Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Tracking Code

Anpassa inställningar för spårning av cookies och varning för sekretesspolicy

Senast uppdaterad: augusti 1, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

Superadministratörer och användare som har rätt att redigera webbplatsinställningar kan anpassa spårning av cookies och banners för integritetspolicy för att följa EU:s cookie-lagar och GDPR (General Data Protection Regulation).

En sekretessvarning gör det möjligt för besökare att välja om de vill bli spårade i ditt HubSpot-konto med hjälp av cookies eller inte. Den här funktionen fungerar på alla HubSpot-sidor och på alla externa sidor med din HubSpot-spårningskod installerad.

Observera: Även om HubSpot har inställningar för cookie-spårning och sekretesspolicy är din juridiska avdelning den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för dina specifika affärsförhållanden.


Hur spårar HubSpot besökarnas aktivitet på webbplatsen?

HubSpot använder kakor för att spåra besökare och kontakter på din webbplats. En cookie är en liten textfil som lämnas kvar i besökarens webbläsare när de besöker din webbplats. När HubSpot-programvaran körs på din webbplats lämnar den en cookie i besökarnas webbläsare som hjälper HubSpot att identifiera dem vid framtida besök.

Bör jag ändra min sekretesspolicy?

Om ditt företag är verksamt i Europa eller om du lagrar uppgifter om kontakter i Europeiska unionen (EU) måste du anpassa din sekretesspolicy så att den följer EU-lagstiftningen. EU har gett medlemsländerna i uppdrag att skapa lagar som kräver att webbplatser ska få slutanvändarnas samtycke innan de lagrar uppgifter på en besökares dator. Dessa bestämmelser är utformade för att hjälpa dina webbplatsbesökare att skydda sin integritet och avgöra hur deras beteende på nätet används av andra.

Om en av dina kontakter är EU-medborgare måste de enligt GDPR informeras om att du använder cookies för att spåra dem (på ett språk som de kan förstå) och de måste ge sitt samtycke till att bli spårade av cookies.

HubSpot låter dig ställa in denna sekretesspolicy, visa den för dina besökare och uppmana dem att samtycka till att tillåta cookies för att följa EU-reglerna.

Konfigurera och redigera din cookiepolicy

Observera: Endast Super Admins och användare med behörighet att redigera webbplatsinställningar kan skapa och redigera cookiepolicyer.

Anpassa din standardpolicy för cookies

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Sekretess och samtycke i menyn till vänster i sidofältet.
 • Klicka på fliken Cookies.
 • Klicka på Standardpolicy.
 • I den högra panelen har du följande alternativ:
  • Meddela besökare att din webbplats använder cookies: Klicka för att slå på knappen för att visa ett meddelande till dina besökare om att din webbplats använder cookies.
  • Kräver opt-in: Klicka på knappen för att aktivera om du vill att användarna ska godkänna spårning av cookies.
  • Visa cookies per kategori: Klicka för att slå på knappen för att visa dina besökare vilka cookies som kommer att placeras i deras webbläsare per kategori. Detta är endast tillgängligt om det krävs opt-in. Läs mer om cookies och deras kategorier.
 • Om du aktiverar knappen Meddela besökare att din webbplats använder cookies kan du anpassa följande fält:
  • Text om anmälningsvillkor: text som visas i din sekretessbanner.
  • Etikett på knappen Acceptera: knapptext som besökare klickar på för att acceptera villkoren i din sekretessbanner.
 • Om du har aktiverat både Meddela besökare om att webbplatsen använder cookies och Kräva opt-in kan du också anpassa följande fält:
  • Etikett på knappen "Avvisa": Klicka på knappen för att avböja villkoren för din sekretessbanner.
  • Text om ansvarsfriskrivning: text som visas om det krävs opt-in för spårning.
 • Om du aktiverar knappen Visa cookies per kategori måste du anpassa följande fält för varje cookie-kategori. Om du vill redigera de här fälten för en viss kategori klickar du på namnet på cookiekategorin för att utöka redigeringsalternativen:
  expand-cookie-category-fields
  • Etikett på knappen för cookieinställningar: ange texten som besökaren kan klicka på i bannern för cookiepolicy för att visa cookies per kategori.
  • Etikett: För varje kategori anger du den etikett som du vill ha för kategorin. Detta kommer att visas i den vänstra panelen och högst upp i den högra panelen i dialogrutan för cookiepolicyn.
  • Beskrivning: För varje kategori anger du en beskrivning av kategorin. Den kommer att visas i den högra panelen i dialogrutan för cookiepolicy.
  • Alltid aktiv växelmärkning: För kategorin Nödvändiga kakor anger du text för att ange att dessa kakor alltid är aktiva. Eftersom dessa cookies är nödvändiga kan besökarna inte välja bort den här enskilda kategorin när de accepterar villkoren i din sekretessbanner.
  • Etikett för knappen Acceptera alla: Ange text för knappen som besökarna kan klicka på för att acceptera alla kategorier av cookies.
  • Etikett för knappen Spara: Ange text för den knapp som besökarna kan klicka på för att spara sina inställningar för cookies.

