Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Gespreksopnamen en transcripties bekijken

Laatst bijgewerkt: juni 14, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Alle producten en plannen

Je kunt opnames bekijken die zijn gemaakt via HubSpot's beltool, met behulp van HubSpot's integratie met Zoom, of met behulp van een externe belprovider die is geïntegreerd met HubSpot.

Als je een gebruiker bent met een toegewezen Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise seat kunje Conversation Intelligence (CI) gebruiken om opnames te transcriberen en analyseren. Hierdoor kun je je team effectiever coachen en waardevolle klantinzichten uit de opnames en transcripten halen.

Let op:

 • Elke gebruiker die gesprekken opneemt vanuit HubSpot kan de gespreksopname bekijken en coachen. Alleen opnames gemaakt door gebruikers met een Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise seat worden automatisch getranscribeerd.
 • Voicemails voor nummers die zijn verbonden met een gedeelde werkruimte zoals inbox of helpdesk worden niet getranscribeerd.

Als je de HubSpot mobiele app gebruikt, lees dan hoe je onderweg opnames kunt bekijken.

Voordat je begint

Let op: HubSpot ondersteunt alleen een selecte groep telefoonproviders van derden. Lees meer over welke belproviders worden ondersteund in de HubSpot App Marketplace.

 • HubSpot gespreksopnamen zijn standaard ingeschakeld. Zorg ervoor dat gespreksopname is ingeschakeld in je instellingen.
 • Als je een Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise-gebruiker bent, zorg er dan voor datConversation Intelligence ook is ingeschakeld in je instellingen zodat je opnamen worden getranscribeerd.
 • Als je Zoom gebruikt om gesprekken te voeren, zorg er dan voor dat opnemen in de cloud is ingeschakeld.
 • Controleer de wetgeving voor het opnemen van gesprekken in uw regio.

Opnames controleren

De opname bekijken en notities toevoegen.

 • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Oproepen.
 • Klik op de gesprekstitel.
 • Om de opname te starten, klikt u links in het overzichtsscherm op playerPlay Afspelen. U kunt ook de knoppen playerFastForward gebruiken om over te slaan of playerRewind om terug te spoelen. Als u een Zoom cloud-opname bekijkt, kunt u ook afspelen, pauzeren of vooruitspoelen.
 • Klik onderaan op Notities en vervolgens op Notities toevoegen om gespreksnotities toe te voegen. Om een notitie naar een ander teamlid te sturen, typ je @ gevolgd door de naam van de gebruiker. Voerje notitie inen klik op Opslaan. Als je een Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise-account hebt, kun je ook inline opmerkingen toevoegen.
  • Als je een door AI gegenereerd gespreksoverzicht wilt maken, klik je op Genereer gespreksoverzicht (Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise). Dit veld kan niet worden bewerkt. Gebruik het tekstvak Opmerkingen hieronder om extra informatie toe te voegen.
  • Als u een nieuwe samenvatting wilt genereren, klikt u op Oproepoverzicht opnieuw genereren.

Let op: om AI Assistant-gesprekssamenvattingen te gebruiken, moet je AI Assistant en gespreksopname inschakelen in je accountinstellingen.

 • Als je een Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise-account hebt, klik je rechts tussen de tabbladen Inzichten, Statistieken en Transcript om gevolgde termen, gespreksstatistieken en het gesprekstranscript te bekijken. Je kunt tracked termen alleen bekijken als je een Sales Hub of Service Hub Enterprise account hebt en een superbeheerder tracked termen heeft toegevoegd.

insights-stats-transcript

Opnames delen of toevoegen aan afspeellijsten

Je kunt opnames delen met teamleden of toevoegen aan coaching afspeellijsten om vertegenwoordigers te trainen.
 • De opname delen:
  • Klik op de knop share Delen rechtsboven.
  • Klik in het vervolgkeuzemenu E-mail verzenden naar om teamleden toe te voegen met wie u de opname wilt delen.
  • Typ een bericht in het tekstvak.
  • Gebruik de afspeelhendels of de tekstvakken Begin en Einde om het gedeelte van de opname dat je wilt delen aan te passen.
  • Klik op de link Delen of Kopiëren. Als je een Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise account hebt, kun je ook specifieke transcriptfragmenten delen.

Let op: gebruikers met toestemming om een opnamefragment te bekijken, kunnen ook de hele opname beluisteren. De bedoeling van de clip is om een duidelijke focus en richting te geven.

share-recording-trim

 • Een opname toevoegen aan een afspeellijst:
  • Klik op + Toevoegen aan afspeellijst.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer afspeellijst om de opname aan verschillende afspeellijsten toe te voegen.
  • Typ een beschrijving in het tekstvak.
  • Gebruik de afspeelhendels of de tekstvakken Begin en Einde om het gedeelte van de opname aan te passen dat u wilt delen.
  • Klik op Toevoegen.

add-recording-to-playlist-1

Getraceerde voorwaarden bekijken(Sales Hubof Service Hub Enterprise)

Je kunt getraceerde termen maken om naar delen van het transcript te gaan waar de term wordt genoemd.

