Företagets namn

Företag

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Webbplatsens URL
 • Företagets domännamn

Affär

 • Namn på Deal
 • Pipeline
 • Affärsstadium
 • Typ av affär
 • Beskrivning av affären

Biljett

 • Biljettens namn
 • ID för biljetten
 • Status för biljetten
 • Beskrivning av biljetten
 • Kategori

Förstå dina CRM-söktermer och sökresultat

Söktermerna du använder i CRM-sökningen kanske inte ger dig de sökresultat du förväntade dig. I sådana fall kanske du vill använda en sparad vy i stället.

Informationen under CRM-sökbeteendet med specifika söktermer kan förklara de sökresultat du får.

Specialtecken i sökbegreppet

Om du inkluderar ett specialtecken i din sökning (t.ex. kommatecken, bindestreck, understrykningar och streck) kommer HubSpot sannolikt att behandla detta som en avgränsare och söka termerna separat. Om du till exempel söker på hedge-fund blir det samma sak som att söka på hedge och fund som två separata termer i samma sökning.

CRM-sökningen har inte heller stöd för vissa tecken, t.ex. UTF-8-utrymme utan brytning.

"OR" i sökbegreppet

Den versala frasen OR kan användas som en "eller"-operator i en sökterm. Till exempel:

 • Du vill söka efter kontakter med e-postdomänen website.com eller e-postdomänen landing.com.
 • Din sökterm ska vara website.com ELLER landing.com.
 • Söktermen website.com eller landing.com fungerar inte eftersom operatören OR måste skrivas med versaler.

Söktermen är i mitten av en sträng

CRM-sökningen söker endast efter ord som är separerade med en avgränsare, t.ex. ett mellanslag. Den kan inte söka efter en sträng som ligger mitt i en annan sträng. Till exempel:

 • Kontaktpersonen har e-postadressen myemail@website.com.
 • Om du söker på myemail i CRM-sökningen får du fram kontakten.
 • Om du söker på website.com i CRM-sökningen får du fram kontakten.
 • Om du söker på email i CRM-sökningen kommer kontakten inte fram.
 • Om du söker på site.com i CRM-sökningen visas inte kontakten.

Samma term eller tecken i sökordet

Om samma term ingår två eller flera gånger i sökbegreppet kommer CRM-sökningen endast att söka efter ett exemplar av den. Till exempel:

 • Du vill söka efter kontakter med företagsnamnet Dance Dance Dance Dance.
 • Om sökordet är Dance Dance Dance Dance kommer CRM-sökningen att söka efter termen Dance och inte specifikt Dance Dance Dance Dance.
 • Därför kommer dina resultat att innehålla kontaktposter vars företagsnamn är Dance Revolution och Real Dance Inc.

Siffror i sökordet

Endast de första 10 siffrorna i en siffersträng används som sökbegrepp. Till exempel:

 • Du vill söka efter en kontakt med telefonnummer 111111111111234.
 • När du söker 111111111111234 kommer CRM-sökningen endast att söka efter de första tio siffrorna, dvs. 11111111111111.
 • Resultatet omfattar alltså kontakter med telefonnummer 11111111111111555 och 111111111111888.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.