 • När du är klar klickar du på Publicera.
 • Du har skapat en banner för din cookiepolicy men har inte publicerat den. Om du vill publicera en policy klickar du på knappen till höger om policyn för att aktivera den. Under tabellen till vänster klickar du på länken Förhandsgranska meddelande för attse hur sekretesspolicyn kommer att visas på din webbplats.

  deafult-policy-publish-and-preview

Om du vill låta besökarna återkalla sitt samtycke till cookies som installerats av cookie-bannern, kan du läsa följande steg för att lägga till en cookie-inställningsknapp. Läs mer om hur du implementerar ytterligare funktioner för samtyckesstatus och borttagning av cookies i HubSpots dokumentation för utvecklare.

Observera: Om du använder HubSpot-annonsverktyget för att lägga till en pixel på sidor med HubSpot-spårningskod kommer din banner för sekretesspolicy automatiskt att visas när pixeln aktiveras på dina sidor. Om du kräver att besökarna väljer att godkänna spårning av cookies kommer pixeln inte att kunna placera några cookies förrän besökaren bekräftar sitt samtycke.

Lägg till en ny cookiepolicy (valfritt)

Du kan välja att visa olika versioner av meddelandet om samtycke till cookies baserat på domäner, underdomäner, specifika URL-sökvägar eller både domäner och URL-sökvägar som du anger. Du kan till exempel välja att inte visa en banner för samtycke för din amerikanska webbplats och endast kräva en banner för samtycke för din webbplats i EU.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Sekretess och samtycke i menyn till vänster i sidofältet.
 • Klicka på fliken Cookies.
 • CKlicka på Lägg till policy. I den högra panelen har du följande alternativ:
  • Policy-etikett: Ange titeln på din integritetsbanner.
  • Domän: Ange en domän eller underdomän där din banner ska visas. Detta måste anges som endomän utan protokoll (t.ex. hubspot.com eller info.hubspot.com är godtagbart, men inte http://info.hubspot.com).
  • URL-sökväg: Om t.ex. den franska versionen av din webbplats finns i underkatalogen /fr anger du fr..
  • Länder:Visa bannern för besökare från specifika länder genom att välja målländer från rullgardinsmenyn. HubSpot använder besökarens IP-adress i webbläsaren för att avgöra vilket land de befinner sig i.

country-dropdown-cookie-policy-banner

Observera:Om en URL-sida matchar flera policyregler kommer den mest specifika regeln att prioriteras (i ordning från mest till minst specifika: (sub)domän och URL-sökväg, URL-sökväg, (sub)domän och sedan standardpolicyn). Du kan till exempel ha tre principer för följande domäner och/eller URL-sökvägar: info.hubspot.com, info.hubspot.com/fr och /fr. En besökare till info.hubspot.com/fr/offer ser policyn för info.hubspot.com/fr, medan en besökare till info.hubspot.com/fr ser policyn för URL-sökvägen /fr .

