Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Dashboards

De verschillende grafiektypes in HubSpot-rapporten begrijpen

Laatst bijgewerkt: september 8, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional
Legacy Marketing Hub Basic

Wanneer u rapporten aanpast of gegevens analyseert in uw analyseprogramma's, kunt u een stijl of type diagram kiezen om uw gegevens weer te geven. Er zijn acht stijlen die u kunt gebruiken, afhankelijk van de gegevens in uw rapport: staaf, kolom, lijn, gebied, donut, taart, samenvatting en tabel.

Staaf

Gebruik een staafdiagram wanneer u wilt laten zien hoe meerdere meeteenheden zich tot elkaar verhouden. U kunt bijvoorbeeld vergelijken hoe meerdere ebooks presteerden ten opzichte van elkaar.

User-added image

Kolom

Gebruik een kolomgrafiek wanneer je wilt laten zien hoe meerdere metingen zich tot elkaar verhouden. U kunt bijvoorbeeld zien hoeveel contacten u hebt gegenereerd via verschillende marketingkanalen. Als u een grote hoeveelheid gegevens hebt, is een kolomdiagram wellicht een betere optie dan een staafdiagram.

User-added image


Lijn

Gebruik een lijngrafiek wanneer u de groei van een metriek in de tijd wilt laten zien. Gebruik bijvoorbeeld een lijngrafiek om de groei van uw contacten in de tijd weer te geven.

User-added image

Oppervlakte

Gebruik een gebiedsgrafiek wanneer u meerdere gegevensreeksen wilt weergeven en hun relatieve groei in de tijd in vergelijking met elkaar. U kunt zien hoe elke gegevensverzameling afzonderlijk is gegroeid, maar ook hoe ze hebben bijgedragen aan uw metriek als geheel.

User-added image


Donut

Gebruik een donutdiagram om een uitsplitsing van een metriek weer te geven. Gebruik bijvoorbeeld een donutdiagram om een uitsplitsing te zien van uw totale aantal contacten naar levenscyclusfase.

User-added image


Taart

Net als donutdiagrammen worden cirkeldiagrammen gebruikt om een uitsplitsing van een metriek weer te geven.Gebruik bijvoorbeeld een taartdiagram om een uitsplitsing te zien van uw totale aantal contacten per fase van de levenscyclus. Een taartdiagram kan maximaal 25 secties tegelijk weergeven.

User-added image


Samenvatting

Deze visual geeft u een snelle momentopname van uw gegevens door exacte statistieken weer te geven. Als u bijvoorbeeld wilt bijhouden hoeveel gesprekken, e-mails of vergaderingen uw verkopers hebben gevoerd tijdens een bepaalde periode, kunt u een verslag van de contacten opstellen met het aantal contacten en het type.

User-added image

Tabel

Gebruik een tabel om uw gegevens weer te geven wanneer het belangrijk is om exacte cijfers te zien voor meerdere statistieken samen, en niet alleen algemene trends. Gebruik bijvoorbeeld een tabel om het aantal deals per deal eigenaar te zien, samen met de gemiddelde dagen om te sluiten.

User-added image

Combinatie

Gebruik een combinatiegrafiek om verschillende meeteenheden in dezelfde visualisatie te vergelijken. Een combinatiediagram bestaat uit twee Y-assen die worden gevisualiseerd met een staafdiagram en een gesuperponeerd lijndiagram. Gebruik bijvoorbeeld een combinatiegrafiek om websitesessies en gemiddelde sessielengte te vergelijken.

combination-chart-example

Pivot tabel

In de bouwer van aangepaste rapporten kunt u draaitabellen gebruiken om grotere gegevensreeksen te groeperen, te vergelijken en samen te vatten. Gebruik bijvoorbeeld een draaitabel om het aantal pageviews en het aantal deals te vergelijken per fase van de levenscyclus van contacten die vanaf januari 2020 leads werden.

pivot-table-chart-example