Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Partner Tools

Konfigurera och använda taggning av partneranställda

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Partnerkonto

Partners kan märka och spåra partneranställdas aktiviteter i klienternas HubSpot-konton. Partners kan sedan hantera sina partneranställda i ett klientkonto med hjälp av sina instrumentpanel för partner.

Markera användare som partneranställda

Tilldela en användare behörigheter som partneranställd så att du kan spåra deras aktiviteter i HubSpot.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Klicka på Användare och team i den vänstra sidomenyn.
 • Klicka på användarensnamn.
 • Navigera till fliken Partnerprogram i den högra panelen.
 • Klicka för att växla mellan partneranställd och partneranställd. på.

partner-employee-permission

Observera: För att få kredit för din hanterade MRR bör alla användare som får tillgång till och arbetar på kundkonton markeras som partneranställda.

Hantera partneranställdas åtkomst till klientkonton

Du kan hantera dina partneranställdas åtkomst till dina klientkonton från partnerinstrumentpanelen eller klientlistan.

Tilldela kunder till partneranställda

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Partner > Instrumentpanaler.}
 • Navigera till fliken Partneranställda.
 • Klicka på en partneranställds namn för att visa en detaljerad översikt över dennes klient i den högra panelen.
 • Om du vill tilldela nya klienter till en partneranställd klickar du på + Tilldela klienter.
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj klienter och väljer de klienter som ska tilldelas användaren.
 • Klicka på Bekräfta. När en ny klient tilldelas en partneranställd får klienten ett e-postmeddelande som gör det möjligt att bevilja åtkomst till partneranställda.

Observera: Om den partneranställde redan har tillgång till klientens portal får klienten inget e-postmeddelande om att bevilja behörighet.


 • Om du vill ta bort en partneranställds åtkomst till ett klientkonto håller du muspekaren över klientens namn och klickar på Ta bort åtkomst.
 • I dialogrutan skriver du REMOVE för att bekräfta att du vill ta bort den partneranställde från klienten och klickar sedan på Ta bort åtkomst.

partner-employee-remove-access

Tilldela partneranställda till klienter

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Partner > Instrumentpanaler.}
 • Klicka på namnet på en klient i avsnittet Klientlista.
 • I avsnittet Partneranställdalistas de partneranställda som har åtkomst till klientens konto. Om du vill lägga till en ny partneranställd klickar du på + Lägg till partneranställd.

Observera: Endast superadministratörer och användare med kontorättigheter kan se listan över partneranställda.

 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer partneranställd.
 • Klicka på Bekräfta. När en ny partneranställd tilldelas en klient får klienten ett e-postmeddelande som gör det möjligt att bevilja åtkomst till partneranställda.

Observera: Om den partneranställde redan har tillgång till klientens portal får klienten inget e-postmeddelande om att bevilja behörighet.

 • Om du vill ta bort en partneranställds åtkomst till ett klientkonto klickar du på Ta bort åtkomst.
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Vems åtkomst vill du ta bort? och väljer partneranställda.
 • Klicka på Ta bort åtkomst.
employee-tagging-remove-access

När en partneranställd är borttagen från ditt partnerkonto, återkallas åtkomsten för den här användaren automatiskt på alla klientkonton.

Felsöka fel i partneranställdas åtkomst

Om du ser meddelandet Deras e-postadress är redan kopplad till en annan partnerpost för den här kunden betyder det att det finns en annan partner som också har den här användaren listad som partneranställd för samma kund. Den andra partnern som försöker lägga till den här användaren med samma e-postadress till sitt partnerkonto kommer inte att få managed credit.

För att lösa det här felet kan du antingen:

 1. Begär att den första partnern tar bort den användarens åtkomst från kunden i sitt partnerkonto.
 2. Skapa en ny e-postadress för den här användaren med hjälp av partnerens e-postdomän och lägg till den här e-postadressen som partneranställd.
 3. Begära en annan e-postadress från användaren.