 • Klicka på Nästa. Nu kan du anpassa dina meddelanden till dina besökare.
  • Meddela besökare att din webbplats använder cookies: Klicka för att slå på knappen för att visa ett meddelande till dina besökare om att din webbplats använder cookies. Om den är aktiverad klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett språk nedan för att välja språk för meddelandet. Du kan sedan anpassa ditt meddelande.
  • Kräver opt-in: Klicka för att slå på knappen för att kräva att användarna ska godkänna spårning av cookies.
  • Visa cookies per kategori: Klicka för att slå på knappen för att visa dina besökare vilka cookies som kommer att placeras i deras webbläsare per kategori. Detta är endast tillgängligt om det krävs opt-in. Läs mer om cookies och deras kategorier.
 • Om du aktiverar knappen Meddela besökare att din webbplats använder cookies kan du anpassa följande fält:
  • Text om anmälningsvillkor: text som visas i din sekretessbanner.
  • Etikett på knappen Acceptera: knapptext som besökare klickar på för att acceptera villkoren i din sekretessbanner.
 • Om du har aktiverat både Meddela besökare om att webbplatsen använder cookies och Kräver opt-in kan du också anpassa följande fält:
  • Etikett på knappen "Avvisa": Klicka på knappen för att avböja villkoren för din sekretessbanner.
  • Text om ansvarsfriskrivning: text som visas om det krävs opt-in för spårning.
 • Om du aktiverar knappen Visa cookies per kategori måste du anpassa följande fält för varje cookie-kategori. Om du vill redigera de här fälten för en viss kategori klickar du på namnet på cookie-kategorin för att utöka redigeringsalternativen:
  expand-cookie-category-fields
  • Etikett på knappen för cookieinställningar: ange texten som besökaren kan klicka på i bannern för cookiepolicy för att visa cookies per kategori.
  • Etikett: För varje kategori anger du den etikett som du vill ha för kategorin. Detta kommer att visas i den vänstra panelen och högst upp i den högra panelen i dialogrutan för cookiepolicyn.
  • Beskrivning: För varje kategori anger du en beskrivning av kategorin. Den kommer att visas i den högra panelen i dialogrutan för cookiepolicy.
  • Etikett för växelspaken Alltid aktiv: För kategorin Nödvändiga kakor anger du text för växelspaken uppe till höger för att förklara att dessa nödvändiga kakor kommer att vara aktiva.
  • Etikett för knappen Acceptera alla: Ange text för knappen som besökarna kan klicka på för att acceptera alla kategorier av cookies.
  • Etikett för knappen Spara: Ange text för den knapp som besökarna kan klicka på för att spara sina cookieinställningar.

 • När du är klar klickar du påPublicera.
 • Cookiepolicyn är nu publicerad. Om du vill avpublicera en policy så att den inte visas på din webbplats klickar du på knappen för att stänga av den.
 • Under tabellen till vänster klickar du på länken Förhandsgranska meddelande för attse hur sekretesspolicyn kommer att visas på din webbplats.

  deafult-policy-publish-and-preview-1

Om du vill låta besökarna redigera sitt samtycke ytterligare kan du samarbeta med en utvecklare för att implementera den funktionen med hjälp av HubSpot Tracking Code API. Läs mer om hur du implementerar ytterligare funktioner för samtyckesstatus och borttagning av cookies i dokumentationen för utvecklare.

Om du vill låta besökarna återkalla sitt samtycke till cookies som installerats av cookie-bannern, kan du läsa följande steg för att lägga till en cookie-inställningsknapp.

Observera: Om du använder HubSpot-annonsverktyget för att lägga till en pixel på sidor med HubSpot-spårningskod och om din cookiepolicy kräver att besökarna ska godkänna spårning av cookies, kommer pixeln att placera cookies först när besökaren bekräftar sitt samtycke i din banner för sekretesspolicy.

