Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Analytics Tools

Tworzenie zdarzeń złożonych formularzy

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Enterprise

Zdarzenia przesłanych formularzy są starszymi zdarzeniami behawioralnymi, które są uruchamiane, gdy formularz HubSpot w witrynie otrzymuje przesłanie. Zdarzenia przesłanych formularzy nie mogą być już tworzone w starszym narzędziu zdarzeń behawioralnych. Jednak nadal można zarządzać i analizować istniejące zdarzenia przesłanych formularzy.

Dowiedz się, jak używać nowego narzędzia niestandardowych zdarzeń behawioralnych do tworzenia zdarzeń odwiedzonych adresów URL,zdarzeń klikniętych elementów iręcznie śledzonych zdarzeń behawioralnych.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.