Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Użyj raportu z biblioteki raportów

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 30, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Biblioteka raportów HubSpot zawiera standardowe raporty, które można zapisać na liście raport ów lub dodać do pulpitów nawigacyjnych. Raporty te obejmują wiele różnych tematów, takich jak wydajność witryny i metryki sprzedaży.

Aby znaleźć odpowiedni raport standardowy:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Raporty.
 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz raport.
 • W sekcji Szablony raportów wyszukaj raport, który chcesz zapisać lub dodać:
  • Aby filtrować raporty po prawej stronie, w lewym panelu wybierz narzędzie i wizualizację, których szukasz.
  • W prawym górnym rogu można użyć pola wyszukiwania, aby wyszukać raport według określonego terminu.

Aby zapisać wybrany raport na liście raportów lub na pulpicie nawigacyjnym:

 • Kliknij raport:
  • Aby zapisać raport w niezmienionej postaci, kliknij przyciskZapisz.
  • W przypadku niektórych raportów można dostosować filtry raportu. Jest to dostępne tylko w przypadku subskrypcji Professional lub Enterprise. Po zakończeniu dostosowywania raportu kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu. report-filters
 • W panelu możesz edytowaćnazwę raportu i wybrać miejsce, do którego chcesz dodać raport:
  • Nie dodawaj do pulpitu nawigacyjnego: raport zostanie dodany do listy raportów.
  • Dodaj do istniejącejdeski rozdzielczej:raport zostanie dodany do istniejącej deski rozdzielczej. Aby wybrać pulpit, do którego chcesz dodać raport,kliknijmenu rozwijane.
  • Dodaj donowej tablicy: raport zostanie dodany do tablicy, którą utworzysz. Podajnazwę tablicy i wybierz jejwidoczność.
 • Kliknij przycisk Zapisz, jeśli dodajesz raport do listy raportów, lubZapisz i dodaj, jeśli dodajesz go do pulpitu nawigacyjnego.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.