Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Analytics Tools

Tworzenie zdarzeń złożonych formularzy

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Enterprise

Zdarzenia przesłanych formularzy są starszymi zdarzeniami behawioralnymi, które są uruchamiane, gdy formularz HubSpot w witrynie otrzymuje przesłanie. Zdarzenia przesłanych formularzy nie mogą być już tworzone w starszym narzędziu zdarzeń behawioralnych. Jednak nadal można zarządzać i analizować istniejące zdarzenia przesłanych formularzy.

Dowiedz się, jak używać nowego narzędzia niestandardowych zdarzeń behawioralnych do tworzenia zdarzeń odwiedzonych adresów URL,zdarzeń klikniętych elementów iręcznie śledzonych zdarzeń behawioralnych.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.