Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Przeglądarki obsługiwane przez HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 29, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Do pełnego korzystania z funkcji HubSpot wymagana jest obsługiwana przeglądarka internetowa na komputerze. Na urządzeniach dotykowych, takich jak tablety lub telefony, należy korzystać z w pełni obsługiwanych aplikacji iOS lub Android

Uwaga: wymienione tutaj obsługiwane przeglądarki dotyczą korzystania z narzędzi HubSpot, a nie treści publicznych. Obsługa przeglądarek dla treści utworzonych i hostowanych przez HubSpot będzie się różnić w zależności od kodu HTML, CSS i JavaScript używanego w Twojej witrynie.

Przeglądarki obsługiwane przez system Windows

    • Google Chrome (najnowsza wersja)
    • Mozilla Firefox (najnowsza wersja)
    • Microsoft Edge (najnowsza wersja)

Uwaga: od 17 sierpnia 2021 r. przeglądarkaInternet Explorer 11 nie jest obsługiwana.

Przeglądarki obsługiwane przez komputery Mac

  • Google Chrome (najnowsza wersja)
  • Safari (najnowsza wersja)
  • Mozilla Firefox (najnowsza wersja)

Aktualizacja przeglądarek internetowych

Najlepszą praktyką jest aktualizowanie przeglądarek internetowych do najnowszych wersji, aby zapewnić prawidłowe renderowanie stron internetowych. Aby zaktualizować obsługiwaną przeglądarkę, zapoznaj się z jej dokumentacją:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.