Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Formatteer je gegevens met workflows

Laatst bijgewerkt: juni 19, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Operations Hub   Professional , Enterprise

Gebruik de workflowactie Gegevens opmaken om uw CRM-gegevens te corrigeren, op te maken en te onderhouden. Je kunt bijvoorbeeld contactpersonen of bedrijfsnamen een hoofdletter geven of waarden berekenen op basis van eigenschappen.

Je kunt gegevens ook converteren naar teksteigenschappen met één of meerdere regels of gegevens opmaken en toevoegen aan een Google-spreadsheet.

Gegevens opmaken met workflows gaat in twee stappen. Eerst bereid je je gegevens voor door een actie Gegevens opmaken in te stellen. Daarna stel je een andere workflow actie in om de gegevens te gebruiken.

Formatteer je gegevens met standaard opmaakopties

Om je gegevens op te maken met standaard opmaakopties:

 • Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
 • Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
 • Klik in de workflow editor op het + plus pictogram om een workflow actie toe te voegen.
 • Selecteer Gegevens opmaken in het paneel Acties in de sectie Gegevensoperaties .
 • Controleer in het rechterpaneel of de schakelaar Aangepaste modus is uitgeschakeld.
 • Selecteer in het linkerpaneel de eigenschap of waarde die u wilt opmaken:
  • Om de waarden van eigenschappen van ingeschreven records op te maken, klik je op Eigenschappen of actie-uitvoer weergeven in het vervolgkeuzemenu en selecteer je Ingeschreven record. Selecteer vervolgens een eigenschap.
  • Om uitkomsten van eerdere acties te formatteren, klikt u op Eigenschappen bekijken of actie-uitvoer in het vervolgmenu en selecteert u Actie-uitvoer. Klik vervolgens om de naam van de vorige actie uit te vouwen en selecteer een actie-uitvoer.
 • Klik op het vervolgkeuzemenu Formatteren en selecteer een opmaakoptie.
 • Klik op het keuzemenu Uitvoertype en selecteer een uitvoertype. Afhankelijk van de geselecteerde opmaakoptie kunnen gegevens worden opgemaakt als tekst, getal, datum of datetime waarde.

 • Om je geformatteerde gegevens automatisch op te slaan in een bestaande eigenschap:
  • Schakel het selectievakje Ja, de waarde opslaan in een eigenschap in.
  • Klik bovenaan op Opslaan en doorgaan. Dit maakt automatisch een nieuwe actie Bewerk record aan . Standaard worden de velden van de actie automatisch ingevuld en ingesteld om dezelfde record en eigenschap bij te werken. Je kunt deze actie verder aanpassen, leer meer over het gebruik van de Bewerk record actie.
  • Klik vervolgens op Opslaan.
 • Klik na het instellen van je actie op Opslaan.

Standaard opmaakopties

Wanneer je de actie Gegevens opmaken gebruikt, zijn de volgende standaard opmaakopties beschikbaar:

