Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Kör ett A/B-test på din sida

Senast uppdaterad: maj 23, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Content Hub   Professional , Enterprise

Med A/B-testning kan du testa två versioner av en sida på samma webbadress för att se vilken som fungerar bäst. Hälften av dina besökare kommer att se en version av sidan, medan den andra hälften kommer att se den alternativa versionen.

Du kan jämföra varje versions prestanda i sidans prestandadata och sedan välja en vinnande variant. Den vinnande varianten blir den enda liveversionen av sidan och den andra varianten återställs till utkast.

Innan du sätter igång

 • Läs mer om hur du kör ett A/B-test på HubSpot Marketing Blog.
 • Bestäm vad du vill testa. HubSpot rekommenderar att du testar en variabel i taget för att spåra tydlig orsak och verkan.
 • Skapa en ny sida eller välj en befintlig sida som ska fungera som kontrollversion av ditt A/B-test.

Ställ in ett A/B-test

Du kan köra ett A/B-test på vilken publicerad sida som helst. Om din sida är en del av en flerspråkig grupp kan du köra ett test för varje språkvariant.

 • Navigera till ditt innehåll:

  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
 • Klicka på namnet på din sida.
 • Klicka på Arkiv-menyn och välj Ny > Kör A/B-test.
 • Klicka på Nästa i dialogrutan.
 • Ange ett namn för varje sidvariation och klicka sedan på Skapa variation.
 • Uppdatera innehållet för din sidvariant i innehållsredigeraren. Överväg att testa följande variabler:
  • Erbjudanden: experimentera med en annan typ av innehållserbjudande. Du kan testa en e-bok jämfört med en konsultation eller en video.
  • Kopia: experimentera med formateringen och stilen på innehållet. Du kan testa vanliga stycken jämfört med punktlistor eller ett längre textblock jämfört med ett kortare textblock.
  • Bild: experimentera med en annan bild för att se hur konverteringsgraden påverkas.
  • Formulärfält: experimentera med längden på ditt formulär. Du kan testa att bara begära en e-postadress jämfört med att be om mer information.

Observera: båda versionerna av sidan kommer att ha samma live-URL, men olika förhandsgransknings-URL:er för testning

 • Om du vill byta den sidvariant du redigerar klickar du på rullgardinsmenyn test Testvariation uppe till vänster och väljer en variant.

switch-a-b-variations

 • För att påbörja testet klickar du på Publicera uppe till höger och sedan på Publicera nu i dialogrutan. Detta gör att båda versionerna av din sida är live.

Inom samma session kommer besökarna att visas samma version av det A/B-testade innehållet. När en session avslutas kommer den version av innehållet som de visas att slumpas fram för nästa session.

Granska resultaten av A/B-testet

När dina besökare har börjat engagera sig i båda sidvarianterna kan du granska testresultaten.
 • Navigera till ditt innehåll:

  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
 • Klicka på namnet på sidan med A/B-testet.
 • Klicka på fliken Testresultat.
 • Klicka på rullgardinsmenyerna Datumintervall och Frekvens och välj tidsramen för de resultat som du vill analysera.
 • Klicka på en kolumnrubrik i tabellen för att sortera resultaten efter ett visst mått.
 • Om du vill välja en variant som vinnare i testet håller du muspekaren över varianten och klickar på Välj som vinnare. Den förlorande varianten kommer inte längre att visas.

choose-ab-test-winner

 • Om du vill köra om ett A/B-test på en förlorande variant håller du muspekaren över varianten och klickar på Kör om den här varianten.

Observera: om du kör om en variant från ett A/B-test kommer varianten att publiceras omedelbart .

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.