Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Konfiguracja wiadomości SMS w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: lutego 26, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise

Jeśli chcesz promować swoje kontakty za pomocą wiadomości SMS, a Twoja firma spełnia wymagania kwalifikacyjne do wysyłania wiadomości SMS w HubSpot, możesz zakupić wymagany dodatek Marketing SMS Add-on.

Po zakupie można skonfigurować wysyłanie wiadomości SMS, podając szczegółowe informacje o swojej organizacji, przykłady wiadomości SMS, które będą wysyłane, a także generując numer do wysyłania wiadomości.

Po zarejestrowaniu firmy i zakończeniu procesu zatwierdzania można użyć numeru wygenerowanego w procesie konfiguracji, aby rozpocząć wysyłanie wiadomości SMS w HubSpot.

Uwaga: HubSpot współpracuje z zewnętrznym dostawcą usług SMS, Twilio, w celu świadczenia usług wysyłania wiadomości SMS klientom, którzy zakupili dodatek Marketing SMS. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, regulacji, zasad Twilio, w tym między innymi Zasad dopuszczalnego użytkowania Twilio i Zasad przesyłania wiadomości Twilio, a także standardów branżowych, w tym między innymi zasad dostawców usług telekomunikacyjnych i wymogów amerykańskich operatorów. Informacje na temat kar nakładanych przez amerykańskich operatorów za niezgodne z przepisami przesyłanie wiadomości można znaleźć tutaj. Do tej pory T-Mobile jest pierwszym amerykańskim operatorem telekomunikacyjnym, który ogłosił opłaty za naruszenie Kodeksu postępowania T-Mobile. Twilio odpowiednio zaktualizuje niniejsze wytyczne, jeśli/kiedy kolejni amerykańscy operatorzy telekomunikacyjni ogłoszą opłaty za nieprzestrzeganie zasad.
 • Twilio korzysta z systemu A2P 10DLC, który umożliwia autoryzowanym firmom wysyłanie wiadomości typu Application-to-Person (A2P) za pośrednictwem standardowych 10-cyfrowych numerów telefonicznych (10DLC). Operatorzy w Stanach Zjednoczonych uznają cały ruch Twilio za A2P. Więcej informacji na temat A2P 10DLC i informacji wymaganych do rejestracji można znaleźć w dokumentacji Twilio.
 • Konto Twilio nie jest wymagane do korzystania z wiadomości SMS w HubSpot.

Po przesłaniu rejestracji w HubSpot zatwierdzenie wniosku przez powiązanych operatorów telefonii komórkowej może potrwać od 6 do 8 dni roboczych. W czasie oczekiwania na zatwierdzenie można nadal rozpocząć przygotowywanie wiadomości SMS i wysyłać je natychmiast po zatwierdzeniu wniosku i zakończeniu konfiguracji SMS.

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do korzystania z dodatku SMS

Przed zakupem dodatku Marketing SMS należy pamiętać o następujących wymaganiach:

Ograniczenia geograficzne

 • Wiadomości SMS można wysyłać tylko z numerów w USA.
 • Wiadomości można wysyłać tylko na numery w USA/Kanadzie (+1).

Ograniczenia dotyczące typu firmy

Wiadomości SMS w HubSpot nie są obecnie obsługiwane przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Zakazane kategorie wiadomości w USA i Kanadzie

Niektóre rodzaje wiadomości i kategorie biznesowe (w tym między innymi usługi finansowe wysokiego ryzyka, windykacja lub umarzanie długów oraz hazard) nie są dozwolone na platformach SMS w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Dostawca usług SMS HubSpot, Twilio, egzekwuje te ograniczenia, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne środowisko przesyłania wiadomości.

Aby sprawdzić swoje uprawnienia i upewnić się, że możesz korzystać z wiadomości SMS, zapoznaj się z kategoriami zabronionych wiadomości Twilio, aby upewnić się, że nie dotyczą one Twojej firmy i treści wiadomości SMS.

Konfiguracja wiadomości SMS w HubSpot

Po potwierdzeniu swoich uprawnień i zakupie dodatku SMS możesz rozpocząć konfigurowanie wiadomości SMS na swoim koncie HubSpot, co obejmuje trzy kroki:

1. Rejestracja firmy

2. Podanie danych SMS

3. Uzyskanie numeru SMS

Więcej informacji na temat każdego z tych kroków znajduje się w poniższych sekcjach.

Uwaga: tylko superadministratorzy i użytkownicy z uprawnieniami do konfiguracji SMS mogą skonfigurować wiadomości SMS na koncie HubSpot.

Zarejestruj swoją firmę

Aby zarejestrować swoją firmę:

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Marketing > SMS.
 • Kliknij Zarejestruj firmę.
 • Przeczytaj podsumowanie informacji, które musisz podać, i upewnij się, że masz gotowe powiązane dane, a następnie kliknij Dalej.
 • W sekcji Informacje o firmie podaj następujące szczegóły:
  • Wprowadź nazwę firmy.
  • Wprowadź adres URL witryny internetowej firmy.
  • Kliknij menu rozwijane Typ firmy i wybierz typ (np. współpraca, organizacja non-profit itp.).
  • Kliknij menu rozwijane Business Industry i wybierz branżę, która najbardziej odpowiada Twojej firmie.
  • Kliknij menu rozwijane Business Regions of Operations i wybierz regiony, w których działa Twoja firma.

