Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połącz swoje konto Google Ads z HubSpotem

Data ostatniej aktualizacji: maja 24, 2023

Blokery reklam mogą blokować niektóre treści na tej stronie. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć blokadę reklam podczas przeglądania Bazy wiedzy.

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konto Google Ads z HubSpot, aby zarządzać reklamami Google w narzędziu reklamowym HubSpot. Po podłączeniu konta Google Ads, HubSpot będzie wyświetlał i raportował wszystkie istniejące kampanie reklamowe na tym koncie.

Wymagania dotyczące połączenia z Google Ad

s
 • Do HubSpot można podłączyć tylko indywidualne konta Google Ads. Konta menedżerów Google Ads nie mogą być połączone z HubSpot. Każde konto Google Ads zarządzane w ramach konta menedżera powinno być połączone z HubSpot indywidualnie.
 • Anulowane konta Google Ads nie mogą być połączone z HubSpot. Jeśli podłączone konto Google Ads zostanie anulowane, zostanie odłączone od HubSpot. W HubSpot obok wszelkich anulowanych kont pojawi się błąd. Dowiedz się więcej o anulowanych kontach i sposobie ich reaktywacji w dokumentacji Google.
 • Jeśli zainstalowano rozszerzenie blokujące reklamy w przeglądarce, rozszerzenie to musi być wyłączone podczas podłączania konta Google Ads i podczas korzystania z narzędzia HubSpot Ads.
 • Użytkownik HubSpot łączący konto Google Ads musi mieć następujące uprawnienia:
  • W HubSpot użytkownik będzie potrzebował dostępuPublish do narzędzia ads.
  • Na koncie Google Ads użytkownik będzie potrzebował dostępu Admin dla tego indywidualnego konta. Poziom dostępu dla każdego użytkownika można sprawdzić, klikając menu rozwijane Narzędzia i wybierając opcję Dostęp. • HubSpot nie jest w stanie śledzić ani raportować inteligentnych kampanii (dawniej Google Express Campaigns). Jeśli niedawno utworzyłeś swoje konto Google Ads, będzie ono domyślnie w trybie Smart. Podczas gdy w trybie Smart Mode, wszystkie reklamy będą tworzone jako Smart Campaigns. Aby sprawdzić, czy Twoje konto jest w trybie Smart Mode:
  .
  • Zaloguj się na swoje konto Google Ads.
  • Jeśli adres URL zaczyna się od ads.google.com/aw/express, to Twoje konto jest w trybie Smart Mode.
  • Aby przełączyć się do trybu eksperckiego, kliknij Narzędzia w górnym menu, a następnie wybierz opcję Przełącz do trybu eksperckiego.

Podłączenie konta Google Ads Połącz

swoje konto Google Ads z HubSpot. Jeśli podczas procesu łączenia wystąpią błędy, sprawdź nasz przewodnik rozwiązywania problemów.
 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź doMarketing>Ads.
 • Na karcieKonto kliknij opcję Połączkonto.
 • W oknie dialogowym wybierz opcjęGoogleAds.
 • W oknie podręcznym zaloguj się na swoje konto Google przy użyciu adresu e-mail powiązanego z kontem Google Ads, a następnie kliknij Zezwalaj.
 • Jeśli Twoje konto Google jest powiązane z istniejącymi kontami Google Ads, w oknie dialogowym zobaczysz listę wszystkich kont. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok kont, które chcesz połączyć z HubSpot, a następnie kliknij przycisk Połącz.
 • Jeśli nie masz istniejącego konta Google Ads, możesz je utworzyć z poziomu HubSpot:
  • W oknie dialogowym skonfiguruj informacje o koncie:
   • Nazwa konta reklamowego: wprowadź nazwę dla swojego konta reklamowego.
   • Adres e-mail: wprowadź adres e-mail użyty do zalogowania się na konto Google.
   • Strefa czasowa: wybierz strefę czasową dla swojego konta reklam Google.
   • Waluta: wybierz walutę dla swojego konta Google ads. Ta waluta zostanie ustawiona na Twoim nowym koncie Google Ads i nie będzie można jej później zmienić.
  • Kliknij Utwórz konto.

  • Kliknij łącze Przejdź do ustawień nowego konta reklamowego Google i dodaj informacje rozliczeniowe, aby otworzyć nową kartę przeglądarki i dokończyć konfigurację konta z poziomu Google Ads.
  • Po dodaniu informacji rozliczeniowych z konta Google Ads przejdź z powrotem do pierwotnej karty i kliknij przycisk Dodałem informacje rozliczeniowe.

Przeglądanie połączonych kont

Google Ads

Po podłączeniu konta Google Ads wszystkie połączone konta pojawią się w ustawieniach Konta Ads w HubSpot. Po podłączeniu konta Google Ads można również podłączyć dodatkowych użytkowników, aby mogli zarządzać i tworzyć kampanie reklamowe dla tego konta. Możesz również odłączyć konta reklamowe z poziomu ustawień

reklam.

Uwaga: jeśli konto reklamowe ma nieuregulowane kwestie rozliczeniowe, narusza zasady reklam Google lub jest nieaktywne przez dłuższy czas, HubSpot oznaczy je jako Nieaktywne. Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić ustawienia konta Google Ads i zasoby pomocy technicznej Google.Zarządzaj połączeniem Google ads z kontem menedżera HubSpot

Po połączeniu konta Google Ads otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, że Twoje konto Google Ads jest połączone z

kontem

menedżera HubSpot Customer MCC. Konto menedżera to konto Google, które umożliwia firmie HubSpot monitorowanie i śledzenie wydajności reklam na kontach reklamowych użytkowników.

Powiązanie konta Google Ads z kontem menedżera HubSpot pozwala Hub

Spotowi na:
 • Eskalować kwestie dotyczące konta użytkownika do Google
 • Przyznaje użytkownikowi możliwość tworzenia odbiorców reklam Google w narzędziu reklamowym HubSpot.
 • Uprawnia użytkownika do korzystania z produktów beta i innych korzyści, które Google udostępnia klientom HubSpot.

Należy również zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Powiązanie konta Google Ads z kontem menedżera HubSpot nie jest konieczne do korzystania z podstawowych funkcji śledzenia kontaktów i raportowania w narzędziu reklamowym HubSpot. Dowiedz się, jak odłączyć konto menedżera HubSpot (HubSpot Customer MCC) od konta Google Ads.
 • Jeśli rozliczenie na koncie Google ads jest skonfigurowane tak, aby domyślnie było to konto menedżera, możesz zobaczyć pewne zmiany z HubSpot Customer MCC na swoim koncie. Aby zapobiec zmianom, upewnij się, że rozliczenia na koncie Google ads są skonfigurowane dla konta, a nie domyślnie dla konta menedżera.Niezbędne ujawnienie: korzystanie przez użytkownika z integracji Google Ads podlega Warunkom korzystania z Google Ads. Firma HubSpot będzie miała możliwość przeglądania konta użytkownika i zarządzania nim oraz będzie przechowywała numer konta Google Ads. Po autoryzacji integracji firma HubSpot otrzymuje token użytkownika z uprawnieniami do połączonych kont reklamowych. HubSpot może wyświetlać, ale nie przechowuje wszystkich kont reklamowych, do których użytkownik ma uprawnienia. Google udostępnia szczegóły ustawień (np. nazwę, budżet, strategię przetargową, kreację) oraz wskaźniki wydajności (wyświetlenia, kliknięcia itp.) dla wszystkich kampanii, grup reklam i reklam na połączonych kontach reklam.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.