Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

De verschillende soorten grafieken in HubSpot-rapporten begrijpen

Laatst bijgewerkt: maart 18, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional
Content Hub   Professional , Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

Wanneer u rapporten aanpast of gegevens analyseert in uw analyseprogramma's, kunt u een stijl of type grafiek kiezen om uw gegevens weer te geven. Er zijn acht stijlen die je kunt gebruiken, afhankelijk van de gegevens in je rapport: balk, kolom, lijn, gebied, donut, taart, samenvatting en tabel.

Staaf

Gebruik een staafdiagram wanneer je wilt laten zien hoe meerdere statistieken zich tot elkaar verhouden. Je kunt bijvoorbeeld vergelijken hoe meerdere ebooks ten opzichte van elkaar presteerden. In de bouwer van aangepaste rapporten wordt dit type grafiek een horizontaal staafdiagram genoemd. Deze grafiek kan worden bekeken met behulp van percentages; klik op Grafiekinstellingen (Custom Report Builder) of Weergaveopties (Single Object Report Builder), klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Gestapeld en selecteer Percentage.

User-added image

Kolom

Gebruik een kolomgrafiek als u wilt laten zien hoe meerdere statistieken zich tot elkaar verhouden. Je kunt bijvoorbeeld zien hoeveel contacten je hebt gegenereerd via verschillende marketingkanalen. Als u een grote hoeveelheid gegevens hebt, kan een kolomgrafiek een betere optie zijn dan een staafdiagram. In de bouwer van aangepaste rapporten wordt dit type grafiek een verticaal staafdiagram genoemd. Deze grafiek kan worden bekeken met behulp van percentages; klik op Grafiekinstellingen (Custom Report Builder) of Weergaveopties (Single Object Report Builder), klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Gestapeld en selecteer Percentage.

User-added image


Lijn

Gebruik een lijngrafiek wanneer u de groei van een metriek in de tijd wilt weergeven. Gebruik bijvoorbeeld een lijngrafiek om de groei van je contactpersonen in de loop van de tijd weer te geven. Deze grafiek kan worden bekeken met behulp van percentages; klik op Grafiekinstellingen (Custom Report Builder) of Weergaveopties (Single Object Report Builder), klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Gestapeld en selecteer Percentage.

User-added image

Gebied

Gebruik een vlakgrafiek wanneer u meerdere gegevensreeksen en hun relatieve groei in de tijd ten opzichte van elkaar wilt weergeven. Je kunt zien hoe elke gegevensset afzonderlijk is gegroeid, maar ook hoe ze hebben bijgedragen aan je statistieken als geheel. Deze grafiek kan worden bekeken met behulp van percentages; klik op Grafiekinstellingen (Custom Report Builder) of Weergaveopties (Single Object Report Builder), klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Gestapeld en selecteer Percentage.

User-added image


Donut

Gebruik een donutgrafiek om een uitsplitsing van een metriek weer te geven. Gebruik bijvoorbeeld een donutgrafiek om een uitsplitsing te zien van je totale aantal contacten per levenscyclusfase.

User-added image


Taart

Net als donutdiagrammen worden taartdiagrammen gebruikt om een uitsplitsing van een metriek weer te geven. Gebruik bijvoorbeeld een taartdiagram om een uitsplitsing te zien van het totale aantal contactpersonen per levenscyclusfase. Een taartdiagram kan maximaal 25 secties tegelijk weergeven.

User-added image


Overzicht

Deze visual geeft je een snelle momentopname van je gegevens door exacte statistieken weer te geven. Als je bijvoorbeeld wilt bijhouden hoeveel telefoontjes, e-mails of vergaderingen je verkopers hebben geplaatst tijdens een bepaalde periode, kun je een engagementsrapport opstellen met het aantal engagements en het type.

User-added image

Tabel

Gebruik een tabel om je gegevens weer te geven als het belangrijk is om exacte cijfers te zien voor meerdere statistieken samen, en niet alleen algemene trends. Gebruik bijvoorbeeld een tabel om het aantal deals per deal-eigenaar te zien, samen met het gemiddelde aantal dagen om de deal af te sluiten.