Uwaga: wprowadzona nazwa firmy powinna być zgodna z nazwą powiązaną z numerem rejestracyjnym firmy. Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, powinna to być ta sama nazwa firmy powiązana z Twoim numerem EIN.


 • W sekcji Adres firmy wprowadź adres swojej firmy.
 • W sekcji Informacje handlowe i podatkowe podaj następujące informacje:
  • Wybierz status firmy:
   • Publiczny: firma jest notowana na giełdzie papierów wartościowych lub na rynku pozagiełdowym. Jeśli wybierzesz tę opcję, musisz również wybrać giełdę , na której Twoja firma jest notowana, i wprowadzić powiązanyticker gieł dowy .
   • Prywatna: spółka nie jest notowana na giełdzie ani rynku pozagiełdowym.
  • Wprowadź numer rejestracyjny firmy. Numer ten zależy od lokalizacji firmy (np. jeśli firma ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, należy podać numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN)).

Uwaga: należy wybrać wszystkie regiony, w których działa firma, ale należy pamiętać, że wiadomości SMS można wysyłać tylko na numery telefonów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.


configure-business-details-for-sms-updated
 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Podaj dane kontaktowe osoby w firmie, która będzie powiadamiana o wszelkich aktualizacjach lub problemach związanych z rejestracją SMS. Obejmuje to imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, numer telefonu, nazwę stanowiska i stanowisko.
configure-point-of-contact-for-sms-updated
 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Przejrzyj wszystkie podane informacje, a gdy będziesz gotowy do przesłania danych firmy, kliknij przycisk Prześlij rejestrację firmy.

Rejestracja firmy może potrwać kilka godzin, zanim zostanie zatwierdzona przez powiązanych operatorów telefonii komórkowej. Czekając na zatwierdzenie swojej firmy, musisz również podać kilka szczegółów dotyczących sposobu korzystania z narzędzia SMS w HubSpot i wygenerować numer, którego będziesz używać do wysyłania wiadomości SMS.

Podaj szczegóły dotyczące SMS-ów

Następnie, aby zachować zgodność z przepisami branżowymi dotyczącymi SMS-ów, wprowadź dodatkowe informacje o swoich wiadomościach SMS, a także szczegóły dotyczące sposobu zarządzania zgodą od kontaktów:

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Marketing > SMS.
 • Kliknij Zarejestruj szczegóły SMS.
 • Zapoznaj się z podsumowaniem informacji, które musisz podać, i upewnij się, że masz gotowe powiązane dane, a następnie kliknij Dalej.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi korzystania z narzędzia SMS w HubSpot:
  • W sekcji Cel SMS podaj opis planowanych kampanii. Pamiętaj, że w tym polu nie należy umieszczać żadnych danych użytkownika końcowego ani danych poufnych.
  • W sekcji Przykładowe wiadomości wprowadź dwie przykładowe wiadomości SMS, które planujesz wysłać:
   • Przykładowe wiadomości powinny być zgodne z opisem kampanii wprowadzonym dla celu SMS w poprzednim polu.
   • Podane przykłady nie muszą odpowiadać dokładnemu tekstowi, który będziesz wysyłać, ale powinny być reprezentatywne dla treści, które planujesz wysyłać do kontaktów, które wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości od Twojej firmy.
  • W sekcji Opt-in podaj krótkie wyjaśnienie, w jaki sposób będziesz zbierać zgody od kontaktów.
example-message-configuration-sms-updated-0
 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Potwierdź, że przeczytałeś zrzeczenie się odpowiedzialności na dole strony, zaznaczając pole wyboru Got it, a następnie przejrzyj przykładowe wiadomości, aby upewnić się, że podajesz szczegółowe informacje o tym, jak to zrobisz:
  • zbierać zgody i w jaki sposób odbiorcy będą wyrażać zgodę na otrzymywanie wiadomości.
  • podać adres URL i link do szczegółów rezygnacji, jeśli proces rezygnacji obejmuje link do Twojej witryny.
  • zawierać słowo kluczowe rezygnacji w przykładowych wiadomościach.
  • dostarczyć co najmniej jedną przykładową wiadomość zawierającą nazwę firmy.
 • Po zapoznaniu się z opisem planowanych kampanii SMS i przykładowymi wiadomościami, kliknij przycisk Prześlij szczegóły SMS.

Po przesłaniu szczegółów wiadomości SMS proces zatwierdzania przez operatorów komórkowych może potrwać kilka tygodni. Podczas gdy proces zatwierdzania jest w toku, nadal możesz przejść do następnego kroku, aby wygenerować numer, którego będziesz używać do wysyłania wiadomości.

Uzyskaj numer SMS

Ostatnim krokiem w procesie konfiguracji SMS, w oczekiwaniu na zatwierdzenie w poprzednich dwóch krokach, jest uzyskanie numeru SMS. W tym celu należy wygenerować numer telefonu, który będzie używany do wysyłania wiadomości w HubSpot:
 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Marketing > SMS
 • Kliknij Pobierz numer.
 • W prawym panelu kliknijmenu rozwijane Area code/prefix ,a następnie wybierz numer kierunkowy.
 • Kliknij Wygeneruj numer. Pojawi się podgląd nowego numeru.
 • Kliknij Dalej.

generate-phone-number-for-sms-0

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.