Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Landing Pages

Creëer standaard waarden voor uw personalisatie tokens

Laatst bijgewerkt: augustus 24, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

Gepersonaliseerde content trekt de aandacht van uw kijker, en verbetert de betrokkenheid bij uw content. Personaliseringstokens geven de waarden van eigenschappen weer op basis van de gekoppelde CRM-records van uw getraceerde contactpersonen. Als iemand die uw content bekijkt geen waarde heeft voor de eigenschap die u gebruikt om uw content te personaliseren, wordt in plaats daarvan de standaardwaarde getoond.

Wanneer u een personaliseringstoken invoegt, kunt u een standaardwaarde rechtstreeks in de inhoudseditor instellen. U kunt ook de globale standaardwaarde toepassen die is ingesteld voor de personaliseringstoken, die wordt beheerd in uw accountinstellingen.

Hoe lokale standaardwaarden voor personalisatie te gebruiken

Elk personalisatietoken binnen een rich text-module kan een unieke standaardwaarde hebben. Dit is handig als u variaties van uw inhoud in verschillende talen hebt, of als u dezelfde personaliseringstoken meer dan eens binnen dezelfde inhoud gebruikt.

 • Navigeer naar uw inhoud:

  • Website Pagina's: { local.navWebsitePages }}
  • Landingspagina's: { local.navLandingPages }}
  • Email: { local.navEmail }}
 • Zoek de specifieke e-mail of pagina die u wilt bewerken. Beweeg met de muis over de naam van de pagina of e-mail en klik op Bewerken. Als u een nieuw stuk inhoud aan het maken bent, klik op Maken in de rechterbovenhoek.
 • Klik in de inhoudseditor op de rijke tekstmodule waar u personalisatie wilt toevoegen.
 • Klik in de rechterbovenhoek van de rich text-werkbalk op Personaliseren.
 • Klik op het vervolgkeuzemenu Token en typ vervolgens in de zoekbalk om de eigenschap op te zoeken die u wilt gebruiken om uw inhoud te personaliseren. Klik op de eigenschap om deze te selecteren als uw token voor personalisatie.

insert-token

 • Voer een standaardwaarde in, die zal verschijnen voor alle bezoekers die geen waarde hebben voor de eigenschap die je hebt geselecteerd. Als u globale standaardwaarden hebt ingesteld voor personaliseringstokens die u op deze inhoud wilt toepassen, schakelt u het selectievakje Globale standaardwaarde van deze eigenschap gebruiken in.
 • Klik op Invoegen.

Hoe globale standaardwaarden voor personalisatie te gebruiken

U kunt globale standaardwaarden instellen voor personaliseringstokens die worden gebruikt in uw landingspagina's, website, pagina's en marketinge-mails binnen uw accountinstellingen.

Landingspagina's of websitepagina's

U kunt de standaardwaarden instellen voor personaliseringstokens die op uw pagina's worden gebruikt:
 • { local.navSettings }}
 • Navigeer naar Website > Pagina's in het linker zijbalkmenu.
 • Klik op het tabblad Personalisatie.
 • Klik op Standaardinstellingen bewerken om de standaardinstellingen van de eigenschappen Contactpersoon of Bedrijf te bewerken.
 • Gebruik in het dialoogvenster dat verschijnt de zoekbalk om een eigenschap te selecteren en voer vervolgens een standaardwaarde in.
 • Klik op Opslaan.

Marketing-e-mails

Om de standaardwaarden in te stellen voor de personaliseringstokens die in uw marketinge-mails worden gebruikt:

 • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
 • Klik in het linker zijbalkmenu op Marketing > E-mail.
 • Op het tabblad Configuratie scrollt u naar beneden naar de sectie Standaardwaarden voor e-mailpersonalisatie en klikt u op Standaardwaarden bewerken om de standaardwaarden voorde eigenschappen Contactpersoon of Bedrijftebewerken .
 • In het dialoogvenster dat verschijnt, gebruikt u de zoekbalk om een eigenschap te selecteren en voert u vervolgens een standaardwaarde in.
 • Klik op Opslaan.

Apply-default-values-to-email-personalization-tokens-from-Content-Settings

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.