Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zmiana adresu e-mail użytkownika HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: lutego 5, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Adres e-mail można zmienić tylko dla własnego użytkownika; nie jest możliwa zmiana adresów e-mail innych użytkowników na koncie.

Uwaga:

 • Nie możesz edytować swojego adresu e-mail, jeśli nie jesteś zalogowany na swoje konto HubSpot.
 • Jeśli podczas procesu resetowania pojawi się prośba o podanie hasła, należy użyć hasła logowania do HubSpot.
 • Jeśli kiedykolwiek logowałeś się tylko z konta Google, będziesz musiał zresetować hasło, zanim będziesz mógł zmienić adres e-mail użytkownika HubSpot.
 • Nie można edytować adresu e-mail, aby był taki sam jak adres istniejącego użytkownika HubSpot. Dotyczy to również użytkowników, którzy nie mają dostępu do konta HubSpot, chyba że użytkownik został trwale usunięty.
 • Jeśli SSO jest włączone, nie można zmienić adresu e-mail użytkownika ani dodać adresu e-mail. Aby dodać lub zaktualizować adres e-mail, należy najpierw tymczasowo wyłączyć SSO.

Aby zmienić adres e-mail użytkownika HubSpot:

 • Na koncie HubSpot kliknij nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Profil i preferencje..
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Ogólne > Bezpieczeństwo.
 • W sekcji E-mail kliknij Edytuj adres e-mail.

change-email-address

 • W oknie dialogowym wprowadź nowyadres e-mail i hasło do konta HubSpot.

update-email-address-dialog-box

 • Kliknij przycisk Zapisz. Twój adres e-mail będzie teraz oczekiwał na weryfikację.
 • Otrzymasz wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej nowego adresu e-mail. W wiadomości e-mail kliknij Potwierdź swój adres e-mail, aby zweryfikować nowy adres e-mail.
 • Jeśli klikniesz Potwierdź swój adres e-mail i zostaniesz poproszony o ponowne zalogowanie się do HubSpot, wprowadź oryginalne dane logowania, aby uzyskać dostęp do konta.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.