Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
ads

Połącz swoje konto reklamowe na Facebooku z HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: listopada 24, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konto reklamowe na Facebooku z HubSpot, aby tworzyć reklamy na Facebooku i zarządzać nimi w narzędziu reklam HubSpot.Przed rozpoczęciem zapoznaj się z poniższymi wymaganiami dotyczącymi łączenia konta.

Po podłączeniu konta HubSpot będzie wyświetlał i raportował wszystkie kampanie istniejące na tym koncie.

Wymagania dotyczące połączenia z kontem reklamowym Facebook

 • Jeśli w przeglądarce zainstalowano rozszerzenie blokujące reklamy, należy je wyłączyć po podłączeniu konta reklamowego i podczas korzystania z narzędzia HubSpot Ads.
 • Użytkownik HubSpot łączący się z kontem reklamowym na Facebookumusi mieć Opublikuj stronę dostęp do narzędzia reklam w HubSpot.
 • Użytkownik HubSpot, który podłącza konto reklamowe na Facebooku, musi być administratorem konta reklamowego w Business Manager. Aby potwierdzić, że jesteś administratorem swojego konta reklamowego:
  • Przejdź do swojego menedżera biznesowego na Facebooku.
  • W lewym górnym rogu kliknijlistVieBusinessManager, a następnie kliknijUstawienia biznesowe.
  • W menu lewego paska bocznego, w sekcjiKonta, kliknijKonta reklam.
  • Wybierzkonto reklamowe, które chcesz połączyć z HubSpot.
  • W prawym panelu kliknijnazwę użytkownika Facebooka, aby zobaczyć wszystkie uprawnienia do konta reklamowego.
  • Upewnij się, że przełącznik uprawnień "Zarządzaj kontem reklamowym" jest włączony.

fb-business-manager-ad-account-admin

Uwaga: wyłączone konta reklamowe w serwisie Facebook nie mogą być połączone z serwisem HubSpot. Jeśli podłączone konto reklamowe na Facebooku zostanie wyłączone, zostanie ono odłączone od HubSpot. Obok każdego wyłączonego konta w HubSpot pojawi się błąd. Więcej informacji na temat wyłączonych kont reklamowych w serwisie Facebook oraz sposobu ich ponownego włączania można znaleźć w dokumentacji

serwisu Facebook.

Podłącz swoje konto reklamowe na Facebooku

Konta reklamowe na Facebooku można połączyć w ustawieniach usługi HubSpot Ads. Jeśli podczas tego procesu wystąpią błędy, zapoznaj się z naszym przewodnikiem rozwiązywania problemów.
 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Marketing > Reklamy.
 • Na karcie Konta kliknij przycisk Połącz konto.
 • W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz Facebook.
 • W wyskakującym okienku zaloguj się do swojego konta na Facebooku.
  • Facebook wyświetli monit o autoryzację następujących uprawnień: Zarządzaj reklamami, Zarządzaj firmą, Zarządzaj stronami,Pokaż listę stron, którymi zarządzasz, oraz Dostęp do leadów dla Twoich stron. HubSpot wymaga wszystkich tych uprawnień, aby móc zintegrować się z kontem reklamowym.
  • Aby autoryzować wszystkie wymagane uprawnienia do integracji, kliknij przycisk OK.
 • W oknie dialogowym wybierz konta Facebook ads które mają zostać połączone z HubSpot, a następnie kliknij przycisk Połącz. Jeśli masz wielekont Facebook ads, zostanie wyświetlona ich lista . Jeśli chcesz śledzić kontakty, które wchodzą w interakcję z reklamami, pozostaw przełącznik automatycznegośledzenia włączony. Spowoduje to zastosowanie śledzenia HubSpot do reklam na Facebooku na połączonym koncie.
 • Kliknij przycisk Połącz.

Połączone konto (konta) reklam na Facebooku pojawi się w ustawieniach Konta reklam w HubSpot. Następnie można skonfigurować dodatkowe ustawienia lub rozpocząć uruchamianie reklam:

connected-fb-account

Uwaga:

 • Jeśli konto reklamowe ma jakiekolwiek nierozstrzygnięte kwestie rozliczeniowe lub w inny sposób zostało wyłączone przez Facebook za naruszenie ich zasad reklam, HubSpot oznaczy konto reklamowe jako Nieaktywne. Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić ustawienia biznesowe Facebooka oraz zasoby pomocy technicznej Facebooka.
 • Jeśli chcesz odłączyć konto reklamowe na Facebooku od HubSpot, zaleca się, aby zrobić to z HubSpot, a nie z Facebooka. Odłączenie konta reklamowego w serwisie Facebook spowoduje usunięcie wszystkich połączeń z kontami, do których ma dostęp zalogowany użytkownik Facebooka, w tym wszystkich innych kont reklamowych w serwisie Facebook, które nie były połączone z HubSpot.

Niezbędne ujawnienie:w przypadku udostępnienia danych z konta HubSpot serwisowi Facebook w ramach integracji HubSpot Ads, zastosowanie będą miały warunki reklam Facebo oka. Podczas autoryzacji integracji HubSpot otrzymuje token użytkownika z uprawnieniami do połączonych kont reklamowych i stron. HubSpot może przeglądać, ale nie przechowuje wszystkich kont i stron reklamowych, do których użytkownik ma uprawnienia. Facebook udostępni szczegóły ustawień (np. nazwę, budżet, strategię przetargową, kreację) oraz wskaźniki wydajności (wyświetlenia, kliknięcia itp.) dla wszystkich kampanii, zestawów reklam i reklam na połączonych kontach reklam.

Podłączenie strony i konta reklamowego z Facebooka

Możesz również połączyć swoje konto reklamowe z Facebooka z poziomu ustawień strony na Facebooku. Podłączenie konta z poziomu ustawień strony na Facebooku spowoduje również zapisanie tej strony do synchronizacji leadów.

Uwaga: jeśli już połączyłeś konto reklamowe na Facebooku z HubSpot, będziesz musiał przejść do ustawień HubSpot Ads, aby połączyć dodatkowe konta reklamowe.

 • Przejdź do ustawieńInstant Forms na swoim koncie biznesowym na Facebooku.
 • W górnej części strony kliknij opcjęKonfiguracja CRM.
 • Wyszukaj i wybierz HubSpot w pasku wyszukiwania systemów CRM. Jeśli HubSpot został już połączony jako CRM z Twoją stroną na Facebooku, zobaczysz go jako Połączony w sekcjiKonfiguracja leadów.
 • ObokHubSpot, kliknijPołącz z witryny.

connect-fb-page-from-business-suite

 • Otworzy się nowa karta lub okno przeglądarki. Zaloguj się do swojego konta HubSpot. Jeśli masz kilka kont HubSpot, wybierz kontoHubSpot do połączenia.
 • Wybierzkonto reklamowe, które chcesz połączyć, a następnie kliknij przyciskPołącz konto reklamowe.

facebook-leads-setup-connect-ad-account

Leady z Twojej strony na Facebooku będą teraz synchronizowane z HubSpot, a HubSpot zastosuje również śledzenie reklam na Twoim koncie reklamowym.