Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Reports

Użyj raportu z biblioteki raportów

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Biblioteka raportów HubSpot zawiera standardowe raporty, które można zapisać na liście raport ów lub dodać do pulpitów nawigacyjnych. Raporty te obejmują wiele różnych tematów, takich jak wydajność witryny i metryki sprzedaży.

Aby znaleźć odpowiedni raport standardowy:

 • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
 • W prawym górnym rogu kliknij opcję Biblioteka raportów.
 • W bibliotece raportów wyszukaj raport, który chcesz zapisać lub dodać:
  • Aby filtrować raporty po prawej stronie, wybierz zawartość raportu i typy raport ów, których szukasz w lewym panelu.
  • W prawym górnym rogu użyj pola wyszukiwania, aby wyszukać raport według określonego terminu.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Wszystkie raporty i wybierz opcję Tylko dostosow ywane, jeśli chcesz wyświetlić tylko standardowe raporty, które można dostosować. Tylko konta Professional i Enterprise mogą dostosowywać te standardowe raporty.

Aby zapisać wybrany raport na liście raportów lub na pulpicie nawigacyjnym:

 • W lewej górnej części raportu:
  • Aby zapisać raport w jego aktualnej postaci, kliknij przyciskZapisz raport.
  • W przypadku niektórych raportów można kliknąć przycisk Dostosuj , aby dostosować je do własnych potrzeb. Jest to dostępne tylko w przypadku subskrypcji Professional lub Enterprise. Po zakończeniu dostosowywania raportukliknij przycisk Zapiszw prawym górnym rogu.

customize-report-library-report0

 • W oknie dialogowym możesz edytowaćnazwę raportu i wybrać miejsce, do którego chcesz dodać raport:
  • Nie dodawaj do dashboardu: raport zostanie dodany do listy raportów.
  • Dodaj do istniejącej tablicy:raport zostanie dodany do istniejącej tablicy. Aby wybrać pulpit, do którego chcesz dodać raport, kliknij narozwijanym menu.
  • Dodaj donowej tablicy: raport zostanie dodany do tablicy, którą utworzysz. Podajnazwę panelu i wybierz jegowidoczność.
 • Kliknij przycisk Zapisz, jeśli dodajesz raport do listy raportów lubZapisz i dodaj, jeśli dodajesz raport do pulpitu nawigacyjnego.