Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie zdarzeń złożonych formularzy

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Enterprise

Zdarzenia przesłanych formularzy są starszymi zdarzeniami behawioralnymi, które są uruchamiane, gdy formularz HubSpot w witrynie otrzymuje przesłanie. Zdarzenia przesłanych formularzy nie mogą być już tworzone w starszym narzędziu zdarzeń behawioralnych. Jednak nadal można zarządzać i analizować istniejące zdarzenia przesłanych formularzy.

Dowiedz się, jak używać nowego narzędzia niestandardowych zdarzeń behawioralnych do tworzenia zdarzeń odwiedzonych adresów URL,zdarzeń klikniętych elementów iręcznie śledzonych zdarzeń behawioralnych.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.