Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Design Manager

Design manager | Veelgestelde vragen

Laatst bijgewerkt: maart 25, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

Vind snel antwoorden en algemene informatie over de

design manager tool in HubSpot. Deze bron bevat ook links naar meer bronnen voor ontwerpers die werken aan het CMS.

Waar kan ik meer leren over ontwerpen op HubSpot?

Om meer te leren over ontwerpen op HubSpot, bekijk deHubSpot Academy's Growth Driven Design certificering en de HubSpot's CMSdocumentatie.

De Design certificering is een gratis certificering die bestaat uit een video training en een design practicum.

De CMS documentatie van HubSpot omvat:

Is er een HubSpot-bron die ik kan gebruiken om problemen met op maat gecodeerd ontwerp of HubL op te lossen?

De beste bron voor interactie met de HubSpot ontwerpersgemeenschap is het HubSpotontwerp forum.

Dit forum wordt bijgehouden door HubSpot ontwerpers en HubSpot gebruikers met deskundigheid op het gebied van ontwerpen.

Voor vragen met betrekking tot HubSpot API ontwikkeling kunt u terecht op hetDevelopers forum.

Hoe krijg ik FTP-toegang tot HubSpot?

Met ingang van 27 mei 2020 is FTP beëindigd en vervangen door de CMS CLI. Meer informatie over deze aankondiging.

Kan ik een globale groep voor een enkel sjabloon bewerken?

Globale modules kunnen wordenteruggezet naar een lokale module, maar globale

groepen niet. Om een global group voor een enkel template aan te passen, kloon je de global group, en voeg je de kloon toe aan je template.

Welke versie van bootstrap gebruikt de HubSpot Template Builder?

De HubSpot lay-out editor maakt gebruik van een 12-koloms rastersysteem gebaseerdop Bootstrap 2.xom template ontwerpers in staat te stellen snel volledig responsive webpagina's te bouwen binnen het HubSpotcontent

platform.

Kan ik mijn eigen responsive grid gebruiken met HubSpot templates?

Alle HubSpot drag and drop layouts bevatten automatischlayout.css om modules responsive te maken

. Als u gebruik wilt maken van een ander of aangepast responsive grid zoals Bootstrap 3, dient u ofwel de CSS in layout.css te overschrijven of gebruik te maken van gecodeerde templates, waarbij layout.css niet is bijgevoegd.

Hoe herstructureer ik de lay-out van mijn blogberichten en vermeldingen?

Met de inhoudsmodules voor blogs kunt ude opmaak van het bericht en de lay-outvan de vermelding bewerkenom te bepalen

waar de verschillende elementen van een bericht worden weergegeven.

Kan ik terugkeren naar een vorige versie van een sjabloon?

Alle sjabloon lay-outs, gecodeerde bestanden en pagina'shebben een revisiegeschiedenis waarmeeu terug kunt gaan naar elke versie van een sjabloon of stuk inhoud. Voor sjablonen of gecodeerde bestanden klikt u opActies > Revisies weergeven omde revisiegeschiedenisteopenen

.

Design Manager v2

Wat is het verschil tussen "widget" en "module" bij het verwijzen naar modulevelden?

Het v1-moduleraamwerk verwees naar modulevelden met {{ widget.field }}. Het v2 raamwerk verwijst naar modulevelden met {{ module.field }}.

Het gebruik van {{ widget.field }} in het v2 raamwerk zal echter blijven werken zoals verwacht. Het is niet nodig om uw aangepaste modules te updaten om naar "module" te verwijzen.

Hoe kan ik JS en CSS bestanden bijvoegen zonder "get_public_template_url"?

In plaats van het gebruik van "get_public_template_url" om JavaScripten CSS bestandente openen, kunnen dezebestanden nu direct worden toegevoegd aan de module sidebar editor inde Gekoppelde bestanden sectie. CSSen JS bestanden diehier worden toegevoegdzullenautomatisch worden geladen op pagina's die gebruik maken van de module.

