Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Dashboards

De verschillende grafiektypes in HubSpot-rapporten begrijpen

Laatst bijgewerkt: augustus 4, 2022

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional
Legacy Marketing Hub Basic

Wanneer u rapporten aanpast of gegevens analyseert in uw analyseprogramma's, kunt u een stijl of type diagram kiezen om uw gegevens weer te geven. Er zijn acht stijlen die u kunt gebruiken, afhankelijk van de gegevens in uw rapport: staaf, kolom, lijn, gebied, donut, taart, samenvatting en tabel.

Staaf

Gebruik een staafdiagram wanneer u wilt laten zien hoe meerdere meeteenheden zich tot elkaar verhouden. U kunt bijvoorbeeld vergelijken hoe meerdere ebooks presteerden ten opzichte van elkaar. In decustom report builder wordt dit type diagram een horizontaal staafdiagram genoemd.

User-added image

Kolom

Gebruik een kolomgrafiek wanneer u wilt laten zien hoe meerdere meeteenheden zich tot elkaar verhouden. U kunt bijvoorbeeld zien hoeveel contacten u hebt gegenereerd via verschillende marketingkanalen. Als u een grote hoeveelheid gegevens hebt, is een kolomdiagram wellicht een betere optie dan een staafdiagram. In de bouwer van aangepaste rapporten wordt dit type diagram een verticaal staafdiagram genoemd.

User-added image


Lijn

Gebruik een lijngrafiek wanneer u de groei van een metriek in de tijd wilt laten zien. Gebruik bijvoorbeeld een lijndiagram om de groei van uw contacten in de tijd weer te geven.

User-added image

Oppervlakte

Gebruik een oppervlaktegrafiek wanneer u meerdere gegevensreeksen en hun relatieve groei in de tijd ten opzichte van elkaar wilt laten zien. U kunt zien hoe elke gegevensverzameling afzonderlijk is gegroeid, maar ook hoe ze hebben bijgedragen aan uw metriek als geheel.

User-added image


Donut

Gebruik een donutdiagram om een uitsplitsing van een metriek weer te geven. Gebruik bijvoorbeeld een donutdiagram om een uitsplitsing te zien van uw totale aantal contacten naar levenscyclusfase.

User-added image


Taart

Net als donutdiagrammen worden cirkeldiagrammen gebruikt om een uitsplitsing van een metriek weer te geven.Gebruik bijvoorbeeld een taartdiagram om een uitsplitsing te zien van uw totale aantal contacten per fase van de levenscyclus. Een taartdiagram kan maximaal 25 secties tegelijk weergeven.

User-added image


Samenvatting

Deze visual geeft u een snelle momentopname van uw gegevens door exacte statistieken weer te geven. Als u bijvoorbeeld wilt bijhouden hoeveel gesprekken, e-mails of vergaderingen uw verkopers hebben gevoerd tijdens een bepaalde periode, kunt u een verslag van de contacten opstellen met het aantal contacten en het type.

User-added image

Tabel

Gebruik een tabel om uw gegevens weer te geven wanneer het belangrijk is om exacte cijfers te zien voor meerdere statistieken samen, en niet alleen algemene trends. Gebruik bijvoorbeeld een tabel om het aantal deals per deal eigenaar te zien, samen met de gemiddelde dagen om te sluiten.

User-added image

Combinatie

Gebruik een combinatiediagram om verschillende statistieken in dezelfde visualisatie te vergelijken. Een combinatiediagram bestaat uit twee Y-assen die worden gevisualiseerd met een staafdiagram en een gesuperponeerd lijndiagram. Gebruik bijvoorbeeld een combinatiegrafiek om website sessies en gemiddelde sessie duur te vergelijken.

combination-chart-example

Pivot tabel

In de bouwer van aangepaste rapporten kunt u draaitabellen gebruiken om grotere gegevensreeksen te groeperen, te vergelijken en samen te vatten. Wanneer u draaitabellen gebruikt, kunt u tot vier eigenschappen in zowel de rijen- als de kolommensectie hebben. Gebruik bijvoorbeeld een draaitabel om het aantal pageviews en het aantal deals te vergelijken per fase van de levenscyclus van contacten die vanaf januari 2020 leads werden.

example-pivot-table

Als u subtotalen in uw rapport wilt weergeven, klikt u op Grafiekinstellingen en schakelt u vervolgens het selectievakje Subtotalen weergeven in.

edit-chart-settings

Spreidingsdiagram

In de bouwer van het aangepaste rapport kunt u een spreidingsdiagram als grafiektype selecteren. Terwijl grafiektypen zoals staaf- en lijngrafieken u in staat stellen gegevens op X- en Y-assen te meten, kunnen spreidingsplots nuttig zijn voor het bekijken van relaties tussen gegevens over meerdere variabelen. Scatter plots kunnen trends, clusters, patronen en relaties tussen numerieke gegevens benadrukken. U kunt bijvoorbeeld een scatter plot maken om te rapporteren of het geven van een grotere korting al dan niet tot grote winst leidt.

In scatterplot-diagrammen kunt u alleen maatregelen en op datum gebaseerde velden toevoegen aan de X- en Y-as. Elk veld dat u aan deze assen toevoegt, wordt automatisch geconverteerd naar een maat. Meer informatie over dimensies versus maatregelen.

scatter-plot-example-chart0

KPI

In de custom report builder, kunt u KPI selecteren als grafiektype. Gebruik het KPI grafiektype om te rapporteren over de KPI's van uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld rapporteren hoeveel contacten er elke maand zijn aangemaakt.

U kunt het KPI grafiektype ook gebruiken om procentuele veranderingen te vergelijken. U kunt dit configureren door te navigeren naar de Grafiekinstellingen in de bouwer van het aangepaste rapport. Wanneer een KPI-diagram gebruik maakt van de optie Vergelijken op, zal de geselecteerde filterperiode bepalen welke twee waarden worden vergeleken. Als u bijvoorbeeld wilt weten hoeveel meer contacten u dit jaar hebt gegenereerd in vergelijking met vorig jaar, uitgesplitst per kwartaal, zal elk kwartaal een vergelijking tonen met hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar.

sample-KPI-report

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.