Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Dashboards

Begrijp de verschillende kaartstijlen in uw HubSpot rapporten

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Starter, Professional
Legacy Marketing Hub Basic

Wanneer u rapporten aanpast of gegevens in uw analysetools analyseert, kunt u een stijl of type diagram selecteren om uw gegevens weer te geven. Er zijn acht stijlen die u kunt gebruiken, afhankelijk van de gegevens in uw rapport: balk, kolom, lijn, gebied, donut, taart, samenvatting en tabel.

Bar

Gebruik een staafdiagram wanneer u wilt markeren hoe meerdere metrieken zich tot elkaar verhouden. Zo kunt u bijvoorbeeld vergelijken hoe meerdere ebooks zich ten opzichte van elkaar verhouden.

User-added image

Kolom

Gebruik een kolomgrafiek wanneer u wilt markeren hoe meerdere metrieken zich tot elkaar verhouden. U kunt bijvoorbeeld zien hoeveel contacten u hebt gegenereerd vanuit verschillende marketingkanalen. Als u een grote hoeveelheid gegevens heeft, kan een kolomgrafiek een betere optie zijn dan een staafdiagram.

User-added image

Regel

Gebruik een lijngrafiek wanneer u de groei van een metriek in de tijd wilt laten zien. Gebruik bijvoorbeeld een lijngrafiek om de groei van uw contacten in de tijd weer te geven.

User-added image

Gebied

Gebruik een gebiedsgrafiek wanneer u meerdere datasets en hun relatieve groei in de tijd ten opzichte van elkaar wilt laten zien. U kunt zien hoe elke dataset individueel is gegroeid, maar ook hoe ze zijn toegevoegd aan uw metriek als geheel.

User-added image

Donut

Gebruik een donut chart om een uitsplitsing van een metriek weer te geven. Gebruik bijvoorbeeld een donut chart om een uitsplitsing te zien van uw totale contacten naar levenscyclusfase.

User-added image
Afbeelding toegevoegd door de gebruiker

Taart

Net als bij donutcharts worden taartdiagrammen gebruikt om een uitsplitsing van een metriek weer te geven.Gebruik bijvoorbeeld een taartdiagram om een uitsplitsingte zien van uw totale contacten naar levenscyclusfase.

User-added image

Samenvatting

Deze visual geeft u een snelle snapshot van uw gegevens door de exacte metriek weer te geven. Als u bijvoorbeeld wilt bijhouden hoeveel telefoontjes, e-mails of vergaderingen uw verkopers in een bepaalde periode hebben geplaatst, kunt u een rapport over afspraken opstellen aan de hand van het aantal afspraken en het type.

User-added image
Afbeelding toegevoegd door de gebruiker

Tabel

Gebruik een tabel is om uw gegevens weer te geven wanneer het belangrijk is om exacte getallen te zien voor meerdere metrieken samen, en niet alleen algemene trends. Gebruik bijvoorbeeld een tabel om het aantal deals per deal-eigenaar te zien, samen met de gemiddelde sluitingsdagen.

User-added image

Afbeelding toegevoegd door de gebruiker