Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
ads

Połącz swoje konto reklamowe na Facebooku z HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 28, 2022

Blokery reklam mogą blokować niektóre treści na tej stronie. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć blokadę reklam podczas przeglądania Bazy wiedzy.

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konto reklamowe na Facebooku z HubSpot, aby tworzyć reklamy na Facebooku i zarządzać nimi w narzędziu reklamowym HubSpot.Przed rozpoczęciem zapoznaj się z poniższymi wymaganiami dotyczącymi łączenia konta.

Po podłączeniu konta HubSpot będzie wyświetlać i raportować wszystkie kampanie istniejące na tym koncie.

Wymagania dotyczące połączenia konta reklamowego na Facebooku

 • Jeśli w przeglądarce zainstalowano rozszerzenie blokujące reklamy, należy je wyłączyć po podłączeniu konta reklamowego i podczas korzystania z narzędzia HubSpot Ads.
 • Użytkownik HubSpot, który łączy konto reklamowe z Facebookiem,musi mieć Opublikuj stronę dostęp do narzędzia ogłoszeń w HubSpot.
 • Użytkownik HubSpot, który podłącza konto reklamowe na Facebooku, musi być administratorem konta reklamowego w Business Manager. Aby potwierdzić, że jesteś administratorem swojego konta reklamowego:
  • W menu po lewej stronie, w sekcjiKonta, kliknijKonta reklam.
  • Wybierzkonto reklamowe, które chcesz połączyć z HubSpot.
  • W prawym panelu kliknijnazwę użytkownika Facebooka, aby zobaczyć wszystkie jego uprawnienia do konta reklamowego.
  • Upewnij się, że przełącznik Uprawnienia dozarządzania kontem reklamowym jest włączony.

fb-business-manager-ad-account-admin

Uwaga: wyłączone konta reklamowe w serwisie Facebook nie mogą być połączone z serwisem HubSpot. Jeśli podłączone konto reklamowe na Facebooku zostanie wyłączone, zostanie ono odłączone od HubSpot. Obok każdego wyłączonego konta w HubSpot pojawi się informacja o błędzie. Więcej informacji na temat wyłączonych kont reklamowych w serwisie Facebook oraz sposobów ich ponownego włączania można znaleźć w dokumentacji

serwisu Facebook.

Połącz swoje konto reklamowe na Facebooku

Konta reklamowe w serwisie Facebook można połączyć w ustawieniach usługi HubSpot Ads. Jeśli podczas tego procesu wystąpią jakieś błędy, zapoznaj się z naszym przewodnikiem rozwiązywania problemów.
 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Marketing > Reklamy.
 • Na karcie Konta kliknij przycisk Połącz konto.
 • W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz Facebook.
 • W wyskakującym okienku zaloguj się do swojego konta na Facebooku.
  • Facebook wyświetli monit o autoryzację następujących uprawnień: Zarządzaj reklamami, Zarządzaj firmą, Zarządzaj stronami,Pokaż listę stron, którymi zarządzasz, oraz Dostęp do leadów dla Twoich stron. HubSpot wymaga wszystkich tych uprawnień, aby móc zintegrować się z kontem reklamowym.
  • Aby autoryzować wszystkie wymagane uprawnienia do integracji, kliknij przycisk OK.
 • W oknie dialogowym wybierz konta Facebook ads które mają zostać połączone z HubSpot, a następnie kliknij przycisk Połącz .. Jeśli masz kilkakont Facebook ads, zostanie wyświetlona lista tych kont. Jeśli chcesz śledzić kontakty, które wchodzą w interakcję z reklamami, pozostaw przełącznik automatycznegośledzenia włączony. Spowoduje to zastosowanie śledzeniaHubSpot do reklam na Facebooku na koncie, które zostanie połączone.
 • Kliknij przycisk Połącz.

Podłączone konto (konta) reklam na Facebooku pojawi się w ustawieniach Konta reklam w HubSpot. Następnie można skonfigurować dodatkowe ustawienia lub rozpocząć uruchamianie reklam:

connected-fb-account

Uwaga:

 • Jeśli konto reklamowe ma nieuregulowane kwestie rozliczeniowe lub zostało wyłączone przez serwis Facebook z powodu naruszenia zasad dotyczących reklam, HubSpot oznaczy to konto jako Nieaktywne. Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić ustawienia biznesowe Facebooka oraz zasoby pomocy technicznej Facebooka.
 • Jeśli chcesz odłączyć konto reklamowe na Facebooku od HubSpot, zalecane jest wykonanie tej czynności z poziomu HubSpot, a nie Facebooka. Odłączenie konta reklamowego na Facebooku w serwisie Facebook spowoduje usunięcie wszystkich połączeń z kontami, do których zalogowany użytkownik Facebooka ma dostęp, w tym wszystkich innych kont reklamowych na Facebooku, które nie były połączone z HubSpot.

Konieczne ujawnienie:w przypadku udostępnienia danych z konta HubSpot serwisowi Facebook w ramach integracji HubSpot Ads, zastosowanie będą miały warunki dotyczące reklam obowiązujące w serwisie Facebook. Podczas autoryzacji integracji HubSpot otrzymuje token użytkownika z uprawnieniami do połączonych kont reklamowych i stron. HubSpot może przeglądać, ale nie przechowuje wszystkich kont reklam i stron, do których użytkownik ma uprawnienia. Facebook udostępni szczegóły ustawień (np. nazwę, budżet, strategię przetargową, kreację) oraz wskaźniki wydajności (wyświetlenia, kliknięcia itp.) dla wszystkich kampanii, zestawów reklam i reklam na połączonych kontach reklam.

Podłączanie strony i konta reklamowego z Facebooka

Konto reklamowe na Facebooku można również połączyć z poziomu ustawień strony na Facebooku. Podłączenie konta z poziomu ustawień strony na Facebooku spowoduje również zapisanie tej strony do synchronizacji leadów.

Uwaga: jeśli już połączyłeś konto reklamowe na Facebooku z HubSpot, musisz przejść do ustawień HubSpot Ads, aby połączyć dodatkowe konta reklamowe.

 • Przejdź do ustawieńInstant Forms na swoim koncie biznesowym w serwisie Facebook.
 • W górnej części strony kliknij opcjęKonfiguracja CRM.
 • W pasku wyszukiwania Szukaj systemów CRM wyszukaj i wybierz HubSpot. Jeśli HubSpot został już połączony jako CRM z Twoją stroną na Facebooku, zobaczysz go jako Połączony w sekcji Konfiguracjaleadów.
 • ObokHubSpot kliknij przyciskPołącz z witryny.

connect-fb-page-from-business-suite

 • Otworzy się nowa karta lub okno przeglądarki. Zaloguj się do swojego konta HubSpot. Jeśli masz kilka kont HubSpot, wybierz kontoHubSpot, które chcesz połączyć.
 • Wybierzkonto reklamowe, które chcesz połączyć, a następnie kliknij przyciskPołącz konto reklamowe.

facebook-leads-setup-connect-ad-account

Leady ze strony na Facebooku będą teraz synchronizowane z HubSpot, a HubSpot zastosuje również śledzenie reklam na koncie reklamowym.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.