Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Domains & URLs

Een subdomein verwijderen in de domain manager

Laatst bijgewerkt: april 26, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

Je kunt een subdomein niet verwijderen uit de domain manager als het momenteel is ingesteld als het primaire domein voor een van je content tools. Je zult het domein eerst secundair moeten maken en dan verwijderen.

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Selecteer Website > Domeinen & URL's in het linkerzijbalk menu.
  • In het tabbladDomeinen, zoekhet primaire domein dat u wilt vervangen en klik op het Bewerken dropdownmenu en selecteer Vervang primair domein.
  • Klik op hetSelecteer een nieuw primair domein dropdown menu en selecteer uw nieuwe primaire domein. In hetvoorbeeld hier getoond,www.bishathecat.comismomenteelingesteld alshet primaire domein voor Landing Pages, maar het zal worden vervangen door www.vinyasayogabeats.com, zodatwww.bishathecat.com kan wordenverwijderd.replace%20primary%20domain%20
  • Klik opPrimair domein vervangenom uw keuze te bevestigen. Voor Marketing Hub Basic of Professionalgebruikers zal het domein dat je hebt vervangen worden weergegeven als een Doorverwezendomein. Voor Marketing Hub Enterprise-gebruikerswordt de vervangen domeinnaam weergegeven als eenSecundaire domeinnaam.
  • Klik op Bewerken en selecteer Verbinding verbreken.
  • In het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op Ontkoppelen om dit domein uit uw account te verwijderen.delete-secondary-domain