Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połącz swoje konto reklamowe na Facebooku z HubSpotem

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Blokery reklam mogą blokować niektóre treści na tej stronie. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć blokadę reklam podczas przeglądania Bazy wiedzy.

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konto reklamowe w serwisie Facebook z HubSpot, aby tworzyć reklamy na Facebooku i zarządzać nimi w narzędziu reklamowym HubSpot. Zanim zaczniesz, zapoznaj się z poniższymi wymaganiami, aby połączyć swoje konto.

Po podłączeniu konta, HubSpot będzie wyświetlał i raportował wszystkie istniejące kampanie reklamowe na tym koncie.

Wymagania dotyczące połączenia konta reklamowego na Facebooku

 • Jeśli w przeglądarce zainstalowano rozszerzenie blokujące reklamy, należy je wyłączyć przed podłączeniem konta reklamowego i podczas korzystania z narzędzia HubSpot Ads. Blokery reklam, takie jak Ghostery lub AdBlock, mogą uniemożliwić załadowanie narzędzia reklamowego.
 • Konto reklamowe na Facebooku musi być aktywne. Wyłączone konta reklamowe w serwisie Facebook nie mogą być połączone z serwisem HubSpot. Jeśli podłączone konto reklamowe w serwisie Facebook jest wyłączone, zostanie ono odłączone od serwisu HubSpot. W HubSpot obok wyłączonych kont pojawi się błąd. Dowiedz się więcej o wyłączonych kontach reklamowych na Facebooku i sposobie ich ponownego włączenia w dokumentacji Facebooka.
 • Użytkownik HubSpot łączący konto reklamowe w serwisie Facebookmusi mieć dostęp do narzędzia dopublikowania reklam.
 • Użytkownik HubSpot łączący konto reklamowe na Facebooku musi być administratorem konta reklamowego w Business Managerze. Aby potwierdzić, że jesteś administratorem konta reklamowego:
  • W menu lewego paska bocznego, w sekcji Konta, kliknij Konta reklam.
  • Wybierz konto reklamowe, które chcesz połączyć z HubSpot.
  • W prawym panelu kliknij nazwę użytkownika Facebooka, aby zobaczyć wszystkie uprawnienia do konta reklamowego.
  • Potwierdź, że przełącznik uprawnień Manage Ad Account jest włączony.
Połącz swoje konto reklamowe na Facebooku

Możesz połączyć konta reklamowe na Facebooku z ustawień HubSpot Ads. Jeśli napotkasz jakiekolwiek błędy podczas tego procesu, sprawdź nasz przewodnik rozwiązywania problemów.
 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Marketing > Ads.
 • Na karcie Konta reklamowe, w prawym górnym rogu, kliknij opcję Połącz konto.
 • W oknie dialogowym wybierz Facebook.
 • W wyskakującym oknie zaloguj się na swoje konto na Facebooku. Następnie przejrzyj wyświetlone uprawnienia. HubSpot wymaga wszystkich tych uprawnień w celu integracji z kontem reklamowym. Po zapoznaniu się z uprawnieniami kliknij przycisk Kontynuuj.
 • Jeśli masz wiele kont reklam w serwisie Facebook, w oknie dialogowym pojawi się lista kont. Zaznacz pola wyboru obok kont Facebook ads które chcesz połączyć z HubSpot.
 • Jeśli chcesz śledzić kontakty, które wchodzą w interakcję z reklamami, pozostaw włączony przełącznik automatycznego śledzenia. Spowoduje to zastosowanie śledzenia HubSpot do reklam na Facebooku na podłączonym koncie.
 • Kliknij przycisk Połącz.Uwaga:

 • Jeśli konto reklamowe ma jakiekolwiek nieuregulowane kwestie rozliczeniowe lub zostało w inny sposób wyłączone przez Facebook z powodu naruszenia zasad reklam, HubSpot oznaczy to konto reklamowe jako Nieaktywne. Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić ustawienia biznesowe Facebooka i zasoby pomocy technicznej Facebooka.
 • Jeśli chcesz odłączyć konto reklamowe na Facebooku od HubSpot, zaleca się, aby zrobić to z HubSpot, a nie z Facebooka. Odłączenie konta reklamowego w serwisie Facebook spowoduje usunięcie wszystkich połączeń kont, do których ma dostęp zalogowany użytkownik Facebooka, w tym wszystkich innych kont reklamowych na Facebooku, które nie były połączone z HubSpot.


Konieczne ujawnienie: w przypadku udostępnienia danych z konta HubSpot serwisowi Facebook w ramach integracji HubSpot Ads zastosowanie będą miały Warunki dotyczące reklam samoobsługowych serwisu Facebook. Po autoryzacji integracji HubSpot otrzymuje token użytkownika z uprawnieniami na połączonych kontach i stronach reklamowych. HubSpot może przeglądać, ale nie przechowuje wszystkich kont reklamowych i stron, do których użytkownik ma uprawnienia. Facebook udostępni szczegóły ustawień (np. nazwę, budżet, strategię przetargową, kreację) oraz metryki wydajności (wyświetlenia, kliknięcia itp.) dla wszystkich kampanii reklamowych, zestawów reklam i reklam na połączonych kontach reklamowych.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.