Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Wykorzystaj webinaria HubSpot i Zoom

Data ostatniej aktualizacji: marca 30, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po wejściu na stronę łączenie integracji z Zoommożna synchronizować szczegóły dotyczące rejestracji i uczestnictwa w webinarze z aplikacji Zoom do HubSpot i używać tych informacji do segmentacji kontaktów w HubSpot. Można również dodawać osoby zarejestrowane na webinarium Zoom za pomocą przepływów pracy HubSpot.

Uwaga: od 1 marca 2022 r. Zoom będzie usuwał adresy e-mail użytkowników oznaczonych w Zoom jako goście, chyba że spełnią oni któryś z wymienionych tutaj warunków. W związku z tym uczestnicy webinarów, którzy nie mają adresów e-mail, nie zostaną zsynchronizowani z HubSpot. Aby mieć pewność, że wszyscy uczestnicy zostaną zsynchronizowani z HubSpot, włącz rejestrację webinarów.

Synchronizowanie webinarów Zoom z HubSpot

Po podłączeniu integracji Zoom należy skonfigurować ustawienia synchronizacji webinarów i wybrać sposób tworzenia kontaktów w HubSpot za pomocą integracji.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
 • Kliknij kartę Webinaria, aby skonfigurować ustawienia dla webinarów Zoom.
 • Zaznacz pole wyboru Synchronizuj dane z nagrań i tran skryptów, aby synchronizować wszystkie nowe nagrania i transkrypcje webinarów i spotkań z Zoom do HubSpot.
 • Zaznacz pole wyboru Synchronizuj dane z nowo zaplanowanych web inarów, aby synchronizować nowe webinaria z Zoom do HubSpot.
 • Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika Zoom, aby wyświetlić jego webinaria w HubSpot.
 • Zaznacz pole wyboruSynchronizuj obok webinaru, aby zsynchronizować jego dane z HubSpot.

zoom-settings-tab

 • Aby uniemożliwić tworzenie w HubSpot kontaktów z Twojej organizacji, kliknij zakładkę Ustawienia, a następnie wpisz adresy e-mail lub domeny w polu Wykluczenia kontaktów.

zoom-exclude-contacts

 • Aby ponownie zsynchronizować dane z konkretnego webinaru, najedź kursorem na webinar i kliknij przyciskResynchronizuj wszystkie dane.
zoom-resync-data-1

Uwaga:
 • Integracja HubSpot z usługą Zoom akceptuje i synchronizuje tylko trzy wymagane pola w następujących kategoriach Łącze rejestracji ZoomJeśli łącze rejestracyjne zawiera jakiekolwiek inne wymaganepola, rejestracja nie powiedzie się.
 • Użytkownicy na koncie nie będą tworzeni jako rekordy kontaktów w HubSpot, jeśli zarejestrują się na webinarium Zoom. Jeśli zostali już utworzeni jako rekordy kontaktowe, aktywność Zoom nie zostanie zsynchronizowana z ich rekordami kontaktowymi.

Segmentowanie kontaktów w HubSpot przy użyciu właściwości Zoom

Możesz filtrowanie rekordów kontaktowych Używając poniższych właściwości, które są automatycznie tworzone na koncie HubSpot po podłączeniu aplikacji Zoom:

 • Średni czas uczestnictwa w webinarze Zoom: średni procentczasu trwania każdego webinaru, w którym uczestniczy dany kontakt. Na przykład wartość 100% dla tej właściwości oznacza, że kontakt uczestniczył w pełnym czasie trwania każdego webinaru.
 • Ostatni zarejestrowany webinar Zoom: adres URL webinaru, na który kontakt ostatnio się zarejestrował. Pole to jest wypełniane, jeśli kontakt został dodany jako osoba rejestrująca się na webinarium Zoom ręcznie lub poprzez przepływ pracy HubSpot.
 • Łącznaliczba zarejestrowanych webinarów Zoom: łączna liczba webinarów, na które zarejestrował się kontakt.
 • Łączna liczbawebinarów Zoom , w których uczestniczył: łączna liczba webinarów, w których uczestniczył kontakt.

Można również segmentuj kontakty na podstawie atrybutów konkretnego wydarzenia Zoom, korzystając z następujących filtrów:

 • Zoom: Nagranie dostępnego wydarzenia: jeśli nagrałeś jedno ze swoich wydarzeń Zoom, możesz wybrać ten filtr, a następnie zawęzić go o Temat wydarzenia, Czas rozpoczęcia wydarzenia lub URL nagrania.
 • Zoom: Zdarzenie obecności nawebinarze: aby filtrować na podstawie frekwencji, wybierz ten filtr, aby posegmentować kontakty na podstawie czasu trwania, procentu czasu trwania, identyfikatora webinaru lub nazwy webinaru.
 • Zoom: Zd arzenie rejestracji na webinar: aby filtrować na podstawie rejestracji, wybierz ten filtr, aby posegmentować kontakty na podstawie identyfikatora webinaru lub nazwy webinaru.

Wyświetlanie szczegółów rejestracji i uczestnictwa w webinarze Zoom na osi czasu kontaktu

Wydarzenia związane z webinarami Zoom pojawiają się na osi czasu rekordów kontaktów HubSpot, pokazując datę webinaru, kiedy kontakt dołączył do webinaru i kiedy go opuścił, a także czas, przez jaki kontakt uczestniczył w webinarze.

zoom-webinar-attendance-event

Uwaga: osoby rejestrujące się na webinar muszą używać swojego podstawowego adresu e-mail. Rejestracje na webinar dokonane za pomocą dodatkowego adresu e-mail nie zostaną zarejestrowane w HubSpot ani dodane do osi czasu kontaktu.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.