Let op: je moet een superbeheerder zijn om tracked termen toe te voegen of te bewerken.

 • Klik in het rechterpaneel op de tab Inzichten om gevolgde termen te bekijken.
 • Klik op Bewerken om gevolgde termen te bewerken.
 • In het rechterpaneel kunt u klikken op + Categorie toevoegen om categorieën toe te voegen voor gevolgde termen.
 • Om een tracked term aan een categorie toe te voegen, klikt u op + Tracked term toevoegen en typt u de tracked term in het tekstvak.
 • Klik onder in het rechterpaneel op Opslaan.
edit-tracked-terms


Gesprekssprekers toevoegen en gespreksstatistieken bekijken(Sales Hubof Service Hub Professional of Enterprise)

Je kunt gespreksstatistieken bekijken door de contactrecords van deelnemers aan het gesprek te koppelen.

 • Om deelnemers aan een gesprek te koppelen aan records, klik je bovenaan op Deelnemers. Klik in het rechterpaneel op de linkknop link naast de spreker in de sectie Gespreksontvanger. Typ de naam van de contactpersoon in de zoekbalk. Als er geen record bestaat, klikt u op Contact toevoegen om een record voor de contactpersoon te maken. Klik vervolgens op Koppelen. Om een contact te ontkoppelen, klik je nogmaals op de link link knop om de link te verbreken.

add-speaker

Let op: HubSpot zal automatisch de namen van de sprekers matchen op getranscribeerde tweepartijengesprekken die zijn gevoerd met Zoom Basic of Pro. Handmatige sprekerherkenning is niet beschikbaar voor gesprekken die zijn gemaakt met Zoom Business, Business Plus of Enterprise, omdat deze transcripties worden geleverd door Zoom en niet door HubSpot.

 • Om toegang te krijgen tot de contactgegevens van de ontvanger van het gesprek, klik je in het rechterpaneel op de naam van de contactpersoon om naar die contactpersoon te gaan.

go-to-participant-contact-record

 • Nadat je sprekers hebt toegevoegd, klik je in het rechterpaneel op het tabblad Statistieken om de volgende gespreksstatistieken te bekijken.
  • Gesprekstijd gesprekseigenaar: het percentage van de tijd dat de gesprekseigenaar praat.
  • Spraaksnelheid: het aantal woorden per minuut van de beller.
  • Langste monoloog: de langste tijd dat de beller spreekt.
  • Langste klantenverhaal: de langste tijd dat een klant aan het woord is.
  • Interactiviteit: de hoeveelheid interactie binnen het gesprek.
  • Geduld: het aantal pauzes tussen de deelnemers.

Transcripts bekijken en inline commentaar toevoegen(Sales Hubof Service Hub Professional of Enterprise)

Wanneer u transcripten bekijkt, kunt u inline commentaar toevoegen of een link naar een specifiek deel van het transcript delen. Vertegenwoordigers kunnen eenvoudig reageren op opmerkingen, zodat gesprekken gefocust blijven en alle relevante informatie op één plek staat.

Let op: automatische transcriptie is beschikbaar voor HubSpot's standaard talen voor het maken van content. HubSpot zal de opname transcriberen in de taal die is geselecteerd in je accountinstellingen. Meer informatie over het taalaanbod van HubSpot.

 • Klik in het rechterpaneel op het tabblad Transcript om het transcript van het gesprek te bekijken. Gebruik de zoekbalk om specifieke trefwoorden op te zoeken. De resultaten geven elk deel van het transcript weer waarin het zoekwoord is gebruikt.
 • Doe een van de volgende dingen om een notificatie naar een ander teamlid te sturen of een commentaar met tijdstempel toe te voegen:
  • Klik op het tabblad Opmerkingen onder het afspelen van de opname. Typ @ in het tekstvak, gevolgd door de naam van de gebruiker. Voer uw opmerking in en klik op Opslaan.

tag-team-member

  • Een tijdstempel toevoegen:
   • Typ onder het tekstvak de tijdstempel en klik vervolgens op het tekstvak om de tijdstempel toe te passen. Op het tabblad Transcript aan de rechterkant springt het naar dat deel van het transcript.
time-stamp-on-comment
   • Beweeg de muisaanwijzer in het transcript over het gedeelte waar u een opmerking aan wilt toevoegen. Klik op de knop comments Commentaar. Op het tabblad Commentaar onder het afspelen van de opname wordt een tekstvak geopend met de juiste tijdstempel.
  • Klik op Commentaar.
  • Klik op de knop Beantwoorden onder een van de opmerkingen om een thread te beginnen. Klik na het schrijven van je antwoord op Reply.
 • Om een specifiek deel van het transcript te delen, gaat u met de muis over dat transcriptfragment en klikt u op de knop share Delen. In het dialoogvenster gebruikt u de hendels langs het spoor van de spreker of typt u de begin- en eindtijd om de lengte van de opnamefragmenten aan te passen. Als u de hele opname wilt delen, zorg er dan voor dat de hendels langs het spoor van de spreker aan het begin en einde van de opname staan.

share-recording-trim

Let op: gebruikers met toestemming om een opnamefragment te bekijken, kunnen ook de hele opname beluisteren. De bedoeling van de clip is om een duidelijke focus en richting te geven.


