Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie biletami w skrzynce odbiorczej

Data ostatniej aktualizacji: marca 26, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Uwaga: KontaProfessional i Enterprise utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mogą tworzyć zgłoszeń ani zarządzać nimi w skrzynce odbiorczej. Utworzenie zgłoszenia w skrzynce odbiorczej spowoduje przeniesienie zarówno zgłoszenia, jak i konwersacji do działu pomocy. Dowiedz się, jak zarządzać zgłoszeniami w dziale pomocy.

Możesz utworzyć bilet dla każdej przychodzącej konwersacji w skrzynce odbiorczej, aby lepiej zarządzać kontaktem z Twoją firmą. Odpowiadając na konwersacje w skrzynce odbiorczej, możesz wyświetlać szczegóły powiązanego zgłoszenia i zarządzać nimi podczas kontaktowania się z kontaktem lub aktualizowania statusu zgłoszenia. Na prawym pasku bocznym można użyć informacji kontekstowych o powiązanym zgłoszeniu, kontakcie i wcześniejszych konwersacjach, aby odpowiedzieć na zapytanie kontaktu.

Uwaga: z każdą konwersacją można powiązać tylko jedno zgłoszenie i nie można oddzielić zgłoszenia od konwersacji.

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Skrzynka odbiorcza.
 • W lewym panelu kliknij konwersację , aby ją otworzyć.
 • Na prawym pasku bocznym kliknij, aby rozwinąć sekcję Ticket .

expand-ticket-section

 • Aby edytować wartości właściwości biletu, kliknij właściwość i wprowadź nową wartość.

Uwaga: jeślizmienisz właściciela konwersacji, właściciel zgłoszenia również zostanie zaktualizowany. Jeśli jednak zmienisz właściciela zgłoszenia, właściciel powiązanego z nim wątku nie zostanie zaktualizowany.

 • Aby wyświetlić dodatkowe informacje o zgłoszeniu, kliknij przycisk Wyświetl więcej na karcie zgłoszenia.
 • W panelu, który zostanie otwarty po prawej stronie, kliknij opcję Edytuj wyświetlane właściwości, aby dostosować właściwości wyświetlane w panelu Szczegóły biletu.Nie można edytować właściwości wyświetlanych na powiązanych kartach biletów w skrzynce odbiorczej.
 • Aby odpowiedzieć na kontakt, użyj edytora odpowiedzi na dole. Dowiedz się, jak odpowiedzieć na konwersację w skrzynce odbiorczej.
 • Aby uzyskać dostęp do rekordu zgłoszenia, kliknij nazwę zgłoszenia w górnej części konwersacji. Rekord zgłoszenia zostanie otwarty w innej karcie przeglądarki internetowej.

click-ticket-name-at-top-of-conversation

Po zakończeniu możesz zamknąć zgłoszenie i/lub konwersację, aby oznaczyć problem lub zapytanie odwiedzającego jako rozwiązane.
 • Aby zamknąć zgłoszenie, w górnej części edytora odpowiedzi kliknij menu rozwijane Status zgłoszenia i wybierz opcję Zamknięte. Spowoduje to również zamknięcie wszystkich powiązanych konwersacji.

close-ticket-and-conversation

 • Aby ponownie otworzyć zamknięte zgłoszenie, kliknij menu rozwijane Status zgłoszenia i wybierz inny status. Jeśli zgłoszenie jest powiązane tylko z jedną konwersacją, zostanie ona również ponownie otwarta. Jeśli zgłoszenie jest powiązane z wieloma konwersacjami, żadna z nich nie zostanie ponownie otwarta.
 • Jeśli chcesz zamknąć konwersację, ale pozostawić otwarte zgłoszenie, kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Zamknij konwersację. Spowoduje to zamknięcie tylko wybranej konwersacji. Powiązany bilet i inne powiązane z nim wątki konwersacji pozostaną otwarte.
close-conversation
 • Usunięcie konwersacji ze skrzynki odbiorczej spowoduje również usunięcie zgłoszenia. Kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Przenieś do kosza. Dodatkowo, jeśli usuniesz zgłoszenie z CRM, powiązana konwersacja również zostanie usunięta.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.