Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
ads

Verbind uw Google Ads account met HubSpot

Laatst bijgewerkt: juni 1, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Verbind je Google Ads account met HubSpot om je Google advertenties te beheren in de ads tool van HubSpot. Zodraje Google Ads account is verbonden, zal HubSpot alle bestaande campagnes in dat account weergeven en rapporteren.

Vereisten voor Google Ads verbinding

 • Alleenindividuele GoogleAds accounts kunnen worden verbonden met HubSpot. Google Ads manageraccountskunnen niet wordenverbonden met HubSpot, dus elk Google Ads account dat wordt beheerd in een manageraccount moet individueel worden verbonden met HubSpot.
 • Als je een ad blocker extensie voor je browser hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je deze uitschakelt wanneer je je Google Ads account koppelt en wanneer je de HubSpot Ads tool gebruikt.
 • De HubSpot-gebruiker die een Google Ads-account koppelt, moet Publish-toeganghebben totde Ads-tool in HubSpot.
 • De HubSpot-gebruiker die een Google Ads-account koppelt, moet Admin-toeganghebben voor dat individuele account. In uw Google Ads-account kunt u het toegangsniveau voor elke gebruiker controleren door op het vervolgkeuzemenu Extra teklikken en Accounttoegang te selecteren.

  google-ads-account-access
 • HubSpot is niet in staat om Smart Campaigns (voorheen Google Express Campaigns) te volgen of hierover te rapporteren. Als u onlangs uw Google Ads account heeft aangemaakt, zal deze standaard in Smart Mode staan. In Smart Mode worden alle advertenties aangemaakt als Smart Campaigns. Om te controleren of je account in Smart Mode staat:
  • Log in op je Google Ads account.
  • Als de URL begint met ads.google.com/aw/express, dan staat je account in Smart Mode.
  • Om over te schakelen naar Expertmodus, klikt u op Extra in het bovenste menu en selecteert u vervolgens Overschakelen naar Expertmodus.

   google-expert-mode

Let op: geannuleerde Google Ads accounts kunnen niet worden verbonden met HubSpot. Indien een verbonden Google Ads account wordt geannuleerd, zal deze worden losgekoppeld van HubSpot. Er wordt een fout weergegeven in HubSpot naast alle geannuleerde accounts. Meer informatie over geannuleerde accounts en hoe je deze weer kunt activeren vind je in de documentatie van Google

.

Je Google Ads-account koppelen

Verbind je Google Ads account met HubSpot. Als je fouten tegenkomt tijdens het verbindingsproces, bekijk dan onze gids voor het oplossen van problemen.
 • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
 • Ga in het menu aan de linkerkant van de zijbalk naar Marketing > Advertenties.
 • Klik in het tabblad Accounts op Account verbinden.
 • Selecteer in het dialoogvenster Google Ads. Als u meerdere Google Ads accounts heeft , verschijnt er een lijst van uw accounts. Selecteer de account(s) die u met HubSpot wilt verbinden en klik vervolgens opVerbinden.
 • Meld u in het pop-upvenster aan bij uw Google-account met het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Google Ads-account en klik vervolgens op Toestaan.
 • Je wordt teruggeleid naar HubSpot om het installatieproces te voltooien.
  • Als je Google-account is gekoppeld aan bestaande Google Ads-accounts, zie je elk van je accounts vermeld in het dialoogvenster. Schakel het selectievakje innaast elk advertentieaccount dat u met HubSpot wilt verbinden en klik vervolgens op Verbinden.
  • Als u geen bestaande Google Ads account heeft, kunt u er een aanmaken vanuit HubSpot. In het dialoogvenster configureert u uw accountgegevens:
   • Voer denaam van uw advertentieaccount in.
   • Voer het e-mailadres indat u hebt gebruiktom u aan te melden bij uw Google-account.
   • Selecteer eentijdzone.
   • Selecteer eenvaluta. Deze valuta wordt ingesteld binnen je nieuwe Google Ads account enkan laterniet meer worden gewijzigd.
   • Klik opAccount maken.

create-new-google-ad-account

   • Klik op de link Ga naaruw nieuwe Google-advertentieaccountinstellingen en voeg uw factureringsgegevens toe omeen nieuw browsertabblad te openen en het instellen van uw account vanuit Google Ads te voltooien.
   • Nadat u uw factureringsgegevens vanuit uw Google Ads-account hebt toegevoegd, navigeert u terug naar het oorspronkelijke tabblad en klikt u op Ik hebfactureringsgegevens toegevoegd.

Alle accounts die je hebt verbonden, verschijnen in je Ads Accounts-instellingen in HubSpot.

connected-google-account

Zodra u uw Google Ads-account hebt gekoppeld, ontvangt u een e-mail met de melding dat uw Google Ads-account is gekoppeld aan het manageraccount HubSpot Customer MCC. Een manageraccount is een Google-account waarmee HubSpot de advertentieprestaties van alle advertentieaccounts van gebruikers kan controleren en bijhouden.

Door je Google Ads account te koppelen aan het manageraccount van HubSpot kan HubSpot problemen met betrekking tot je account escaleren naar Google, krijg je de mogelijkheid om doelgroepen te maken voor je Google-advertenties in de advertentietool van HubSpot en kom je in aanmerking voor bètaproducten en andere voordelen die Google beschikbaar stelt aan HubSpot-klanten.

Het koppelen van je Google Ads account aan het manageraccount van HubSpot is niet nodig voor de kernfunctionaliteit voor het bijhouden en rapporteren van contacten in de advertentietool van HubSpot. Ontdek hoe je het manageraccount van HubSpot (HubSpot Customer MCC) kunt ontkoppelen van je Google Ads account.

Let op: als je advertentieaccount openstaande factureringskwesties of schendingen van het advertentiebeleid van Google heeft, of gedurende een lange periode inactief is geweest, zal HubSpot je advertentieaccount als Inactief markeren. Om dit probleem op te lossen, moet u de instellingen van uw Google Ads-account en de ondersteuningsmiddelen van Google controleren.

Zodra je Google Ads-account is verbonden, kun je ook extra gebruikers verbinden zodat zij campagnes voor het account kunnen beheren en maken. U kunt advertentieaccounts ook loskoppelen vanuit uw advertentie-instellingen.

Noodzakelijke openbaarmaking: uw gebruik van de Google Ads-integratie is onderworpen aan de Google Ads-voorwaarden. HubSpot kan uw account bekijken en beheren, en slaat uw Google Ads-accountnummer op. Wanneer u de integratie autoriseert, ontvangt HubSpot een gebruikerstoken met permissies op de gekoppelde advertentieaccounts. HubSpot kan alle advertentieaccounts waarvoor u permissies heeft bekijken, maar slaat deze niet op. Google deelt instellingsdetails (bijv. naam, budget, biedstrategie, creativiteit) en prestatiecijfers (vertoningen, klikken, enz.) voor alle campagnes, advertentiegroepen en advertenties in de advertentieaccounts die u hebt gekoppeld.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.