Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie zdarzeń przesłanych formularzy

Data ostatniej aktualizacji: lutego 1, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Enterprise

Zdarzenia przesłanych formularzy to starsze zdarzenia behawioralne, które są wyzwalane, gdy formularz HubSpot na Twojej stronie internetowej otrzyma zgłoszenie. Nie można już tworzyć zdarzeń przesłanych formularzy w narzędziu do obsługi starszych zdarzeń. Nadal można jednak zarządzać i analizować istniejące zdarzenia przesłanych formularzy.

Dowiedz się, jak używać nowego narzędzia zdarzeń niestandardowych do tworzenia zdarzeń odwiedzonych adresów URL, zdarzeń klikniętych elementów i ręcznie śledzonych zdarzeń.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.