Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Deals

Slå ihop erbjudanden

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

I ditt HubSpot-konto kan du slå ihop två affärer till en enda post. Innan du slår ihop dina affärer ska du förstå vad som händer med uppgifterna i affärsposterna.

Observera: När du har slagit ihop två affärsposter är det inte möjligt att återkalla sammanslagningen.

Slå ihop affärer

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
 • Leta upp och klicka på detavtalsnamnsom du vill ska vara den primära avtalsposten.
 • I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljerSammanfoga.

 • Sök efter den affär som du vill slå ihop med den primära affären. När du har valt densekundära affären klickar du påSammanfoga.

 • Du får ett meddelande om att sammanslagningen pågår. Det kan taupp till 30 minuterinnan alla affärsverksamheter synkroniseras.

Vad händer när jag slår ihop två affärer?

När du slår ihop två affärer skapas en ny affärspost med ett unikt affärs-ID.

Affärsegenskaper

När du slår ihop två affärer kommer den nya affärsposten att anta egenskapsvärdena för den primära affären. Följande egenskaper är undantag:

 • Skapandedatum:Värdet för den äldsta affären behålls.
 • Affärs-ID : Den resulterande affären kommer att ha ett helt nytt värde.

Kopplingar och åtaganden

Alla associerade objekt och tidslinjeaktiviteter i båda posterna slås samman och visas i den nya affärskorgen.

Registrering av arbetsflöden (Försäljningscentral Endast Professional och Enterprise )

 • Alla primära och sekundära affärer som är inskrivna i arbetsflöden före en sammanslagning kommer att avregistreras efter sammanslagningen.
 • Den resulterande affären kommer inte att vara inskriven i de arbetsflöden som de primära och sekundära affärerna var inskrivna i som ett resultat av sammanslagningen.
 • Den resulterande affären kommer inte att registreras automatiskt i några arbetsflöden till följd av dataändringar som sker under sammanslagningen.
 • I framtiden kan den resulterande affären registreras i arbetsflöden på grund av egenskapsändringar eller åtgärder som inte har med sammanslagningen att göra.