Zoom opnames synchroniseren

Als je een Zoom Business of Enterprise account hebt, kun je je Zoom cloud opnames synchroniseren om te bekijken in HubSpot. Zodra cloud opname is ingeschakeld in je Zoom account, verschijnen de opnames op de tijdlijn van de gekoppelde record. Als je een gebruiker bent met eenSales Hub of Service Hub Professional of Enterprise seat, zal Conversation Intelligence Zoom cloud opnames transcriberen en deze transcripten zullen ook worden gesynchroniseerd naar de tijdlijn van het record.

Let op:
 • Opnames in de cloud worden niet gesynchroniseerd met het record van de contactpersoon als er geen e-mailadres is opgegeven voor de deelnemer aan de vergadering in Zoom. Houd er rekening mee dat dit kan gebeuren als je de instellingAlleen geverifieerde gebruikers kunnen deelnemen aan vergaderingen in Zoom uitschakelt.
 • Opnames gemaakt door een gratis gebruiker worden niet automatisch getranscribeerd en geïmporteerd naar HubSpot.

Zoom opname instellen met behulp van Conversation Intelligence:

 • Schakel cloud recording in Zoom in. Zorg ervoor dat het selectievakje audiotranscripties is ingeschakeld, zodat je transcripties in HubSpot ontvangt van je Zoom-opnames.
 • Schakel het selectievakje Synchroniseer gegevens van opnames en transcripts in je Zoom-integratie-instellingen in. Als je het selectievakje Gegevens van opnamen en transcripties synchroniseren inschakelt, worden alle nieuwe opnamen en transcripties automatisch gesynchroniseerd met HubSpot voor zowel vergaderingen als webinars. Je kunt een gespreksopname verwijderen via de pagina Gespreksindex.

Let op:

 • Alle opnamen van vergaderingen en webinars worden automatisch gesynchroniseerd met HubSpot en zijn zichtbaar voor alle gebruikers van je HubSpot-account op basis van de toegangsrechten voor contactpersonen in Object. Meer informatie over gebruikersrechten in HubSpot.
 • De wet- en regelgeving rondom opnemen en transcriberen is complex, dus je moet samenwerken met je eigen juridische team om te begrijpen hoe deze wetten betrekking hebben op deze functies. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen en naleven van de wetten die op jou van toepassing zijn. Meer informatie over de functies van HubSpot voor het opnemen van gesprekken.

 • Om opnamen toe te wijzen aan gebruikers in uw HubSpot account, moet u ervoor zorgen dat zij hun Zoom-accounts koppelen. Opnameactiviteiten worden toegewezen aan een gebruiker in je HubSpot account als hun e-mailadres overeenkomt met het e-mailadres van een Zoom-gebruiker in het gesprek.

Google Meet opnames synchroniseren

Als je een Google Meet Business of Enterprise account hebt, kun je je Google Meet opnames synchroniseren om te bekijken in HubSpot:

 • Als je een gebruiker bent met een toegewezen Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise seat , zal Conversation Intelligence de opnamen transcriberen. Deze transcripties worden gesynchroniseerd met de tijdlijn van het contactrecord.
 • Als je een gratis gebruiker bent, heb je alleen toegang tot de opnamen.

Google Meet-opnamen instellen met Conversation Intelligence:

 • Schakel het selectievakje Synchroniseer gegevens van opnames en transcripts in uw Google Meet-instellingen in. Als je het selectievakje Synchroniseer gegevens van opnames en transcripten inschakelt, worden alle nieuwe opnames en transcripten automatisch gesynchroniseerd met HubSpot voor zowel vergaderingen als webinars. Je kunt een gespreksopname verwijderen via de pagina Gespreksindex.

Opnamen koppelen aan andere records

Standaard koppelt HubSpot AI opnames automatisch aan het primaire bedrijf dat is gekoppeld aan de deelnemers van het gesprek.

Je kunt een opname ook koppelen aan andere contact-, bedrijfs-, deal-, ticket- of vergaderrecords in je CRM. De opname verschijnt op de tijdlijn van het gekoppelde record, zodat je de opnamedetails kunt bekijken voor meer context.

 • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Oproepen.
 • Klik op de gesprekstitel.
 • Klik bovenin op Associaties.
 • Om een koppeling toe te voegen, klikt u in het rechterpaneel op + Toevoegen naast een van de tabbladen Contactpersoon, Bedrijf, Overeenkomst, Ticket of Vergadering.

add-associations

De bijbehorende records verschijnen ook op de pagina Oproepindex. Als de gekoppelde records niet in de tabel verschijnen, bewerk dan de kolommen van de tabel.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.