 • Een getal toevoegen: voeg een specifiek getal toe aan de eigenschap of waarde. Voer de gewenste waarde in het veld Aantal toe te voegen in.
 • Een hoeveelheid tijd toevoegen: voeg een hoeveelheid tijd (bijv. uren, dagen) toe aan een datetime-waarde. Voer de hoeveelheid tijd in het veld Toe te voegen bedrag in en gebruik het vervolgkeuzemenu Tijdseenheid om de tijdseenheid te selecteren.
 • N-de wortel van een getal berekenen: bereken de wortelwaarde van een getal. Voer het wortelgetal in het veld N-de wortelgetal in.
 • Eerste letter hoofdletter: zet de eerste letter van de waarde in hoofdletters. Alle andere tekens in de waarde worden veranderd in kleine letters. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
 • Verander alle tekens in kleine letters: verander alle tekens in de waarde in kleine letters. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
 • Verander alle tekens in hoofdletters: verander alle tekens in de waarde in hoofdletters. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
 • Datumnotatie wijzigen: de datumnotatie van de waarde wijzigen.
 • Wijzigen in hoofdletter: de waarde wijzigen in hoofdletter. De eerste letter van elk woord in de waarde zal een hoofdletter krijgen, alle andere karakters worden veranderd in kleine letters. Werkt alleen voor tekens in het Latijnse alfabet.
 • Converteer naar Unix tijdstempel: converteer de waarde naar een Unix tijdstempel.
 • Een teken of meerdere tekens knippen: verwijder specifieke tekens uit de waarde. Voer de tekens die je wilt verwijderen in het veld Te verwijderen tekens in. Voor de postcode 02145 zou je bijvoorbeeld 02 in het veld kunnen invoeren, wat zou resulteren in de waarde 145.
 • Een getal delen: deel de waarde door een specifiek getal. Voer het getal in waarmee je wilt delen in het veld Aantal om door te delen.
 • Absolute waarde van een getal krijgen: geeft de absolute waarde van een getal. Je kunt deze optie gebruiken om er zeker van te zijn dat een getal positief is.

Je gegevens opmaken met een aangepaste formule

Gegevens opmaken met een aangepaste formule:

 • Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
 • Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
 • Klik in de workflow editor op het + plus pictogram om een workflow actie toe te voegen.
 • Selecteer Gegevens opmaken in het paneel Acties in de sectie Gegevensoperaties .
 • Klik in het linkerpaneel om de modus Aangepast in te schakelen.
 • Voer in het gedeelte Formule uw aangepaste formule in.
 • Klik op Invoegen om een van de volgende elementen aan uw formule toe te voegen:
  • Actie uitvoer: de uitvoerwaarde van een eerdere actie in dezelfde workflow.
  • HubSpot eigenschap: de waarde van de eigenschap die hoort bij het record dat is geregistreerd.
  • Functie: een operator die wordt gebruikt om de formule op te zetten, zoals de eerste letter een hoofdletter geven of een getal toevoegen.
 • Een voorbeeld wordt automatisch ingevuld met een voorbeeldresultaat:
  • Als uw formule een variabele gebruikt, zoals een waarde van een eigenschap, toont het voorbeeld automatisch een resultaat met standaardwaarden.
  • Als u een voorbeeld wilt zien met andere voorbeelden, klikt u op Voorbeeldgegevens bewerken en voert u voor elk veld een andere testwaarde in.


 • Om je geformatteerde gegevens automatisch op te slaan in een bestaande eigenschap:
  • Schakel het selectievakje Ja, de waarde opslaan in een eigenschap in.
  • Klik bovenaan op Opslaan en doorgaan. Dit maakt automatisch een nieuwe actie Bewerk record aan . Standaard worden de velden van de actie automatisch ingevuld en ingesteld om dezelfde record en eigenschap bij te werken. Je kunt deze actie verder aanpassen, lees meer over het gebruik van de Bewerk record actie.
 • Klik na het instellen van je actie op Opslaan.

Voorbeelden van aangepaste formules

Met aangepaste formules kun je complexe opmaakopties voor je uitvoer aanpassen. Lees meer over de functies die je kunt gebruiken met aangepaste formules. U kunt bijvoorbeeld het volgende berekenen:

 • Speciale tekens verwijderen uit telefoonnummers: cut(cut(cut([phone], "-"), "*"), "#")

 • Het commissiebedrag van je vertegenwoordiger berekenen: ([Amount] * [commission_rate])

 • Reeksen waarden van verschillende eigenschappen aan elkaar rijgen: concat([company_name], [month_and_year])


Let op: hoewel het mogelijk is om functies te kopiëren en te plakken in het gedeelte Formule, moeten alle gebruikte tokens zoals Actie-uitgangen of HubSpot-eigenschappen handmatig worden ingevoegd.

Opgemaakte gegevens gebruiken

Nadat je de actie Gegevens opmaken hebt toegevoegd, moet je extra acties instellen om je opgemaakte gegevens te gebruiken. Binnen de actie Gegevens opmaken kun je een bestaande eigenschap automatisch bijwerken met de opgemaakte gegevens.

