Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Tickets

Merge tickets

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

I ditt HubSpot-konto kan du slå ihop två biljetter till en enda post. Innan du slår ihop dina biljetter ska du förstå vad som händer med uppgifterna i biljettposterna.

Observera: När du har slagit ihop två ärendeposter är det inte möjligt att återkalla sammanslagningen.

Slå ihop biljetter

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
 • Klicka på det biljettnamn som ska bli den primära biljettposten.
 • I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljerSammanfoga.

 • Sök efter den biljett som du vill slå ihop med den primära biljetten. När du har valt den sekundära biljetten klickar du på Merge (sammanfoga).
 • Du får ett meddelande om att sammanslagningen pågår. Det kan ta upp till 30 minuter innan alla biljettaktiviteter synkroniseras.

Vad händer när jag slår ihop två biljetter?

När du slår ihop två biljetter skapas en ny biljettpost med ett unikt biljett-ID.

Egenskaper för biljetter

När du slår ihop två biljetter kommer den nya biljettposten att anta egenskapsvärdena för den primära biljetten. Följande egenskaper är undantag:

 • Skapandedatum:Värdet för den äldsta biljetten behålls.
 • Biljett-ID : Den resulterande biljetten får ett helt nytt värde.

Kopplingar och åtaganden

Alla associerade objekt och tidslinjeaktiviteter för båda posterna kommer att slås samman och visas på den nya biljettposten.

Registrering av arbetsflöden (TjänstehubbEndastProfessionalochEnterprise )

 • Alla primära och sekundära biljetter som är inskrivna i arbetsflöden före en sammanslagning kommer att avregistreras efter sammanslagningen.
 • Den resulterande biljetten kommer inte att vara inskriven i de arbetsflöden som de primära och sekundära biljetterna var inskrivna i som ett resultat av sammanslagningen.
 • Den resulterande biljetten kommer inte att registreras automatiskt i några arbetsflöden till följd av dataändringar som sker under sammanslagningen.
 • I framtiden kan den resulterande biljetten registreras i arbetsflöden på grund av egenskapsändringar eller åtgärder som inte har med sammanslagningen att göra.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.