Anpassa bannerns stil

Anpassa färgerna och stilen på din banner för cookiepolicy. När du gör ändringar kan du se en förhandsgranskning av bannern till höger om alternativen för bannerstilen.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Sekretess och samtycke i menyn till vänster i sidofältet.
 • Klicka på fliken Cookies.
 • Välj position för banderollenöverst eller underst, beroende på var du vill att den ska visas på webbplatsen.
 • Välj en färg för bannern genom att välja en standardfärg eller en egen färg. De valda färgerna bestäms av dina varumärkesfärger.
 • Som standard kommer bannern inte att innehålla något alternativ för avskedande. Om du vill lägga till en stängningsknapp till bannern klickar du på för att aktivera knappen Stäng.
 • Klicka längst ner till vänsterSpara.

cookie-banner-close-button

Avaktivera cookies på vissa sidor

Du kan avaktivera cookies på vissa sidor, baserat på URL:en. Detta tar inte bort befintliga cookies som har ställts in på andra sidor, men förhindrar att nya cookies släpps på dessa sidor.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Sekretess och samtycke i menyn till vänster i sidofältet.
 • Klicka på fliken Cookies.
 • CKlicka på Lägg till policy. I den högra panelen har du följande alternativ:
  • Policymärke: Ange en titel för den här policyn som inaktiverar cookies på den URL-sökväg som du anger.
  • Domän: Ange en domän eller underdomän där cookies ska inaktiveras. Detta måste anges som endomän utan protokoll (t.ex. hubspot.com eller info.hubspot.com är godtagbart, men inte http://info.hubspot.com).
  • URL-sökväg: Om du t.ex. vill inaktivera cookies på alla sidor i underkatalogen /private anger du /private)..
 • Välj Inaktivera cookies. Detta inaktiverar alla cookies på denna URL-sökväg.
 • Klicka på Publicera.

Du kan också läsa HubSpot-dokumentationen för utvecklare för mer information om hur du inaktiverar cookies.

Lägg till en knapp för cookieinställningar i bannern för cookiepolicy

Att lägga till en knapp så att besökarna kan öppna cookiepolicybannern igen och återkalla sitt samtycke till de cookies som implementeras eller laddas av cookiepolicybannern:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Sekretess och samtycke i menyn till vänster i sidofältet.
 • Klicka på fliken Cookies.
 • Klicka på Kopiera för att kopiera koden i avsnittet Knappinställningar för kakor i avsnittet Knappinställningar för kakor.
 • Lägg till koden på de sidor på din webbplats som har HubSpot-spårningskoden, där du vill att knappen Cookie-inställningar ska visas.

Om du vill installera koden på alla sidor kan de flesta innehållshanteringssystem installera kod på alla sidor på din webbplats, t.ex. en fil för sidfot som refereras till på alla sidor. I HubSpot kan du lägga till koden i HTML-foten på alla sidor på en viss domän. Det rekommenderas att che med din utvecklare för att avgöra hur du ska göra detta på externa webbplatser.

Observera: om Kräver opt-in inte är aktiverat för din cookiepolicy, kan du inte öppna bannern igen när den väl har stängts i en webbläsare. Detta beror på att om policyn inte kräver att besökarna ska välja att delta, finns det inget samtycke som de behöver återkalla eller uppdatera.

Förstå hur kontakterna interagerar med bannern för cookiepolicy

Om en besökare accepterar din integritetspolicy kan du spåra dem med hjälp av de cookieinställningar som du har ställt in på ditt konto. Om en besökare avböjer din integritetspolicy kommer de inte att spåras med cookies.

Observera att: Bannern för cookiepolicy blockerar HubSpot-cookies och cookies från HubSpot-integrationer, inklusive Google Analytics och Google Tag Manager. HubSpot kan bara blockera dessa cookies om du använder integreringarna. HubSpot kan inte automatiskt blockera cookies från skript som du manuellt placerar på sidan.

HubSpot kan inte kontrollera de cookies som placeras av andra skript på din webbplats. Läs mer om hur du använder bannern för skript från tredje part.

När kontakterna har interagerat med din cookiepolicybanner kan du visa en enskild kontakts interaktion, skapa en lista över kontakter baserat på deras interaktion och rapportera om interaktioner.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.