User-added image

Let op: de custom report builder ondersteunt geen weergave van samengevatte gegevens voor tabeldiagrammen.

Combinatie

Gebruik een combinatiegrafiek om verschillende statistieken in dezelfde visualisatie te vergelijken. Een combinatiegrafiek bestaat uit twee Y-assen gevisualiseerd met een staafdiagram en een lijngrafiek erbovenop. Gebruik bijvoorbeeld een combinatiegrafiek om website sessies en gemiddelde sessielengte te vergelijken.

combination-chart-example

Draaitabel

In de bouwer van aangepaste rapporten kun je draaitabellen gebruiken om grotere gegevenssets te groeperen, te vergelijken en samen te vatten. Wanneer je draaitabellen gebruikt, kun je maximaal vier eigenschappen hebben in zowel de rijen- als kolommensectie. Gebruik bijvoorbeeld een draaitabel om het aantal bekeken pagina's en het aantal deals te vergelijken per levenscyclusfase van contactpersonen die leads werden vanaf januari 2020.

example-pivot-table

Om subtotalen in je rapport weer te geven, klik je op Grafiekinstellingen en schakel je het selectievakje Subtotalen weergeven in.

edit-chart-settings

Plot

In de bouwer van het aangepaste rapport kun je een spreidingsdiagram als diagramtype selecteren. Terwijl je met grafiektypes zoals staaf- en lijngrafieken gegevens op X- en Y-assen kunt meten, kunnen spreidingsplots handig zijn om relaties tussen gegevens over meerdere variabelen te bekijken. Scatterplots kunnen trends, clusters, patronen en relaties tussen numerieke gegevens laten zien. Je kunt bijvoorbeeld een spreidingsdiagram maken om te laten zien of het geven van een grotere korting wel of niet leidt tot een grotere winst.

In diagrammen met een spreidingsdiagram kun je alleen metingen en op datum gebaseerde velden toevoegen aan de X- en Y-as. Elk veld dat u aan deze assen toevoegt, wordt automatisch geconverteerd naar een maatstaf. Meer informatie over dimensies versus maatregelen.

scatter-plot-example-chart0

KPI

In de custom report builder kun je KPI selecteren als grafiektype. Gebruik het grafiektype KPI om te rapporteren over de KPI's van je bedrijf. Je kunt bijvoorbeeld rapporteren hoeveel contacten er elke maand zijn gemaakt.

Je kunt het KPI grafiektype ook gebruiken om procentuele verandering te vergelijken. Je kunt dit configureren door te navigeren naar de Grafiekinstellingen in de aangepaste rapportmaker. Als een KPI-diagram de optie Vergelijk op gebruikt, bepaalt de geselecteerde filterperiode welke twee waarden worden vergeleken. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoeveel meer contacten je dit jaar hebt gegenereerd vergeleken met vorig jaar, uitgesplitst per kwartaal, dan zal elk kwartaal een vergelijking laten zien met hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar.

sample-KPI-report

Meter

In de bouwer van het aangepaste rapport kun je ervoor kiezen om je gegevens weer te geven in een meterweergave. Hiermee kun je de prestaties van je gegevens meten in vergelijking met een reeks waarden.

Bij het selecteren van je kleurenpalet is het aanbevolen om de kleurenpaletten Waarschuwing - Groen naar Rood en Waarschuwing - Rood naar Groen te gebruiken voor rapporten met een meterweergave.

Gebruik gekleurde banden om visueel een reeks waarden aan te geven in de visualisatie van de meter. U kunt bijvoorbeeld geel gebruiken voor goed presteren, oranje voor gemiddeld presteren en rood voor niet presteren.

KB - drag drop fields gauge visualization-1

Meerdere statistieken

Wanneer u XY-visualisaties gebruikt en rapporteert over metingen die zijn onderverdeeld in dezelfde dimensie, kunt u tot tien statistieken toevoegen aan hetzelfde rapport. U kunt ook de naam van het y-as label aanpassen zodat het alle statistieken bevat waarover gerapporteerd wordt.

multiple-measures-chart

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.