Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Domains & URLs

Een subdomein verwijderen in de domain manager

Laatst bijgewerkt: augustus 3, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

U kunt een subdomein niet verwijderen uit de domein manager als het momenteel is ingesteld als het primaire domein voor een van uw content tools. U moet eerst het domein secundair maken en dan verwijderen.

  • { local.navSettings }}
  • Selecteer Website > Domeinen & URL's in het linkerzijbalk menu.
  • In het tabbladDomeinen, lokaliseerhet primaire domein dat je wilt vervangen en klik op het Bewerken dropdownmenu en selecteer Vervang primair domein.
  • Klik op het vervolgkeuzemenuSelecteer een nieuw primair domein en selecteer uw nieuwe primaire domein. In hethier getoonde voorbeeldis www.bishathecat.commomenteelingesteld alshet primaire domein voor Landing Pages, maar het zal worden vervangen door www.vinyasayogabeats.com zodatwww.bishathecat.com kan wordenverwijderd.replace%20primary%20domain%20
  • Klik opVervangprimair domein om uw keuzetebevestigen .Voor Marketing Hub Basic of Professionalgebruikers, zal het domein dat u hebt vervangen worden weergegeven als eenDoorverwijzingsdomein. Voor Marketing Hub Enterprise-gebruikers wordt het vervangen domein weergegeven alsSecundair domein.
  • Klik op Bewerken en selecteer Verbinding verbreken.
  • Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Ontkoppelen om dit domein uit uw account te verwijderen.delete-secondary-domain

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.