Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Przegląd obszaru roboczego działu pomocy technicznej

Data ostatniej aktualizacji: maja 8, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Service Hub   Professional , Enterprise

Obszar roboczy pomocy technicznej to centralna lokalizacja na koncie HubSpot, w której Ty i Twój zespół możecie zarządzać zgłoszeniami. Kanały czatu, poczty e-mail, formularzy, połączeń telefonicznych, WhatsApp i Facebook Messenger można połączyć z narzędziem pomocy technicznej, które konsoliduje proces wsparcia w jednym obszarze roboczym. Agenci pomocy technicznej na Twoim koncie mogą odpowiadać na zgłoszenia, ustalać priorytety i organizować zgłoszenia oraz skuteczniej rozwiązywać problemy klientów.

Uwaga: tylko superadministratorzy i użytkownicy posiadający konto Service Hub mogą uzyskać dostęp do wszystkich funkcji pomocy technicznej. Użytkownicy z dostępemService lub Sales Access mogą nadal wyświetlać i współpracować w obszarze roboczym help desk. Nie będą jednak mieli dostępu do domyślnych widoków, ustawień centrum pomocy i dostosowań. Użytkownicy mogą widzieć tylko te zgłoszenia w help desk, do których mają dostęp. Dowiedz się, jak ograniczyć dostęp do zgłoszeń dla swoich użytkowników.

Łączenie kanałów z działem pomocy

Zanim zaczniesz komunikować się z klientami w help desk, połącz kanały, aby tworzyć zgłoszenia z wiadomości przychodzących. Po podłączeniu kanału nowe wiadomości przychodzące pojawią się w centrum pomocy. Jeśli zdecydujesz się przenieść istniejące konwersacje do help desk podczas łączenia kanału, pojawią się również historyczne konwersacje.

Organizowanie działu pomocy

Efektywnie zarządzaj zgłoszeniami, korzystając z domyślnych widoków lub tworząc widoki niestandardowe. Możesz grupować członków w zespoły, aby łatwo kontrolować, co jest widoczne dla każdego zespołu. Dostosuj prawy pasek boczny, aby Twój zespół mógł efektywnie zarządzać zgłoszeniami.

Konfigurowanie ustawień centrum pomocy

Skonfiguruj ustawienia centrum pomocy, aby zwiększyć wydajność i szybkość reakcji zespołu w celu skutecznej obsługi zgłoszeń. Możesz kierować zgłoszenia do odpowiednich agentów, konfigurować godziny pracy i ustalać jasne cele SLA.

Tworzenie, odpowiadanie i zarządzanie zgłoszeniami w help desk

Help desk umożliwia nawigację między istniejącymi zgłoszeniami i tworzenie nowych bez konieczności opuszczania obszaru roboczego. Możesz odpowiadać na zgłoszenia i zarządzać nimi bezpośrednio w help desk, włączać automatyczne transkrypcje oraz przenosić i scalać zgłoszenia.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.