Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Reports

Analysera interaktioner med cookiepolicyn för banners

Senast uppdaterad: mars 2, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

När en kontakt interagerar med din cookiepolicybanner kan du se interaktionen i HubSpot. Nedan får du information om hur du kan visa och analysera interaktioner med cookiepolicyn, bland annat genom att skapa rapporter.

Visa en enskild kontakts interaktion med cookiepolicyns banner:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du tillKontakter>Kontakter.
 • Klicka pånamnet på kontakten för att kontrollera deras interaktion med cookiepolicybannern.
 • Kontrollera kontaktens tidslinje för ensamtyckeshändelse. Om kontakten interagerade med bannern bör det stå om kontakten accepterade, avvisade eller återkallade cookiepolicybannern.

Så här skapar du en lista över kontakter som har haft en viss interaktion med cookiepolicybannern:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du tillKontakter>Listor.
 • Klicka påSkapa lista uppe till höger.
 • Angenamnet på listan i övre vänstra fältet.
 • I den vänstra panelen väljer duKontaktegenskaper och sedanSamtycke till sekretess.
 • Välj lämpligtfilterochvärde.
  • Godkänd:Kontakten har godkänt bannern för cookiepolicy.
  • Avböjd:kontakten har avböjt bannern för cookiepolicy.
  • Återkallat:Kontaktpersonens cookies togs bort. Läs mer omAPI:et för borttagning av cookies.
 • Klicka påSparaoch låt listan bearbetas. Den kommer att visa de kontakter som uppfyller dina filterkriterier.

Rapportera om interaktioner med cookiepolicybanner (endastProfessional ochEnterprise )

HubSpot tillhandahåller en standardrapport om interaktion med cookiepolicybanner i rapportbiblioteket, som du kan visa eller lägga till i en instrumentpanel. Om du vill använda den här rapporten navigerar du till rapportbiblioteket och bläddrar eller söker sedan efter rapportenCookie banner interactions by day.

standard-cookie-banner-report0

Skapa en anpassad rapport om cookiepolicybanner

Med den anpassade rapportbyggaren kan du skapa en anpassad rapport för att analysera klick och visningar av cookie-banners:
 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
 • Klicka påSkapa anpassad rapport uppe till höger.
 • I den vänstra sidofältet väljer du Anpassad rapportbyggare.
 • Om du vill använda interaktioner med cookie-banners som primär datakälla klickar du på rullgardinsmenynPrimär datakälla och väljer sedanCookie-banner.

  cookie-banner-report-data-source0
 • Klicka påNästa i övre högra hörnet.
 • I den vänstra sidofältet väljer du om du vill rapportera om klick eller visningar av cookie-banner genom att välja antingen klick på cookie-banner ellervisningar av cookie-banner.

  cookie-banner-report-filter0
 • Fortsättbygga din rapport.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.