Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Śledzenie odwiedzających w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: września 14, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot śledzi odwiedzających za pomocą plików cookie przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzający wyląduje na Twojej stronie, HubSpot sprawdzi, czy istnieje śledzący plik cookie. Jeśli taki nie istnieje, plik cookie zostanie powiązany z tym odwiedzającym i będzie rejestrował każdą odwiedzaną przez niego stronę.

W odniesieniu do sposobu, w jaki HubSpot obsługuje śledzące pliki cookie, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Odwiedzający będą śledzeni anonimowo, nawet zanim staną się kontaktami. Jeśli i kiedy odwiedzający wypełni formularz, HubSpot skojarzy jego poprzednie odsłony strony na podstawie śledzącego pliku cookie. Jeśli adres e-mail podany w formularzu jest powiązany z istniejącym kontaktem, odwiedzający zostanie zidentyfikowany jako kontakt. Dotyczy to również kontaktów, które zostały zaimportowane.
 • Jeśli odwiedzający usunie swoje pliki cookie, zostanie uznany za nowego odwiedzającego i zostanie mu przypisany nowy plik cookie. HubSpot będzie jednak automatycznie deduplikować zgłoszenia formularzy pochodzące z tego samego adresu e-mail, nawet jeśli ze zgłoszeniami powiązane były różne pliki cookie przeglądarki.
 • Ponieważ pliki cookie są unikalne dla przeglądarki, jeśli dwie osoby korzystają z jednego komputera, ich zgłoszenia będą powiązane z tym samym rekordem kontaktu. Ta deduplikacja według plików cookie zapewnia, że jeśli kontakt przesyła formularze na Twojej stronie internetowej przy użyciu różnych adresów e-mail, wszystkie zgłoszenia są powiązane z jednym rekordem kontaktu w HubSpot.
 • Jeśli chcesz, aby każde przesłanie formularza z tej samej przeglądarki tworzyło nowy kontakt, upewnij się, że opcja Zawsze twórz nowy kontakt dla nowego adresu e-mail jest włączona w formularzu. Może to być przydatne w sytuacjach, takich jak zbieranie danych kontaktowych na targach na jednym urządzeniu. Jeśli opcja Zawsze twórz nowy kontakt dla nowej wiadomości e-mail jest wyłączona:
  • HubSpot najpierw podejmie próbę powiązania zgłoszenia z istniejącym kontaktem o podanym adresie e-mail.
  • Jeśli pod tym adresem e-mail nie istnieje żaden kontakt, HubSpot rozpozna i zaktualizuje kontakty na podstawie plików cookie w ich przeglądarkach. Może to spowodować nadpisanie kontaktów, jeśli ten sam formularz zostanie przesłany wielokrotnie z tego samego urządzenia.
 • HubSpot nie śledzi unikalnych odwiedzających. Ten wskaźnik opiera się na zachowaniu użytkownika i nie zawsze jest wiarygodny. Użytkownik może wyczyścić pliki cookie, użyć innej przeglądarki lub zablokować pliki cookie. Chociaż te odsłony strony są nadal śledzone, wszystkie te działania będą liczone jako wielokrotni unikalni odwiedzający dla tego samego faktycznego odwiedzającego.
 • Gdy witryna korzysta z banera plików cookie, żadne niepotrzebne pliki cookie nie zostaną upuszczone w przeglądarce odwiedzającego, dopóki nie zaakceptuje on śledzenia za pośrednictwem banera. Gdy użytkownik zaakceptuje śledzenie plików cookie, HubSpot powiąże plik cookie z jego urządzeniem i będzie śledzić jego aktywność. Śledzenie rozpoczyna się w momencie akceptacji.
 • Jeśli odwiedzający po zaakceptowaniu plików cookie przekształci się w kontakt, można wyświetlić działania w jego rekordzie kontaktu. Jeśli odwiedzający przekształci się w kontakt, ale nie zaakceptuje plików cookie, nie zobaczysz żadnych działań, takich jak odsłony strony w jego rekordzie.
 • Reguły banerów plików cookie można dostosować na podstawie domeny, ścieżki URL lub kraju. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu banera zgody na pliki cookie.
 • HubSpot przypisze odsłony do kontaktu, jeśli kliknie on link w śledzonej marketingowej wiadomości e-mail, która kieruje do strony z zainstalowanym kodem śle dzenia HubSpot.
 • Kod śledzenia HubSpot wykona asynchroniczne żądania do kilku domen HubSpot, takich jak track.hubspot.com i forms.hubspot.com. HubSpot obsługuje te skrypty w wielu domenach, aby zmniejszyć ryzyko, że pojedynczy skrypt nie zostanie załadowany, co może się zdarzyć, jeśli odwiedzający korzysta z rozszerzenia przeglądarki, które blokuje niektóre domeny HubSpot.
 • Interfejs API Tracking Code może być również wykorzystywany do śledzenia odwiedzających w HubSpot.
 • W e-mailach marketingowych HubSpot powiąże plik cookie z istniejącym kontaktem tylko raz. Każde kolejne kliknięcie linków do wiadomości e-mail, np. w przekazanej wiadomości e-mail, spowoduje przypisanie tymczasowej tożsamości do pliku cookie. Kontakt musi następnie przesłać formularz lub wprowadzić swoje informacje za pomocą innej metody, aby HubSpot mógł go zidentyfikować i powiązać plik cookie z jego rekordem.
 • Nie jest możliwe śledzenie odwiedzających z narzędzia plików. Gdy odwiedzający uzyskuje dostęp do pliku, niezależnie od tego, czy jest to plik do pobrania, czy adres URL, nie będzie on wliczany do żadnych wskaźników odsłon i nie może być używany jako filtr ani do rejestracji przepływu pracy.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.