Je kunt de opgemaakte gegevens ook toevoegen aan je Google Sheet als je de Google Sheets-integratie hebt geïnstalleerd.

Bestaande eigenschappen bijwerken met opgemaakte gegevens

Stel een actie Kopieer waarde eigenschap in om eigenschappen bij te werken met de nieuw geformatteerde gegevens. De actie kan geformatteerde gegevens van een eerdere actie Gegevens opmaken gebruiken.

 • Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
 • Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
 • Klik in de workflow-editor op het plus-pictogram + om een workflow-actie toe te voegen.
 • Selecteer in het paneel Acties de optie Waarde eigenschap kopiëren.
 • Klik in het linkerpaneel op de eigenschap of waarde om te kopiëren uit het vervolgkeuzemenu en klik vervolgens om een actie Gegevens opmaken uit te vouwen. Om de eerder geformatteerde waarde te gebruiken, selecteert u [type uitvoer] waarde.
 • Klik op het keuzemenu Type doeleigenschap en selecteer het type eigenschap waar je de gegevens naartoe wilt kopiëren.
 • Klik op het menu Property to copy "[output type] value" om de eigenschap te selecteren die je wilt bijwerken. Om een nieuwe eigenschap te maken, klik je op Een nieuwe [object] eigenschap maken.
 • Klik op Opslaan.

Als de actie Waarde eigenschap kopiëren is ingesteld, kan uw workflow nu eerder opgemaakte waarden gebruiken om CRM-eigenschappen bij te werken.

Opgemaakte gegevens toevoegen aan Google Sheets

Als je de Google Sheets-integratie hebt geïnstalleerd, kun je opgemaakte gegevens rechtstreeks aan je spreadsheet toevoegen zonder eigenschappen in HubSpot bij te werken. Bijvoorbeeld, als de namen van contactpersonen in het werkblad moeten worden opgemaakt in kleine letters, maar je wilt nog steeds dat hun namen hoofdletters blijven in HubSpot.

Je kunt de Google Sheets-app koppelen vanuit de App Marketplace of vanuit een workflow.

 • Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
 • Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
 • Klik in de workflow-editor op het plus-pictogram + om een workflow-actie toe te voegen.
 • Selecteer in het paneel Acties de optie Google Sheet-rij maken.
 • Klik op het vervolgkeuzemenu Spreadsheet. Selecteer vervolgens de spreadsheet waar je gegevens naartoe wilt sturen. Je kunt kiezen uit de spreadsheets die eigendom zijn van of gedeeld zijn met de gebruiker die Google Sheets heeft gekoppeld aan HubSpot.
 • Klik op het vervolgkeuzemenu Blad. Selecteer vervolgens het blad waar je de gegevens naartoe wilt sturen. Het veld Blad verwijst naar de tabbladen onderaan je spreadsheet.
 • Stel de rijen in je Google-sheet in om opgemaakte gegevens te gebruiken:
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Koptekst. Selecteer vervolgens de corresponderende kolommen in uw Google-sheet.
  • Klik op het veld Eigenschappen .
  • Klik in het gegevenspaneel op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen of acties weergeven en selecteer Actie-uitvoer.
  • Klik om een actie Gegevens opmaken uit te vouwen. Om de eerder geformatteerde waarde te gebruiken, selecteer je [type uitvoer] waarde. Deze actie kan geformatteerde gegevens gebruiken van elke eerdere actie Gegevens opmaken.
  • Herhaal dit tot je je nieuwe rij hebt ingevuld.
 • Klik op Opslaan.

Als de actie Rij in Google Sheet maken is ingesteld, kan uw workflow nu eerder opgemaakte waarden gebruiken om nieuwe rijen in uw Google Sheet toe te voegen zonder bestaande eigenschappen te beïnvloeden. Meer informatie over gegevens toevoegen aan Google Sheets met workflows.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.