Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zapisywanie pól zestawu danych jako właściwości CRM (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 29, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Operations Hub   Enterprise

Użytkownicyzestawów danych mogą korzystać z funkcji podobnych do Excela, aby uzyskać potężne kohorty i metryki. Dzięki synchronizacji właściwości użytkownicy mogą wykorzystywać te same kohorty i metryki w całym HubSpot, a nie tylko w raportach. Oznacza to, że te same dane, które użytkownicy wyświetlają w raportach, mogą być rejestrowane w przepływach pracy, listach lub widokach pulpitu nawigacyjnego przy użyciu zestawów danych.

Uwaga: podczas prywatnej wersji beta użytkownicy będą ograniczeni do tabel z pojedynczymi obiektami.


Tworzenie zestawu danych

create-field-dataset

  • Przejdź do karty Filtry i w razie potrzeby zastosuj filtry.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Review.
  • Po przejrzeniu danych zapisz zestaw danych, klikając przycisk Zapisz.
  • W prawym panelu wprowadź nazwę i opis zestawu danych.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Utwórz właściwość

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Zestawy danych.
  • Kliknij nazwę zestawu danych.
  • W obszarze HubSpot property kliknij opcję Create label and sync.
  • W prawym panelu wprowadź etykietę właściwości i jej opis.
  • Kliknij przycisk Zapisz i mapuj.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.