Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Tilmeld og afmeld kontakter i sekvenser ved hjælp af workflows

Sidst opdateret: juni 28, 2023

Gælder for:

Salg Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Brug kontaktbaserede workflows til at automatisere tilmelding og afmelding af sekvenser.

Du kan bruge workflows til at indrullere kontakter i en sekvens baseret på målrettede kriterier. For eksempel når en kontakt indsender en formular for at planlægge et møde, eller du ønsker at følge op efter et møde.

Du bør ikke automatisere sekvenstilmelding i mindre målrettede situationer:

 • Hvis nyligt importerede kolde leads er aktive.
 • Hvis du har brug for at tilmelde mere end 100 kontakter.
 • Hvis du bruger upersonlige tilmeldingskriterier, som at oprettelsesdatoen er i dag.

Begrænsninger

Husk følgende begrænsninger for automatiseret sekvenstilmelding:
 • Kontakter kan kun tilmeldes én sekvens ad gangen.
 • Hvis en bruger overskrider sin daglige sendegrænse, vil kontakten ikke blive tilmeldt sekvensen. Kontakten vil i stedet springe handlingen over.
 • Hvis en sekvens, der bruges i et workflow, slettes, vil workflowet ikke længere tilmelde kontakter til sekvensen.
 • Det anbefales ikke at bruge pladsholder-tokens i sekvenser, der bruges i workflow-handlinger, da du ikke kan indstille token-værdien før kontakttilmelding, og e-mails vil blive sendt med pladsholder-teksten.

Tilmeld kontakter i sekvenser ved hjælp af workflows

Bemærk: Kun brugere med et betalt Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-sæde og en tilsluttet personlig indbakke kan vælges som afsender af sekvenser.

Sådan opsætter du sekvenstilmelding i et workflow:

 • Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
 • For at redigere et eksisterende workflow skal du holde musen over workflowet og derefter klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter et nyt workflow.
 • Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren for at tilføje en handling.
 • I handlingspanelet skal du vælge Tilmeld i en sekvens.
 • Konfigurer handlingen:
  • Brug dropdown-menuen Sekvens til at vælge den sekvens, du vil tilmelde kontakter til.
  • Brug rullemenuen Afsender til at vælge den bruger, der skal vises som afsender af sekvensen.
  • Brug rullemenuen Send fra e-mail til at vælge afsenderens e-mailadresse.
 • Klik på Gem.

Afmeld kontakter fra sekvenser ved hjælp af workflows

Du kan bruge workflow-handlingen Unenroll from sequence til at afmelde kontakter fra den sekvens, de er aktive i. Sådan afmelder du kontakter fra en sekvens med et workflow:

 • Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
 • For at redigere et eksisterende workflow skal du holde musen over workflowet og derefter klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter et nyt workflow.
 • Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren for at tilføje en handling.
 • I handlingspanelet skal du vælge Unenroll from sequence.
 • Klik på Gem.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.