Hoe kan ik Custom HTML of Custom HubL modules toevoegen aan mijn template?

HTML en HubL modules zijn verwijderd. Deze modules boden een snelle manier voor ontwikkelaars om stukjes HTML en HubL aan een sjabloon toe te voegen. Echter, ze kunnen sjablonen moeilijk te begrijpen en te bewerken maken. Om sjablonen meer voorspelbaar en onderhoudbaar te maken, zijn deze modules verwijderd ten gunste van het houden van alle code binnen de context van aangepaste modules.

Als u HTML op paginaniveau aan een website wilt toevoegen, kunt u de HTML-module downloaden op de HubSpotMarktplaats.

Hoe kan ik JS-plugins gebruiken met mijn aangepaste module?

Als u een script van een derde partij gebruikt, koppelt u het scriptbestand aan de sectieGekoppelde bestandenin de module-editor. Dan kunt ude plugin activeren in de JS sectie van de code editor. Als je parameters moet doorgeven aan de plugin, kun je data attributen gebruiken in de HTML + HubL sectie van de editor om deze waarden op te slaan.

Wanneer ik upgrade, wordt mij gevraagd waar ik deze module wil gebruiken. Wat is het verschil tussen deze opties?

Als je een aangepaste module in een e-mail gebruikt, zullen de CSS en JS secties niet verschijnen in de editor omdat stylesheets en JavaScript niet ondersteund worden in de meeste e-mail clients. Voor e-mail modules, kunt u nog steeds de nodige styling in <style> tags opnemen.

Als u een module gebruikt op uw pagina's of blog posts, zullen de JS en CSS secties verschijnen zoals verwacht.upgrade-design-manager-modules

Zijn er veranderingen in hoe de modules in de v2 van de design manager zijn gecodeerd?

Modules in v2 van de design manager zijn verpakt in <div> tags, maar modules in de oude design manager waren verpakt in <span> tags. Deze verandering heeft alleen invloed op uw module als u refereert aan de module span in een stylesheet. De volgende verklaring is bijvoorbeeld niet van toepassing in de nieuwe design manager:

{% raw %}
span #hs_cos_wrapper_widget_5038393204 {{
Kleur: blauw;
}
{% endraw %}

Je kunt de <span> tag vervangen door een <div> tag. Het isechter niet aan te raden om te vertrouwen op standaard HubSpot wrappers om je CSS te schrijven. Het is beter om in plaats daarvan aangepaste CSS-klassen te gebruiken, zoals "my-custom-module".

Ik krijg een "Nested Modules" foutmelding bij het upgraden van mijn module. Hoe kan ik dit oplossen en de module publiceren?

Meer informatieover hoe u een fout met geneste modules kunt identificeren en oplossen.Voor geneste modules die in een aantal sjablonen worden gebruikt, kunt u de module het beste eerst klonenomte voorkomen dat de inhoud op paginaniveau verloren gaat. Los vervolgens de fouten in de gekloonde module op, en gebruik die kloon in uw sjablonen om verder te gaan.

Hoe kan ik een globale groep aan mijn module toevoegen?

In plaats van {% include %} te gebruiken in uw aangepaste module om een globale groep toe te voegen, kunt u een menu veld toevoegen aan uw module of de globale inhoud van de module bewerken.

Kan ik mijn v1 aangepaste modules gebruiken in de nieuwe design manager?

Ja,u kunt alle oude modules bewerken in de module editor. U zult validatiewaarschuwingen en suggesties zien voor code die niet wordt ondersteund in het v2 module framework, maar u kunt deze modules blijven bewerken en gebruiken in HubSpot.

Hoewel u al uw bestaande modules kunt behouden, kunt u geen nieuwe modules meer maken met het oude raamwerk. Als u een oude module kloont, zal de gekloonde module worden aangemaakt in het nieuwe module framework.