Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

De verschillende soorten grafieken in HubSpot-rapporten begrijpen

Laatst bijgewerkt: januari 24, 2023

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

Wanneer u rapporten aanpast of gegevens analyseert in uw analyseprogramma's, kunt u een stijl of type grafiek kiezen om uw gegevens weer te geven. Er zijn acht stijlen die u kunt gebruiken, afhankelijk van de gegevens in uw rapport: balk, kolom, lijn, gebied, donut, taart, samenvatting en tabel.

Staaf

Gebruik een staafdiagram wanneer u wilt laten zien hoe meerdere statistieken zich tot elkaar verhouden. U kunt bijvoorbeeld vergelijken hoe meerdere ebooks ten opzichte van elkaar presteren. In decustom report builder wordt dit type grafiek een horizontaal staafdiagram genoemd.

User-added image

Kolom

Gebruik een kolomgrafiek wanneer u wilt laten zien hoe meerdere statistieken zich tot elkaar verhouden. U kunt bijvoorbeeld zien hoeveel contacten u hebt gegenereerd via verschillende marketingkanalen. Als u een grote hoeveelheid gegevens hebt, kan een kolomgrafiek een betere optie zijn dan een staafdiagram. In de bouwer van aangepaste rapporten wordt dit type grafiek een verticaal staafdiagram genoemd.

User-added image


Lijn

Gebruik een lijngrafiek wanneer u de groei van een metriek in de tijd wilt laten zien. Gebruik bijvoorbeeld een lijngrafiek om de groei van uw contacten in de tijd weer te geven.

User-added image

Gebied

Gebruik een vlakgrafiek wanneer u meerdere gegevensreeksen en hun relatieve groei in de tijd ten opzichte van elkaar wilt weergeven. U kunt zien hoe elke gegevensset afzonderlijk is gegroeid, maar ook hoe ze hebben bijgedragen aan uw statistieken als geheel.

User-added image


Donut

Gebruik een donutgrafiek om een uitsplitsing van een metriek weer te geven. Gebruik bijvoorbeeld een donutgrafiek voor een uitsplitsing van uw totale contacten per levenscyclusfase.

User-added image


Taart

Net als donutdiagrammen worden taartdiagrammen gebruikt om een uitsplitsing van een metriek weer te geven.Gebruik bijvoorbeeld een taartdiagram voor een uitsplitsing van uw totale aantal contacten per levenscyclusfase. Een taartdiagram kan maximaal 25 secties tegelijk weergeven.

User-added image


Samenvatting

Deze visual geeft u een snelle momentopname van uw gegevens door exacte statistieken weer te geven. Als u bijvoorbeeld wilt bijhouden hoeveel gesprekken, e-mails of vergaderingen uw verkopers in een bepaalde periode hebben geplaatst, kunt u een rapport over verbintenissen opstellen met het aantal verbintenissen en het type.

User-added image

Tabel

Gebruik een tabel om uw gegevens weer te geven wanneer het belangrijk is om exacte cijfers voor meerdere statistieken samen te zien, en niet alleen algemene trends. Gebruik bijvoorbeeld een tabel om het aantal deals per deal-eigenaar te zien, samen met het gemiddelde aantal dagen tot afsluiting.

User-added image

Combinatie

Gebruik een combinatiegrafiek om verschillende statistieken in dezelfde visualisatie te vergelijken. Een combinatiegrafiek bestaat uit twee Y-assen gevisualiseerd met een staafdiagram en een bovenliggend lijndiagram. Gebruik bijvoorbeeld een combinatiegrafiek om websitesessies en de gemiddelde sessielengte te vergelijken.

combination-chart-example

Kruistabel

In de bouwer van aangepaste rapporten kunt u draaitabellen gebruiken om grotere reeksen gegevens te groeperen, te vergelijken en samen te vatten. Wanneer u draaitabellen gebruikt, kunt u maximaal vier eigenschappen hebben in zowel de rijen- als de kolommensectie. Gebruik bijvoorbeeld een draaitabel om het aantal bekeken pagina's en het aantal deals per levenscyclusfase te vergelijken van contacten die vanaf januari 2020 leads zijn geworden.

example-pivot-table

Om subtotalen in uw rapport weer te geven, klikt u op Grafiekinstellingen en schakelt u vervolgens het selectievakje Subtotalen weergeven in.

edit-chart-settings

Strooiplot

In de custom report builder kunt u scatter plot selecteren als grafiektype. Terwijl u met grafiektypen zoals staaf- en lijngrafieken gegevens kunt meten op de X- en Y-as, kunnen spreidingsplots nuttig zijn voor het bekijken van relaties tussen gegevens over meerdere variabelen. Scatterplots kunnen trends, clusters, patronen en relaties tussen numerieke gegevens aan het licht brengen. U kunt bijvoorbeeld een spreidingsdiagram maken om aan te geven of het geven van een grotere korting al dan niet tot grote winst leidt.

In diagrammen met een spreidingsdiagram kunt u alleen metingen en op datum gebaseerde velden toevoegen aan de X- en Y-as. Elk veld dat u aan deze assen toevoegt, wordt automatisch geconverteerd naar een maatregel. Meer informatie over dimensies versus maatregelen.

scatter-plot-example-chart0

KPI

In de custom report builder kunt u KPI selecteren als grafiektype. Gebruik het grafiektype KPI om te rapporteren over de KPI's van uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld rapporteren over het aantal contacten dat elke maand is aangemaakt.

U kunt het KPI-diagramtype ook gebruiken om procentuele verandering te vergelijken. U kunt dit configureren door te navigeren naar de Grafiekinstellingen in de aangepaste rapportbouwer. Wanneer een KPI-diagram de optie Vergelijk op gebruikt, bepaalt de geselecteerde filterperiode welke twee waarden worden vergeleken. Als u bijvoorbeeld wilt weten hoeveel meer contacten u dit jaar hebt gegenereerd dan vorig jaar, uitgesplitst per kwartaal, zal elk kwartaal een vergelijking tonen met hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar.

sample-KPI-report

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.