Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połącz swoje konto Google Ads z HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 11, 2024

Blokery reklam mogą blokować niektóre treści na tej stronie. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć blokadę reklam podczas przeglądania Bazy wiedzy.

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konto Google Ads z HubSpot, aby zarządzać reklamami Google w narzędziu reklamowym HubSpot. Po połączeniu konta Google Ads HubSpot będzie wyświetlać i raportować wszystkie istniejące kampanie reklamowe na tym koncie.

Wymagania dotyczące połączenia z Google Ads

 • Tylko indywidualne konta Google Ads mogą być połączone z HubSpot. Konta menedżera Google Ads nie mogą być połączone z HubSpot. Każde konto Google Ads zarządzane na koncie menedżera powinno być połączone z HubSpot indywidualnie.
 • Anulowanych kont Google Ads nie można połączyć z HubSpot. Jeśli połączone konto Google Ads zostanie anulowane, zostanie odłączone od HubSpot. Obok anulowanych kont w HubSpot pojawi się błąd. Więcej informacji na temat anulowanych kont i sposobu ich ponownej aktywacji można znaleźć w dokumentacji Google.
 • Jeśli w przeglądarce zainstalowano rozszerzenie blokujące reklamy, należy je wyłączyć podczas łączenia konta Google Ads i korzystania z narzędzia HubSpot Ads.
 • Użytkownik HubSpot łączący konto Google Ads musi mieć następujące uprawnienia:
  • W HubSpot użytkownik będzie potrzebował dostępuPublish do narzędzia reklamowego
  • Na koncie Google Ads użytkownik będzie potrzebował dostępu administratora dla tego indywidualnego konta. Poziom dostępu dla dowolnego użytkownika można sprawdzić, klikając menu rozwijane Narzędzia i wybierając opcję Dostęp. • HubSpot nie może śledzić ani raportować Smart Campaigns (wcześniej Google Express Campaigns). Jeśli niedawno utworzyłeś konto Google Ads, będzie ono domyślnie w trybie inteligentnym. W trybie Smart wszystkie reklamy będą tworzone jako kampanie Smart. Aby sprawdzić, czy konto jest w trybie Smart Mode:
  • Zaloguj się na swoje konto Google Ad s.
  • Jeśli adres URL zaczyna się od ads.google.com/aw/express, oznacza to, że konto jest w trybie Smart Mode.
  • Aby przełączyć się do trybu eksperta, kliknij Narzędzia w górnym menu, a następnie wybierz Przełącz do trybu eksperta.

Połącz swoje konto Google Ads

Połącz swoje konto Google Ads z HubSpot. Jeśli napotkasz jakiekolwiek błędy podczas procesu łączenia, dowiedz się, jak je rozwiązać.
 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Marketing > Reklamy.
 • Na karcie Konta kliknij opcję Połącz konto.
 • W oknie dialogowym wybierz Google Ads.
 • W wyskakującym oknie zaloguj się na swoje konto Google przy użyciu adresu e-mail powiązanego z kontem Google Ads, a następnie kliknij Zezwól.
 • Jeśli Twoje konto Google jest powiązane z istniejącymi kontami Google Ads, w oknie dialogowym zobaczysz listę wszystkich kont. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok kont, które chcesz połączyć z HubSpot, a następnie kliknij Połącz.
 • Jeśli nie masz istniejącego konta Google Ads, możesz je utworzyć z poziomu HubSpot:
  • W oknie dialogowym kliknij Utwórz konto reklamowe.
  • Skonfiguruj informacje o koncie:
   • Nazwa konta reklam: wprowadź nazwę konta reklam.
   • Adres e-mail: wprowadź adres e-mail użyty do zalogowania się na konto Google.
   • Strefa czasowa : wybierz strefę czasową dla konta reklam Google.
   • Waluta: wybierz walutę dla swojego konta Google Ads. Ta waluta zostanie ustawiona na nowym koncie Google Ads i nie będzie można jej później zmienić.
  • Kliknij przycisk Utwórz konto.

  • Kliknij link Przejdź do ustawień nowego konta reklamowego Google i dodaj informacje rozliczeniowe, aby otworzyć nową kartę przeglądarki i dokończyć konfigurację konta z poziomu Google Ads.
  • Po dodaniu informacji rozliczeniowych z konta Google Ads wróć do oryginalnej karty i kliknij przycisk Dodałem informacje rozliczeniowe.

Zarządzanie połączonymi kontami Google Ads

Po połączeniu konta Google Ads wszystkie połączone konta pojawią się w ustawieniach kont reklam w HubSpot. Po połączeniu konta Google Ads można również połączyć dodatkowych użytkowników, aby mogli zarządzać i tworzyć kampanie reklamowe dla konta.

Aby zarządzać kontem Google Ads:

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Marketing > Reklamy.
 • Najedź kursorem na konto reklamowe i kliknij menu rozwijane Działania, aby
  • Wyświetl szczegóły : przejrzyj dodatkowe informacje dotyczące połączonego konta reklamowego, takie jak ustawienia automatycznego śledzenia i główni użytkownicy.
  • Podłącz konto użytkownika Google: podłącz użytkownika Google do tego konta reklamowego. Ta opcja będzie wyszarzona, jeśli użytkownik został już połączony.
  • Zarządzaj dostępem: jeśli masz subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz zarządzać dostępem do swoich kont reklam. Dowiedz się więcej o ograniczaniu dostępu do zasobów HubSpot.
  • Przenieśdo innej jednostki biznesowej: jeśli posiadasz dodatek Jednostki biznesowe, możesz przypisać konto reklamowe do określonej jednostki biznesowej.
  • Odłącz konto reklamowe: odłącz konto reklamowe Google. Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się po odłączeniu konta Google Ad.

Uwaga: jeśli konto reklamowe ma nieuregulowane kwestie rozliczeniowe, naruszenia zasad reklamowych Google lub było nieaktywne przez długi czas, HubSpot oznaczy konto reklamowe jako nieaktywne. Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić ustawienia konta Google Ads i zasoby pomocy technicznej Google.Zarządzanie połączeniem Google Ads za pomocą konta menedżera HubSpot

Po połączeniu konta Google Ads otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, że Twoje konto Google Ads jest połączone z kontem menedżera HubSpot Customer MCC. Konto menedżera to konto Google, które umożliwia HubSpot monitorowanie i śledzenie skuteczności reklam na kontach reklamowych użytkowników.

Powiązanie konta Google Ads z kontem menedżera HubSpot pozwala HubSpot na:

 • Eskalowanie problemów dotyczących konta użytkownika do Google.
 • Uprawnia do korzystania z produktów w wersji beta i innych korzyści, które Google udostępnia klientom HubSpot.

Należy również pamiętać o następujących kwestiach:


Konieczne ujawnienie: korzystanie z integracji Google Ads podlega Warunkom korzystania z Google Ads. HubSpot będzie mógł przeglądać konto użytkownika i zarządzać nim, a także przechowywać numer konta Google Ads użytkownika. Po autoryzacji integracji HubSpot otrzymuje token użytkownika z uprawnieniami do połączonych kont reklamowych. HubSpot może wyświetlać, ale nie przechowuje wszystkich kont reklamowych, do których masz uprawnienia. Google udostępni szczegóły ustawień (np. nazwę, budżet, strategię ustalania stawek, kreację) i wskaźniki wydajności (wyświetlenia, kliknięcia itp.) dla wszystkich kampanii, grup reklam i reklam na połączonych kontach reklamowych.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.